Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Nauk o Zdrowiu

studentki uczelniWydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jest jedną z najlepszych jednostek w kraju kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii A przez MNiSW oraz wyróżniającymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nieprzerwanie od 2014 roku Wydział Nauk o Zdrowiu UJCM zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy w grupie kierunków Ochrony Zdrowia. Palmy pierwszeństwa nie oddało dotychczas Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne, a od czterech lat także Położnictwo. Nasi studenci korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które odbywają się w małych grupach, w  renomowanych jednostkach klinicznych, w tym w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Studenci kierunków praktycznych realizują także część swoich zajęć praktycznych  w unikatowym Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej. Studenci ćwiczą tam z wykorzystaniem symulatorów średniej i wysokiej wierności – zaawansowanych technologii, w pracowniach wyglądających i wyposażonych jak prawdziwe sale kliniczne. Nasi studenci korzystają z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz umów międzywydziałowych. Mają także możliwość ustawicznego dokształcania w ramach licznych szkoleń i kursów np. w ramach projektu ZintegrUJ oraz wydziałowych programów stypendialnych np. Rozwijaj się i PracUJ. Studenci są otoczeni profesjonalnym, bezpłatnym doradztwem zawodowym w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych na rynku pracy.

Kierunki kształcenia

 • Pielęgniarstwo – stacjonarne I i II stopnia,
 • Położnictwo – stacjonarne I i II stopnia,
 • Fizjoterapia – jednolite magisterskie,
 • Elektroradiologia – stacjonarne I stopnia,
 • Ratownictwo medyczne -stacjonarne I stopnia,
 • Zdrowie publiczne – stacjonarne I i II stopnia,
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia – stacjonarne I stopnia,
 • EuroPubHealth – anglojęzyczne studia magisterskie.

Największe osiągnięcia

Pierwsze miejsce w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy w grupie kierunków Ochrony Zdrowia – nieprzerwanie od 2014 roku. Najlepsze kierunki to pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne.

Pozytywne i wyróżniające oceny wszystkich kierunków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Badania losów absolwentów I stopnia wszystkich kierunków, realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu wykazały, że:

 • u około 65% absolwentów wszystkich kierunków, a u ponad 80% kierunków praktycznych (np. pielęgniarstwo, położnictwo) ukończone studia dają szansę na podjęcie pracy zgodnie ze zdobytym wykształceniem, a także realizację specjalistycznych zadań stawianych w pracy zawodowej,
 • wszyscy absolwenci pracują, a ok. 43% absolwentów kontynuuje naukę na studiach magisterskich, a nawet doktoranckich;
 • większość absolwentów szybko znalazło pracę zarobkową, co dziesiąta osoba pracowała już w trakcie studiów, ¼ respondentów podjęła pracę w ciągu pierwszego miesiąca, a pozostali do trzech miesięcy po ukończeniu studiów.

Badanie losów  absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) wykazały, że:

 • ponad połowa absolwentów miała możliwość pracy, głównie w zawodzie, w trakcie studiów magisterskich;
 • ponad 50% studentów korzystało z prowadzonych na Wydziale z kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także kwalifikacje ogólne (obsługi komputera, statystyki, aktywnego poszukiwania pracy, zakładania działalności gospodarczej) oraz znajomość języków obcych;
 • ponad 90% absolwentów Naszego Wydziału pracuje, a około 20% nadal uczy się, godząc naukę z pracą zawodową, w ramach specjalizacji zawodowych oraz kursów kwalifikacyjnych.

Nasi partnerzy

Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne m.in. w poniżej wymienionych instytucjach i jednostkach opieki zdrowotnej.

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Urząd Marszałkowski w Krakowie,
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe,
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,
 • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,
 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie,
 • Centrum Medyczne UJASTEK Sp. z o. o.,
 • Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,
 • Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie,
 • Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie,
 • Małopolski Szpital Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Krakowie,
 • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie,
 • Szpital Ortopedicum.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 • Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" i wiele innych.

Informacje opracowała dr hab. n. med. Anna Leja-Szpak, Pełnomocnik Dziekana WNZ UJ CM ds. promocji

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Nauk o Zdrowiu
31-126 Kraków
ul. Michałowskiego 12
(+48 -12) 634 33 97
wnz.cm.uj.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy