Od MARR

logo małopolskiej agencji rozwoju regionalnegobubula barbara, wiceprezes marr

Jednym z najistotniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy jest optymalne wykorzystanie zdolności i pracowitości każdego człowieka. W dzisiejszym świecie wykształcenie, wiedza i praktyczne umiejętności zawodowe są kluczowym aspektem decydującym o sukcesie na rynku pracy.

System edukacji powinien przygotowywać młodych ludzi do funkcjonowania we współczesnym, kapryśnym i zmieniającym się rynku pracy. Pracodawcy oczekują efektywnego i elastycznego systemu nauczania i dopasowania kierunków kształcenia do ich potrzeb.

Dzisiejszy model gospodarki oparty na wiedzy, postępie technologicznym, globalizacji wymaga systemu edukacji, który umożliwi ludziom wykorzystania swojego potencjału przez całe życie zawodowe.

MARR od wielu lat aktywnie tworzy najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce. We współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego a także szkołami angażujemy się w działania edukacyjne.

W ramach współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi pomagamy studentom w wejściu na rynek pracy, organizując praktyki i staże w MARR. W ramach realizacji działań łączących naukę z biznesem obejmujemy mecenatem nowe kierunki studiów podyplomowych w 2021 roku były to: Social Media & Content Design oraz Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych w biznesie i administracji.

Prowadzimy również działania kojarzenia szkolnictwa branżowego z biznesem. Opracowujemy, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla ponad 10 zawodów (w branży ceramiczno-szklarskiej, elektroenergetycznej, budowlanej, transportu wodnego).

Zapraszam na kolejną edycję Festiwalu Zawodów, którego głównym celem jest wsparcie uczniów podejmujących decyzję o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Festiwal jest wspaniałą okazją do poznania małopolskiej oferty edukacyjnej, a dzięki obecności przedsiębiorców i przedstawicieli administracji będzie można też sprawdzić perspektywy zatrudnienia w danym zawodzie.

Mam nadzieję, że dzięki takim aktywnościom młodzi ludzie będą mogli świadomie budować swoją ścieżkę kariery zawodowej, uzyskają konkretne kwalifikacje zawodowe, a pracodawcy zyskają poszukiwanych i cenionych pracowników.

Barbara Bubula
Wiceprezes Zarządu MARR SA

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy