Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

kampus pwsz z lotu ptaka fot. archiwum pwszNa mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 136) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie z dniem 1 marca 2022 r. zmieniła nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie w Tarnowie jest szkołą państwową, nauka na studiach dziennych jest bezpłatna. Wysoki poziom kształcenia oraz równoważność programów naszych studiów z programami realizowanymi we współpracujących uczelniach w zakresie studiów licencjackich lub inżynierskich stwarza możliwość kontynuacji studiów pierwszego stopnia na studiach magisterskich w tychże uczelniach. 

Uczelnia prowadzi kształcenie na 23 kierunkach, w tym:

FIZJOTERAPIA - absolwenci są przygotowani do kompleksowej oceny funkcjonalnej i obrazowej pacjenta, programowania postępowania fizjoterapeutycznego, kontrolowania efektów leczenia.

Harmonogram studiów daje możliwość wyboru licznych przedmiotów, które mogą rozwijać indywidualne zainteresowania zawodowe. Zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Praktyczną naukę zawodu student realizuje w specjalistycznych pracowniach na uczelni oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach leczniczych, przychodniach fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych. Studenci rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w konferencjach, kołach naukowych oraz organizacjach studenckich czy sekcjach sportowych. Kierunek realizowany jest w trybie studiów jednolitych, magisterskich.

PIELĘGNIARSTWO - studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Absolwent kierunku posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, a także wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 6 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, mają także możliwość podjęcia studiów magisterskich w PWSZ w Tarnowie.

Kierunki kształcenia

 • kampus  obiekty instytutu ochrony zdrowia fot. archiwum pwszfilologia polska,
 • filologia (angielska, germańska, romańska),
 • pedagogika,
 • matematyka,
 • chemia (studia licencjackie i inżynierskie),
 • ochrona środowiska, automatyka i robotyka,
 • elektrotechnika,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • informatyka,
 • inżynieria materiałowa,
 • administracja,
 • ekonomia,
 • praca socjalna,
 • technologia chemiczna,
 • wychowanie fizyczne,
 • fizjoterapia,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • kosmetologia,
 • grafika,
 • wzornictwo.

l. sepekiir.z.grafiki2014 15foto. inscenizowane klub krwiodawcow krwi 3Największe osiągnięcia

 • absolwent naszej Uczelni był kierownikiem polskiej kadry lekkoatletycznej na paraolimpiadzie w Tokio (2021)
 • finalistka prestiżowego konkursu Queen Silvia Nursing Award Poland 2021
 • IV miejsce w rankingu Perspektyw w gronie publicznych uczelni zawodowych w 2021 roku

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci kierunku Fizjoterapia zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Fizjoterapia jest samodzielnym zawodem medycznym. Wykształcenie zdobyte w ramach tego kierunku studiów umożliwia podjęcie pracy zarówno w publicznych, jak i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych, a także w ramach własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych – poszukiwani i pożądani na rynku pracy w Polsce i za granicą. Znajdują zatrudnienie we wszystkich obszarach ochrony zdrowia – od profilaktyki zdrowotnej przez opiekę nad chorymi i podczas powrotu do zdrowia, opieką środowiskową i rodzinną, zajmują się zdrowiem publicznym i zarządzaniem ochroną zdrowia. Zakres kompetencji zawodowych oraz prestiż społeczny pielęgniarek i pielęgniarzy stale wzrasta.

Nasi partnerzy

 • Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie,
 • Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie,
 • Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w Tarnowie,
 • Centrum Rehabilitacji Geronimo w Tarnowie,
 • Centrum Medyczne Kol Med w Tarnowie,
 • Mościckie Centrum Medyczne,
 • Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Piast”.

Informacja została opracowana przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Mickiewicza 8
tel. (+48 -14) 631 07 70
www.pwsztar.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy