Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu

budynek szkołyZespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu to szkoła z bogatą tradycją. Od 85 lat kształcimy zawodowo kolejne pokolenia młodych ludzi. Oferta edukacyjna jest dostosowywana do zmieniających się oczekiwań młodego pokolenia, a także do aktualnych trendów i tendencji na rynku pracy. Zdawalność egzaminów z kwalifikacji jest na wysokim poziomie, co potwierdza bardzo dobrą jakość kształcenia.

W związku z bogatą ofertą edukacyjną naszą szkołę wybierają zarówno uczniowie z okolicznych miejscowości, jak również z odległych zakątków województwa, a także Polski. Dużym atutem jest fakt, iż nasza szkoła posiada internat, w którym osoby mające problem z dojazdem lub mieszkające daleko, mogą poczuć się jak w domu.

Budynek internatu jest odnowiony, pokoje są przytulne, a kuchnia serwuje przepyszne, zdrowe jedzenie. Kadra pedagogiczna służy radą, pomocą oraz organizuje ciekawe zajęcia w czasie wolnym.

W skład Zespołu wchodzi kompleks budynków (warsztaty, pełnowymiarowa hala sportowa, boiska sportowe, czy wspomniany już internat), które są na bieżąco modernizowane i remontowane. Sale lekcyjne są doposażone w nowoczesny sprzęt oraz potrzebne oprogramowanie. Można śmiało powiedzieć, że w naszej szkole tradycja spotyka się z nowoczesnością i wszystkim wychodzi to na dobre.

Szkoła bierze udział w realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków UE, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, wyrównywać braki edukacyjne, a także uczestniczyć w wyjazdach i wycieczkach. Ponadto młodzież szkół zawodowych ma możliwość udziału w kursach branżowych i interdyscyplinarnych podnoszących kwalifikacje, a także w płatnych stażach zawodowych przygotowujących do wejścia na rynek pracy.

Szkoła to nie tylko nauka. Poza rozwojem intelektualnym, dbamy o rozwój społeczny i emocjonalny naszych uczniów. Realizujemy wiele akcji charytatywnych, ucząc naszych wychowanków empatii i wyczulając na potrzeby drugiego człowieka. Bierzemy udział zarówno w lokalnych akcjach dobroczynnych, jak również tych rozpoznawanych w całej Polsce (jak chociażby Góra Grosza), czy na świecie (od 10 lat tworzymy w naszej Szkole Sztab WOŚP). Przygotowujemy naszych uczniów do konkursów, olimpiad, a także zawodów sportowych, ciesząc się z ich sukcesów i osiągnięć. Organizujemy wycieczki przedmiotowe, wizyty zawodoznawcze, spotkania z interesującymi osobami, prelekcje i wykłady.

Kierunki kształcenia

uroczystości patriotyczneTechnikum:

 • technik logistyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik informatyk,
 • technik architektury krajobrazu z prowadzeniem winnic.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • magazynier logistyk,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • ogrodnik z prowadzeniem winnic,
 •  wielozawodowa.

Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa wojskowa,
 • klasa straży granicznej,
 • klasa o profilu ogólnym z elementami pedagogiki i psychologii.

Największe osiągnięcia

Za największe osiągnięcia naszej szkoły uważamy przede wszystkim sukcesy oraz wyróżnienia naszych uczniów, którzy biorą udział w różnych konkursach, jak również olimpiadach. A oto kilka przykładów:

 • Olimpiada Teologii Katolickiej 2022(uczeń naszej szkoły laureatem),
 • IPN - Żołnierze w służbie historii (nasi uczniowie laureatami w roku szkolnym 2019/2020, 2018/2019),
 • 10.2018 udział młodzieży w ogólnopolskim konkursie „Sto lat Niepodległej Polski” organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom (III miejsce spośród 800 zgłoszonych szkół),
 • 11.2018 udział młodzieży w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym ”Postaw na Słońce” (nasi uczniowie uzyskali wyróżnienie),
 • 07.2019 - udział w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez IPN „Bohaterowie września 1939 r” (młodzież ZSLiT w Wojniczu laureatami),
 • 06.2020 udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, konkurs „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, VIII edycja, (nasi uczniowie laureatami),
 • 6 grudnia 2021 r. - Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny- „Matematyka w Obiektywie”  (nasz uczeń laureatem),
 • Ogólnopolski Konkurs Fundacji Underground „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” – IV miejsce naszych uczniów.

Ponadto wielkim sukcesem naszej szkoły jest zaangażowanie uczniów we wspomniane wcześniej działania charytatywne – młodzież rozwija w sobie empatię, dostrzega potrzebę pomocy najbardziej potrzebującym, a także sama inicjuje akcje dobroczynne. To naprawdę spory sukces przede wszystkim wychowawczy. Poza tym uczniowie biorą udział w organizacji uroczystości szkolnych, tj. Ślubowanie Klas I, Dzień Edukacji Narodowej, czy Pożegnanie Uczniów Klas Maturalnych, itp., zdobywając tym samym umiejętności organizacyjne, a także kształcąc w sobie zdolności do wystąpień publicznych oraz przezwyciężania tremy. Ponadto młodzież klas mundurowych reprezentuje szkołę oraz Powiat Tarnowski podczas licznych uroczystości i wydarzeń, kształcąc ich postawę patriotyczną.

zajęcia praktycznePerspektywy zawodowe absolwentów

Oferta szkoły jest skrupulatnie analizowana, a nowe kierunki są wprowadzane przy aprobacie Powiatowej oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Kształcone zawody znajdują się na liście profesji, na które jest istotne zapotrzebowanie zarówno na krajowym, jak również na wojewódzkim rynku pracy. Nasi absolwenci podejmują pracę w zawodzie, kontynuują naukę na uczelniach wyższych, bądź też godzą pracę zawodową z dalszym kształceniem. Jeszcze podczas nauki uczniowie szkół zawodowych mają możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych takich jak prawo jazdy, czy kursy branżowe, dzięki czemu już na starcie absolwenci naszej szkoły są wyposażeni w dodatkowe umiejętności, niejednokrotnie niezbędne na rynku pracy.

Nasi partnerzy

Od 2001 roku szkoła na mocy porozumienia z 6 Batalionem Dowodzenia w Krakowie prowadzi klasy wojskowe. Młodzież realizuje program przysposobienia wojskowego, a także uczestniczy w zajęciach w jednostce patronackiej. W 2019 roku podczas Małopolskiego Kongresu Zawodowego zostało zawarte porozumienie o współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego pomiędzy szkołą a Zakładami Mechanicznymi Tarnów S. A. Młodzież naszej szkoły może realizować praktyki i staże zawodowe, zdobywając wiedzę i doświadczenie. We wrześniu 2020 r. nawiązana została współpraca z Grupą CARGO sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie. Dzięki temu przedsięwzięciu wzbogacona została baza dydaktyczna w postaci materiałów edukacyjnych, programów, narzędzi do szkolenia kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej oraz możliwości szkoleń w oparciu o platformę e-learningu. Wyjazdy zawodowe do firmy Cargo oraz szkolenia na symulatorach oraz płycie poślizgowej są dodatkową możliwością zdobycia wiedzy i umiejętności przez naszych uczniów. Grupa CARGO to jedna z największych firm szkoleniowych w Polsce. W październiku 2021 r. nasza szkoła podjęła współpracę z Grupą Azoty S. A. oraz spółką LINKING WORK w ramach projektu „Pszczeli Raj” – współpraca dotyczy wsparcia w realizacji kształcenia zawodowego w klasie Technikum architektury krajobrazu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ponadto młodzież realizuje praktyki w firmach logistycznych, centrach dystrybucyjnych, restauracjach, hotelach, pensjonatach, drukarniach i zakładach poligraficznych. Pracodawcy chętnie przyjmują naszych uczniów na praktyki, staże, wizyty zawodoznawcze, umożliwiając im zaznajomienie się ze środowiskiem pracy i specyfiką danego zawodu.

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu

Kontakt

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu
32 – 830 Wojnicz
ul. Jagiellońska 17
tel. (+48 - 14) 679 00 05
www.wojnicz.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy