Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie - Mościcach

budynek główny szkołySzkoła powstała w okresie międzywojennym w odpowiedzi na zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Tarnowie. Wielokrotnie zmieniała swój profil edukacyjny i nazwę, ale zawsze ściśle powiązana była z lokalnym rynkiem gospodarczym. Technikum nr 1 to szkoła kształcąca obecnie w zawodach, na które odnotowuje się istotne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Kierunki kształcenia

 • technik technologii chemicznej,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik informatyk,
 • technik mechanik,
 • technik analityk,
 • technik programista.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu

budynek szkołyZespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu to szkoła z bogatą tradycją. Od 85 lat kształcimy zawodowo kolejne pokolenia młodych ludzi. Oferta edukacyjna jest dostosowywana do zmieniających się oczekiwań młodego pokolenia, a także do aktualnych trendów i tendencji na rynku pracy. Zdawalność egzaminów z kwalifikacji jest na wysokim poziomie, co potwierdza bardzo dobrą jakość kształcenia.

W związku z bogatą ofertą edukacyjną naszą szkołę wybierają zarówno uczniowie z okolicznych miejscowości, jak również z odległych zakątków województwa, a także Polski. Dużym atutem jest fakt, iż nasza szkoła posiada internat, w którym osoby mające problem z dojazdem lub mieszkające daleko, mogą poczuć się jak w domu.

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

logo Zespółu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

To szkoła z długoletnią tradycją, w której już ponad 60 lat młodzież uczy się i zdobywa wymarzony zawód. To miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.

Oferta edukacyjna szkoły dopasowana jest do współczesnych potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawcy. Co roku ZST oferuje nowe, ciekawe kierunki kształcenia.

Szkoła stawia na wysoki poziom edukacji i dobrą atmosferę. Uczniowie w sposób atrakcyjny zdobywają wiedzę i doskonalą swoje umiejętności. Sale lekcyjne i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne.

W szkole podejmowane są wspólne inicjatywy uczniów i nauczycieli, jak np.:

 • Aktywne Środy – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
 • Duża Gorlicka Rodzina - nieodpłatne usługi fryzjerskie dla rodzin wielodzietnych,
 • Dzień Zawodowca – spotkania dla dzieci i młodzieży promujące kształcenie branżowe.

         Zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia, łącząc wiedzę z praktyką

Zespół Szkół w Gdowie

logo szkołyZespół Szkół w Gdowie jest placówką publiczną, której zadaniem jest kształcenie absolwentów szkół podstawowych oraz dorosłych. Zgodnie z tendencjami europejskimi, nasza szkoła kształci zarówno w profilach ogólnokształcących, jak i w konkretnych zawodach, z naciskiem na inicjatywność i przedsiębiorczość. Profesjonalnie przygotowana oferta przedmiotowa spełnia oczekiwania zarówno uczniów, jak i uwzględnia potrzeby rynku pracy. Budowanie kariery zawodowej młodego człowieka to przede wszystkim podążanie za wykorzystywaniem nowych technologii w procesie edukacji i zdobywania zawodu. Wykorzystanie środków unijnych pozwala na poszerzenie palety szkoleń, dzięki czemu uczniowie w naszej szkole mogę brać udział w kursach dopasowanych do kierunków kształcenia. Wybierając odpowiedni dla siebie kurs, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe stając się konkurencyjnym pracownikiem na obecnym rynku pracy. Posiadamy profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne (pracownia fryzjerska, sprzedaży, komputerowa, laboratorium ECDL).

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

Zespół Szkół Zawodowych HTS w Krakowie to szkoła, która ustawicznie modernizuje proces kształcenia oraz unowocześnia bazę dydaktyczną. Kształcimy młodzież w poszukiwanych na rynku pracy zawodach i kierunkach, zarówno w technikum, szkole branżowej, jak i w liceum ogólnokształcącym.

Mamy stały kontakt z firmami i zakładami pracy, dzięki czemu sami organizujemy praktyki zawodowe dla naszych uczniów. W ramach szkolnego projektu „Poznaj firmę – zdobądź zawód” oferujemy uczniom wycieczki zawodoznawcze, co sprawia, że młodzież może skonfrontować zdobywaną wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem w przyszłej pracy. 

Szkoła posiada kadrę nauczycielską doskonale przygotowaną do prowadzenia przedmiotów zawodowych. Dynamicznie zmieniający się świat techniki inspiruje nauczycieli tych przedmiotów do ustawicznego dokształcania się, o czym świadczą stosowne dyplomy i certyfikaty.

Oferta ciekawych zawodów daje absolwentom szansę płynnego wejścia na rynek pracy, podjęcia zatrudnienia w najbardziej pożądanych i opłacanych zawodach oraz rozwoju kariery zawodowej i edukacyjnej. Podkreślić należy, iż uczniowie Szkoły uzyskują świetne wyniki  w zakresie egzaminów z kwalifikacji zawodowych, co sprawia, że od wielu lat wskaźnik zdawalności egzaminów zawodowych w Szkole utrzymuje się na wysokim poziomie. Szkoła gwarantuje odbycie praktyk zawodowych każdemu uczniowi, dbając o atrakcyjność i jakość kształcenia - wyposaża uczniów w kwalifikacje gwarantujące szybkie odnalezienie miejsca na rynku pracy. W ramach różnorodnych projektów uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach i kursach doszkalających m.in. w zakresie systemów alarmowych, monitoringu, robotyki, sterowników przemysłowych. Dodatkowo uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie

pracownia komputerowaW naszej szkole kształcimy młodzież w zawodach z branży budowlanej, gastronomicznej i informatycznej. Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją. Uczniowie realizują zajęcia pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej. Dbamy o dobrą atmosferę i staramy się zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki do zdobycia dobrego zawodu.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik budownictwa,
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik usług kelnerskich,
 • technik informatyk.

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

budynek szkołyZespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu to nowoczesna, bezpieczna i przyjazna szkoła z ponad 120-letnim doświadczeniem i tradycjami. Nasza kadra pedagogiczna jest doskonale przygotowana do pracy z młodzieżą, zawsze ukierunkowana na młodego człowieka. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, przyjazny klimat i poczucie bezpieczeństwa, nowocześnie wyposażone pracownie, własne warsztaty szkolne oraz internat. Oferujemy uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, projektach unijnych i całą gamę zajęć pozalekcyjnych.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy