Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

kampus uczelniKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to największa niepubliczna uczelnia w Małopolsce. We Fryczu, bo tak nazywają uczelnię jej studenci i absolwenci, kształci się blisko 8000 osób, w tym ponad 2000 obcokrajowców reprezentujących wszystkie kontynenty. Oferujemy studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, seminaria doktorskie i studia podyplomowe. Kształcenie odbywa się na 25 kierunkach od prawa począwszy, poprzez kryminologię, stosunki międzynarodowe, psychologię, pielęgniarstwo, architekturę, medycynę, a na aktorstwie skończywszy.

Kierunki kształcenia

 • Administracja,
 • Aktorstwo,
 • Architektura,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Dietetyka,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Filologia angielska,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Fizjoterapia,
 • Informatyka i ekonometria,
 • International Business*,
 • International Tourism*,
 • Kierunek lekarski,
 • Kosmetologia,
 • Kryminologia i resocjalizacja,
 • Management,
 • Medicine,
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej,
 • Pedagogika,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika stosowana,
 • Pielęgniarstwo,
 • Prawo,
 • Psychologia,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • The International Relations and Cultural Diplomacy*,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Zarządzanie.

*ścieżki specjalizacyjne w języku angielskim na kierunku stosunki międzynarodowe

Największe osiągnięcia

Każdy absolwent, który kończy studia zadowolony z kształcenia, z perspektywą znalezienia dobrego zatrudnienia jest naszym sukcesem!

Perspektywy zawodowe absolwentów

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich sektorach gospodarki. Świetnie sobie radzą zarówno w przedsiębiorstwach państwowych jak i w sektorze prywatnym. Często zakładają własną działalność gospodarczą. Z powodzeniem pełnią funkcje kierownicze, pracują w wolnych zawodach jako architekci, dziennikarze, realizują swoje zawodowe marzenia w zawodach medycznych czy prawniczych.

Nasi partnerzy

Każdy z siedmiu wydziałów (Prawa Administracji i Stosunków  Międzynarodowych, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Architektury i Sztuk Pięknych, Nauk o Bezpieczeństwie, Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Aktorski) ma długą listę współpracujących instytucji tzw. interesariuszy zewnętrznych wśród nich znajdziemy między innymi instytucje współpracujące ściśle w kształceniu na kierunkach medycznych: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Szpital św. Rafała, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką -SP ZOZ w Krakowie, Scanmed S.A., Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Informacja została opracowana przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Kontakt

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
30-705 Kraków
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
tel. (+48 - 12) 25 24 400
www.ka.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy