Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

kampus pwsz z lotu ptaka fot. archiwum pwszNa mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 136) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie z dniem 1 marca 2022 r. zmieniła nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie w Tarnowie jest szkołą państwową, nauka na studiach dziennych jest bezpłatna. Wysoki poziom kształcenia oraz równoważność programów naszych studiów z programami realizowanymi we współpracujących uczelniach w zakresie studiów licencjackich lub inżynierskich stwarza możliwość kontynuacji studiów pierwszego stopnia na studiach magisterskich w tychże uczelniach. 

Uczelnia prowadzi kształcenie na 23 kierunkach, w tym:

FIZJOTERAPIA - absolwenci są przygotowani do kompleksowej oceny funkcjonalnej i obrazowej pacjenta, programowania postępowania fizjoterapeutycznego, kontrolowania efektów leczenia.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

kampus uczelniKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to największa niepubliczna uczelnia w Małopolsce. We Fryczu, bo tak nazywają uczelnię jej studenci i absolwenci, kształci się blisko 8000 osób, w tym ponad 2000 obcokrajowców reprezentujących wszystkie kontynenty. Oferujemy studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, seminaria doktorskie i studia podyplomowe. Kształcenie odbywa się na 25 kierunkach od prawa począwszy, poprzez kryminologię, stosunki międzynarodowe, psychologię, pielęgniarstwo, architekturę, medycynę, a na aktorstwie skończywszy.

Kierunki kształcenia

 • Administracja,
 • Aktorstwo,
 • Architektura,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Dietetyka,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Filologia angielska,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Fizjoterapia,

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

ulotka uczelniMisją Instytutu Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest właściwe przygotowanie studentów w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu pod kątem wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Jednym z kluczowych zadań Instytutu jest działalność dydaktyczna w zakresie kształcenia praktycznego, które prowadzone jest przez doświadczonych wykładowców, praktyków, posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą symulacji w Monoprofilowym Centrum Medycznym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków kształcenia, w tym multimedialnych, jak np. stół anatomiczny, czy symulator człowieka dorosłego. Praktyki zawodowe studenci realizują w podmiotach leczniczych na poziomie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia referencyjności.

Kadra dydaktyczna Instytutu Nauk o Zdrowiu dokłada wszelkich starań, aby proces edukacyjny realizowany był na wysokim poziomie. Działalność Instytutu jest mocno zakorzeniona w Ziemi Oświęcimskiej i ma głębokie tradycje, szczególnie w zawodach określanych jako medyczne. Instytut oferuje kształcenie w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, dietetyki i wychowania fizycznego. Mając na celu ochronę zdrowia i jakość życia społeczeństwa, nauczanie na tych kierunkach odbywa się w oparciu o aktualne standardy kształcenia oraz Polską Ramę Kwalifikacji. Ponadto kształcenie studentów realizowane w Instytucie spełnia normy europejskie. Kluczowym elementem w realizacji misji Instytutu jest nieustanna dbałość o doposażanie oraz rozwijanie bazy dydaktycznej odpowiadającej standardom kształcenia na kierunkach medycznych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

pokaz ratownictwa medycznegoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu istnieje od 1998 roku. Priorytetem Uczelni jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom – absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe. Szczególną wagę przywiązujemy do przekazania studentom właściwej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nowosądecka PWSZ konsekwentnie i z troską o studenta oraz jego przyszłość, inwestuje w rozwój bazy dydaktycznej i lokalowej. Ponadto, dba o ustawiczny rozwój własnej kadry naukowej, współpracę z instytucjami i zakładami lokalnego rynku pracy, dzięki której studenci mają możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych w ramach realizowanych praktyk.

W PWSZ w Nowym Sączu funkcjonuje 6 instytutów (Ekonomiczny, Języków Obcych, Kultury Fizycznej, Pedagogiczny, Techniczny i Zdrowia). Kształcenie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym oraz jednolitych studiach magisterskich.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

pielegniarkiPodhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce tego typu jednostka utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęli Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Od momentu swojego powstania, PPWSZ podpisała porozumienia o współpracy z innymi renomowanymi uczelniami, wśród nich: Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym. W lipcu 2016 r. powołano do istnienia jednostkę wspólną dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych. W 2019 roku PPWSZ zmieniła swoją nazwę na: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Kierunki kształcenia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Nauk o Zdrowiu

studentki uczelniWydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jest jedną z najlepszych jednostek w kraju kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii A przez MNiSW oraz wyróżniającymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nieprzerwanie od 2014 roku Wydział Nauk o Zdrowiu UJCM zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy w grupie kierunków Ochrony Zdrowia. Palmy pierwszeństwa nie oddało dotychczas Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne, a od czterech lat także Położnictwo. Nasi studenci korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które odbywają się w małych grupach, w  renomowanych jednostkach klinicznych, w tym w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Studenci kierunków praktycznych realizują także część swoich zajęć praktycznych  w unikatowym Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej. Studenci ćwiczą tam z wykorzystaniem symulatorów średniej i wysokiej wierności – zaawansowanych technologii, w pracowniach wyglądających i wyposażonych jak prawdziwe sale kliniczne. Nasi studenci korzystają z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz umów międzywydziałowych. Mają także możliwość ustawicznego dokształcania w ramach licznych szkoleń i kursów np. w ramach projektu ZintegrUJ oraz wydziałowych programów stypendialnych np. Rozwijaj się i PracUJ. Studenci są otoczeni profesjonalnym, bezpłatnym doradztwem zawodowym w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych na rynku pracy.

Kierunki kształcenia

 • Pielęgniarstwo – stacjonarne I i II stopnia,
 • Położnictwo – stacjonarne I i II stopnia,
 • Fizjoterapia – jednolite magisterskie,
 • Elektroradiologia – stacjonarne I stopnia,
 • Ratownictwo medyczne -stacjonarne I stopnia,
 • Zdrowie publiczne – stacjonarne I i II stopnia,
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia – stacjonarne I stopnia,
 • EuroPubHealth – anglojęzyczne studia magisterskie.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy