Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

ulotka szkołyZespół Szkół Budowlanych w Tarnowie to najlepsza w regionie placówka kształcąca w branży budowlanej, instalacyjnej i geodezyjnej. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół podstawowych, ale prowadzimy również wiele pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, współfinansowanych ze środków unijnych i opartych na szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Dają one możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji przez uczniów i osoby dorosłe. Jesteśmy szkołą nowoczesną, ale z 60-cio letnim doświadczeniem. Efektem naszych działań są dwa nowe obiekty naukowo-dydaktyczne powstałe w ostatnich latach: Centrum Kształcenia Budowlanego i Poligon Energooszczędności. Posiadamy 22 kompletnie wyposażone pracownie kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego oraz nowoczesne multimedialne klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik budownictwa,
 • technik geodeta,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik renowacji elementów architektury,
 • technik technologii drewna.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

W ZSCKR Nowy Targ pielęgnujemy tradycje, ale myślimy nowocześnie. Prowadzimy kształcenie w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w najnowszy sprzęt.Symulacja porodu świni na model.

Bierzemy udział w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, dzięki któremu zdobywamy dodatkowe kwalifikacje na kursach: prawa jazdy kat B, rachunkowości rolnej, komputerowego projektowania ogrodów, barmana-kelnera, sommeliera, komputerowego wspomagania zakładów gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych, florystycznym, baristy, groomingu, korekcji racic, rozczyszczania i podkuwania, inseminacji bydła i trzody chlewnej, instruktora rekreacji – jeździectwo.

Rozwijamy pasje i zainteresowania młodzieży podczas zajęć pozalekcyjnych. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych, dlatego angażujemy się w pomoc na rzecz potrzebujących poprzez pracę jako wolontariusze. Organizujemy akcje oddawania krwi.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

budynek szkołyZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej to nowoczesna placówka kształcąca w branżach: mechanicznej, rolniczej i gastronomiczno-turystycznej. Organem prowadzącym Szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bazę dydaktyczną Szkoły stanowią odnowione budynki szkoły, sali gimnastycznej  i internatu oraz nowoczesne pracownie warsztatów szkolnych w tym nowa hala dydaktyczno-egzaminacyjna. Uczniowie uzyskują bezpłatne prawo jazdy kat. B i T w ramach programu nauczania oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe w ramach kursów finansowanych z Funduszy Unijnych. Przy Szkole działa Uczniowski Klub Sportowy z sekcjami piłki nożnej i narciarstwa biegowego. ZSCKR w Hańczowej to nowoczesna i bezpieczna szkoła. Szkoła wielu możliwości!

Kierunki kształcenia

Technikum:

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Chemicznych - to szkoła gwarantująca sukces. W jej skład wchodzą:

 • Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3,
 • XXVI Liceum Ogólnokształcące.

Jesteśmy szkołą z tradycjami, a jednocześnie szkołą nowoczesną i stawiającą na rozwój multidyscyplinarnych umiejętności oraz wychowanie uczniów odpowiedzialnych, wrażliwych na potrzeby innych. Bierzemy udział w licznych projektach ekologicznych i unijnych, np. Małopolska Chmura Edukacyjna, Centrum Kształcenia Zawodowego, Erasmus+. Współpracujemy z krakowskimi uczelniami wyższymi: Akademia Górniczo- Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Pedagogiczny. Szkoła posiada doskonale  wyposażone  pracownie, laboratoria chemiczne, w których nowoczesny sprzęt pozwala na eksperymenty i ciekawe doświadczenia. Ma szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, redakcja szkolnej gazetki „Alchemik” oraz wolontariat. Organizowane są również wycieczki krajowe i zagraniczne.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

uczniowie technikumZespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini jest szkołą zawodową, działającą nieprzerwanie od roku 1961. W tym czasie mury szkoły opuściło kilka tysięcy absolwentów wykształconych w wielu zawodach, a w szczególności ekonomistów, handlowców i chemików. Zawsze kształciliśmy w zawodach, które cieszyły się zainteresowaniem młodzieży i na które było zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Obecnie szkołę tworzy kilkuset uczniów uczęszczających do kilkunastu oddziałów oraz kadra pedagogiczna  systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje. Dzięki dużemu wsparciu jednostki prowadzącej, sponsorów, rodziców i środków z funduszy unijnych szkoła jest modernizowana, a jej baza dydaktyczna doposażania i unowocześniana. W 2020 r. szkoła otrzymała wsparcie nauczania zdalnego w postaci 25 tabletów wraz z dostępem do Internetu.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Ekonomicznych nr 1 to jedna z najlepszych średnich szkół zawodowych w Krakowie. Szkoła funkcjonuje od 1882r. w zabytkowym budynku w centrum miasta. Wykształciła wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą wiedzę, by osiągnąć sukcesy zawodowe. Bardzo dobra lokalizacja ułatwia dojazd do szkoły ze wszystkich kierunków. Szkoła zapewnia nowoczesne pracownie przedmiotowe i komputerowe, 2 sale gimnastyczne, siłownie, bibliotekę z czytelnią multimedialną, bufet, windę dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, monitoring. Ważną kwestią dla naszej placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa i akceptacji. Zatrudniona w szkole kadra dba o przyjemną atmosferę i podmiotowe traktowanie każdego ucznia. Nasi absolwenci potrafią świadomie zaplanować swoją przyszłość i są dobrze przygotowani do odnalezienia się na rynku pracy.

Uczestniczymy w projektach unijnych Erasmus + oraz projektach organizowanych przez Centrum Kompetencji Zawodowych w branżach: turystyczno- gastronomicznej i administracyjno- usługowej w Gminie Miejskiej Kraków.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie

plakat promujący szkołęW naszej szkole zdobędziesz atrakcyjny zawód i zdasz maturę. Nauczysz się zachowań przedsiębiorczych, proekologicznych, dowiesz się jak prowadzić własną firmę. Odbędziesz praktykę zawodową w kraju i za granicą w ramach prowadzonych przez szkołę projektów. Praktyki realizowane są w biurach rachunkowych, bankach, urzędach, hotelach i biurach podróży oraz firmach handlowych i logistycznych. Nasza szkoła stwarza możliwości rozwoju pasji i zainteresowań, organizuje akcje charytatywne i wydarzenia sportowe oraz wymianę międzynarodową. Posiada doskonałą bazę dydaktyczną, doświadczonych i zaangażowanych nauczycieli dbających o przyjazną atmosferę. Atutem szkoły jest również jej lokalizacja i dobry dojazd. Przyjdź - dowiedz się więcej. Dni otwarte: 23 kwietnia, 28 maja, 11 czerwca 2022 roku.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

budynek szkołyJesteśmy szkołą z 75 letnia tradycją, będącą rozpoznawalnym punktem krakowskiego Podgórza, położona w miejscu ważnych węzłów komunikacyjnych. Budynki szkoły położone są na rozległym terenie zielonym, na którym wybudowano nowoczesne obiekty sportowe. Szkoła posiada internat, parking, jest w pełni monitorowana. Od wielu lat kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku, systematycznie uzupełniając coraz bogatszą bazę dydaktyczną i warsztatową. W rankingach nauczania obejmujących wyniki maturalne i zdawalność egzaminów zawodowych znajdujemy się w czołówce krakowskich techników. Współpracujemy z uczelniami i licznymi firmami zewnętrznymi, które zapewniają naszym uczniom dodatkowe wsparcie naukowe oraz możliwość odbycia praktyk i staży a po ukończeniu szkoły miejsca pracy. Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój ucznia, tak aby dobrze przygotować go do funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie

zajęcia praktyczneZespół Szkół Elektrycznych nr 2 mieści się na osiedlu Szkolnym 26 w Krakowie - Nowej Hucie, od ponad siedemdziesięciu lat specjalizuje się w zawodach elektrycznych.

Niewątpliwym wyróżnikiem naszej szkoły 2 jest dobra baza lokalowa i stale modernizowane wyposażenie. Szkoła dysponuje 14 salami do kształcenia ogólnego i 16 pracowniami zawodowymi, w tym urządzeń systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń, montażu układów elektronicznych na obwodach drukowanych, systemów i urządzeń telewizyjnych i mechatronicznych, domowej instalacji elektrycznej. Wszystkie zajęcia odbywają w rodzimym budynku szkoły, do egzaminów przygotowują się w pracowniach, w których finalnie te egzaminy zdają.

W szkole znajdują się również dwie duże sale gimnastyczne, sala teatralna i radiowęzeł szkolny, w którym uczniowie przygotowują audycje muzyczne i okolicznościowe. 

Szkoła uczestniczy w projektach unijnych i projektach grantowych tj. Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Erasmus+ „Planowanie kariery w szkole”, Małopolska Chmura Edukacyjna, Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków I i II edycja , gdzie uczniowie mogą poszerzyć swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych.

Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie

budynek szkołyJesteśmy nowoczesną szkołą w centrum Krakowa z doświadczoną, bardzo dobrze przygotowaną kadrą nauczycieli. Wielu z nich to pracownicy naukowi i dydaktyczni krakowskich uczelni technicznych. Posiadamy doskonale wyposażoną bazę do nauki zarówno w zawodach jak i przedmiotach ogólnokształcących. Młodzież uzyskuje dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty na kursach finansowanych przez Unię Europejską.

Kierunki kształcenia

Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki:

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik informatyk.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy