Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Pierwsi stażyści zdobywają praktyczne doświadczenie u pracodawców w ramach projektu „Zawodowa Małopolska”

Wraz z początkiem wakacji uczniowie i słuchacze szkół kształcących zawodowo, prowadzonych przez Województwo Małopolskie, rozpoczęli realizację staży u pracodawców.  To jedno z kluczowych działań dofinansowanego z Funduszy Europejskich projektu „Zawodowa Małopolska”.  Przedsięwzięcie realizuje województwo, a liderem jest Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

uczestnicy wizyty

W Holandii przedstawiciele Małopolski wymieniają się doświadczeniami w zakresie koordynacji uczenia się przez całe życie

Z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 4-6 czerwca 2024 roku obyła się wizyta studyjna w Holandii, w której udział wzięli przedstawiciele Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na czele z Agatą Suszczyńską – Zastępcą Dyrektora Departamentu Edukacji UMWM. Obok przedstawicieli Małopolski w wizycie uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, członkowie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK) z Warmii i Mazur oraz organizatora.

Uczestnicy wyjazdu przed budynkien Berlaymon Komisji Europejskiej

Wizyta studyjna w Brukseli na rzecz kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie

W dniach od 11 do 14 czerwca 2024 roku odbyła się wizyta studyjna członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK) oraz przedstawicieli Biura Koordynacji w Brukseli.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy