Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Chemicznych - to szkoła gwarantująca sukces. W jej skład wchodzą:

 • Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3,
 • XXVI Liceum Ogólnokształcące.

Jesteśmy szkołą z tradycjami, a jednocześnie szkołą nowoczesną i stawiającą na rozwój multidyscyplinarnych umiejętności oraz wychowanie uczniów odpowiedzialnych, wrażliwych na potrzeby innych. Bierzemy udział w licznych projektach ekologicznych i unijnych, np. Małopolska Chmura Edukacyjna, Centrum Kształcenia Zawodowego, Erasmus+. Współpracujemy z krakowskimi uczelniami wyższymi: Akademia Górniczo- Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Pedagogiczny. Szkoła posiada doskonale  wyposażone  pracownie, laboratoria chemiczne, w których nowoczesny sprzęt pozwala na eksperymenty i ciekawe doświadczenia. Ma szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, redakcja szkolnej gazetki „Alchemik” oraz wolontariat. Organizowane są również wycieczki krajowe i zagraniczne.

Kierunki kształcenia

 • technik analityk.

zajęcia laboratoryjneNajwiększe osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, osiągając w nich tytuł laureata, finalisty lub otrzymują indeksy na wymarzone kierunki studiów. Najważniejsze z nich to: 

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Wiedzy Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna,
 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Śląskiej,
 • Ogólnopolski konkurs gazetek szkolnych- „Potęga prasy”,
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • Ogólnopolski Konkurs Literacki  - Pawie Pióro,
 • Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza,
 • Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców,
 • Konkurs Chemiczny “Alchemik”,
 • Konkurs Chemiczny Uniwersytetu Śląskiego,
 • Konkurs Młodych Naukowców UE - EXPLORE,
 • Konkurs „Żółte motyle w kapuście”,
 • Konkurs “Matematyka w technice dla technika”,
 • Międzynarodowy Projekt realizowany z młodzieżą pt. Irresistible – nauczanie przez doświadczenie zakończony wystawą szkolną „Witamy w nanoświecie”.

Osiągane przez naszych uczniów wyniki nauczania potwierdzają  wysokie lokaty w rankingu Techników:  w 2019 r.-7 miejsce, a w 2017 r.- 8 miejsce w Polsce oraz zdobyty w latach 2013-2022 tytuł „ZŁOTEJ SZKOŁY”. Szkoła w 2017 r. otrzymała Nagrodę Jakości Nauczania Sapere Auso.

Oprócz osiągnięć naukowych, uczniowie biorą min udział w akcjach społecznych, takich jak Adopcja Serca, WOŚP, Góra Grosza  czy w akcji „Gwiazdka dla Zwierzaka”, Zbiórki na hospicjum, UNICEF, „Wrzuć tusz do paki i dokarmiaj zwierzaki”, Kredkobranie, „ Bądź eco – zbieraj baterie”, „ Razem na Święta”, Zakręceni dla Bartka.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Po ukończeniu szkoły nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach wyższych w całej Polsce, głównie na kierunkach ścisłych, chemicznych lub przyrodniczych. Ponadto nasi uczniowie, którzy bezpośrednio po ukończeniu Technikum wybierają pracę zawodową, bez trudu znajdują zatrudnienie w zakładach branży chemicznej, spożywczej, kosmetycznej i wielu innych, w których funkcjonują laboratoria analityczne.

Są cenionymi pracownikami, posiadając dyplom Technika analityka, który jest respektowany przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Nasi partnerzy

W programie nauczania w klasie technik analityk, uczniowie odbywają dwukrotnie w cyklu kształcenia, miesięczne praktyki zawodowe. Współpracują z nami w tym zakresie: PGE – Energia Ciepła, z którą szkoła ma podpisaną partnerską umowę o współpracy, firma farmaceutyczna Teva, MPWiK, Wessling, INiG, Alventa, Farmona oraz liczne wydziały uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego.

Projekt „Energetyczna Kariera PGE Energia Ciepła” umożliwia uczniom naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże.

Oprócz tych działań w ciągu roku szkolnego uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych wykładach, warsztatach oraz wyjściach na zajęcia  tematyczne prowadzone na uczelniach: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego.

Klasy licealne realizują zajęcia dodatkowe pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodka Badań nad Mediami Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 

Informacje opracowała Barbara Machnik, wicedyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie
31-123 Kraków
ul. Krupnicza 44
tel. (+48 - 12) 422 32 20
www.zschkrakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy