Grafika Wiedza

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Dlatego już od wielu lat Województwo Małopolskie podejmuje szereg inicjatyw mających na celu m.in. unowocześnienie bazy techno-dydaktycznej szkół, podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów oraz ścisłe powiązanie kierunków kształcenia z potrzebami pracodawców. Cele te zostały zapisane oraz są i były realizowane przy pomocy projektów, dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności programu „Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, jego wcześniejszej edycji w latach 2010-2013 oraz innych działań.

Dowiedz się więcej o wsparciu edukacji zawodowej w Małopolsce:

Działania prowadzone w Małopolsce przez Zarząd Województwa w obszarze kształcenia zawodowego zostały uhonorowane odznaczeniem "Inspirator Kariery" w kategorii samorząd.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy