logotypy Fundusze europejskie dla małopolski, Rzeczpospolita polska, Unia Europejska, Małopolska

Projekt 2021-2027

„Zawodowa Małopolska” to przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego
– Departamentu Edukacji
planowane do realizacji w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

 

Projekt złożony w odpowiedzi na  nabór  numer FEMP.06.12-IP.01-008/24

Całkowita wartość projektu wynosi 15 944 500 zł, w tym planowane dofinansowanie UE 13 552 825 zł. Okres realizacji projektu od 1.11.2023 r. do 31.12.2025 r.

Główny cel projektu, to wspieranie polityki edukacyjnej w obszarze zawodowym w regionie. Projekt ma za zadanie ułatwić uczniom zdobywanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz pomóc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu pracowników.

„Zawodowa Małopolska” to most między sektorem przedsiębiorczości, a sektorem szkolnictwa zawodowego. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Małopolskie modernizowane i doposażane są pracownie zawodowe i warsztaty, a kadra tych placówek ma możliwość dokształcania się. Przekłada się to na podniesienie jakości kształcenia oraz na lepsze przygotowanie uczniów do zawodu.

 Główne działania projektowe koncentrują się na:

  • rozwoju kształcenia zawodowego między innymi poprzez wzmocnienie współpracy z pracodawcami, powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, prowadzenie infoporad, warsztatów i konferencji dla organów prowadzących szkoły/ kadry zarządzającej, wspieranie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i organizację Festiwalu Zawodów dla uczniów szkół podstawowych, organizację konkursu zawodowego „RegioSkills Małopolska” dla uczniów szkół branżowych i techników oraz konkursu „Odkryj swój zawodowy talent” dla uczniów szkół ogólnokształcących;
  • wsparciu szkół, dla których Województwo jest organem prowadzącym, kształcących w branżach istotnych dla regionu tj. opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej;
  • wsparciu wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i aktywizacji zawodowej, wsparciu psychologiczno-pedagogicznym, realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kursów branżowych rozwijających kompetencje zawodowe, działaniach z zakresu integracji z uczniami ze szkół ogólnodostępnych oraz wsparciu pedagogiczno-metodycznym dla kadry ośrodków i opiekunów wychowanków.

Efektem prowadzonych działań w projekcie unijnym „Zawodowa Małopolska” będzie lepsze wsparcie instytucjonalne w obszarze edukacji zawodowej w regionie, wyższa jakość oferty kształcenia zawodowego, lepsze jej dopasowanie do potrzeb rynku pracy i wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami, wsparcie rozwoju doradztwa zawodowego oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego i upowszechnienie tego typu edukacji wśród uczniów.

„Zawodowa Małopolska” to dofinansowana z Funduszy Europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.

#FunduszeUE  

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy