Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

zajęcia praktyczneKierunki kształcenia

Technikum:

 • technik reklamy
 • technik logistyk – klasa wojskowa
 • technik budownictwa – klasa pożarnicza
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie – klasa pożarnicza
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik mechanik– klasa pożarnicza
 • technik informatyk – klasa wojskowa
 • technik pojazdów samochodowych – klasa pożarnicza

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie jest placówką, która kształci osoby dorosłe, umożliwia zdobycie wykształcenia średniego (włącznie z maturą) i zawodowego.

Jesteśmy dla tych, którzy chcą się rozwijać, doskonalić, poznawać nowe rzeczy. Dla tych, którzy chcieliby zmienić zawód na ciekawszy, lepiej płatny. Czekamy na tych, którzy mają ambicje aby podnosić swoje kwalifikacje, którzy uznali, że posiadane wykształcenie jest niewystarczające w ich miejscu pracy. Po prostu jesteśmy dla Ciebie!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach jest placówką publiczną, której zadaniem jest kształcenie absolwentów szkół podstawowych oraz osób dorosłych. Nauka odbywa się w dwóch budynkach naszej szkoły: przy ul. 3 Maja 2 oraz w warsztatach mechanicznych przy ul. Kolejowej 28. Praktyki zawodowe realizowane są w zakładach pracy jak również w naszych nowoczesnych pracowniach i warsztatach.

W Skład CKZiU wchodzą:

 • Branżowa Szkoła I stopnia,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

budynek centrumCentrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie powstało w 2019 roku w wyniku reformy polskiego systemu edukacji. Centrum wraz z podobnymi instytucjami w innych miastach, tworzy na terenie Polski sieć placówek edukacyjnych, udostępniających pracownie zawodowe oraz wykwalifikowaną kadrę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, dla potrzeb edukacji zawodowej. Od początku istnienia placówki kieruje nią dyrektor Marek Filipczyk.

Do Centrum trafia młodzież, której umożliwiamy odbycie zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach pod okiem wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Centrum realizuje zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu.

Centrum ma również w swojej ofercie kursy zawodowe w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe, a w wyniku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikację potwierdzić także zawód. Także nauczyciele przedmiotów zawodowych, korzystając z pomocy Centrum, mogą podnieść swoje kwalifikacje.

Oferta Centrum to nie tylko kursy i szkolenia, ale również możliwość zdobycia państwowych certyfikatów potwierdzających zdobyte uprawnienia i kwalifikacje. Nauczyciele Centrum są uprawnieni do przeprowadzania egzaminów zawodowych w kilkudziesięciu zawodach. Centrum, starając się dostosować swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy, nie zaniedbuje współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją zawodową, w tym wieloma z zagranicy, dzięki czemu może dostosowywać swą działalność do europejskich trendów w kształceniu zawodowym. Centrum pełni również rolę ośrodek egzaminacyjnego dla potrzeb zewnętrznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

zdjecie  logo ckz gorlicebudynek i pracownieCentrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach jest publicznym zespołem placówek umożliwiającym uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Gorlicki, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Podstawowym celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki, a także podmioty gospodarcze.

Najważniejsze z tych zadań to:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie

Jesteśmy międzyszkolną placówką oświatową. Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb i możliwości innych szkół. Centrum jest przygotowane do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania. Realizujemy zajęcia głównie dla uczniów szkól średnich w ramach pracowni, praktyk zawodowych oraz różnego rodzaju kursów. Posiadamy odpowiednio przygotowane i wyposażone pracownie. Jesteśmy placówką, która posiada akredykatcję do przeprowadzania egzaminów zawodowych z kwalifikacji w których kształcimy.

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

pracownia szkolnaKrakowska Szkoła Masażu kształci masażystów od 1953r. Jesteśmy szkołą publiczną o zasięgu ogólnopolskim. Kształcimy również cudzoziemców. Nasz dyplom uznawany jest poza granicami kraju. Absolwenci  szkoły znajdują zatrudnienie jako technicy masażyści w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, gabinetach rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych i odnowy biologicznej. Wielu absolwentów  szkoły otwiera własne gabinety masażu, które cieszą się uznaniem wśród klientów.

Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie

fotografia przedstawia szkolną pracownię apteczną która wygląda jak apteka; na zdjęciu widzimy półki na których znajdują się opakowania po lekach

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie funkcjonuje w ramach Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Krakowie. Jesteśmy bezpłatną, publiczną szkołą policealną, w której można nauczyć się konkretnego zawodu medycznego w niedługim okresie (2 lata bądź 2,5 roku). Naszym słuchaczem może zostać osoba, która ukończyła szkołę średnią (liceum lub technikum). Przy przyjęciu do naszej szkoły nie jest wymagana matura. Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu na każdym kierunku kształcenia – zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu w pracowniach szkolnych i w placówkach szkolenia praktycznego (szpitale, apteki, gabinety stomatologiczne, pracownie diagnostyczne, laboratoria protetyczne). Szkoła oferuje swoim uczniom możliwość uczestniczenia w rozmaitych szkoleniach, kursach czy stażach u pracodawców, które są realizowane w ramach funduszy UE. Szkoła posiada doskonałą lokalizację, mieści się w dzielnicy Podgórze, w pobliżu Ronda Matecznego.

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

ośrodek widokMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, rozpoczął działalność 1 września 2010 roku. Jest placówką przeznaczoną dla chłopców, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Ośrodek przeznaczony jest maksymalnie dla 60 wychowanków, podzielonych na pięć grup wychowawczych. Zlokalizowany jest w pięknym zakątku Pogórza Wiśnickiego w Małopolsce, ok. 70 km na wschód od Krakowa i 16 km na południowy wschód od Brzeska. Naszą dewizą są słowa Owidiusza “ipsa sua melior fama” co w wolnym tłumaczeniu znaczy “jestem lepszy niż opinia o mnie”.

Kierunki kształcenia

 • Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie ślusarz
 • Szkoła Podstawowa

Technikum Programistyczno-Robotyczne New Technology w Krakowie

Technikum Programistyczno-Robotyczne New Technology w Krakowie jest innowacyjną szkołą, która realizuje plany transformacji cyfrowej w edukacji – kształcimy inżynierów przyszłości.

uczniowie z robotami

 • założyliśmy dwie młodzieżowe drużyny robotyczne na poziomie FRC: New Tech 7570
  w Zamościu oraz New Tech 9155 w Krakowie,
 • projektujemy, programujemy i budujemy roboty,
 • realizujemy autorski program edukacyjny „Drużyna robotyczne jako start-up”,
 • wdrażamy innowacyjny przedmiot Przemysł Kosmiczny,

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy