Zespół Szkół Gastronomicznych nr1 im. mjr. H. Sucharskiego w Krakowie

Szkołę tworzą Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie nr 10 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 11. Zalety szkoły to przede wszystkim:

 • nowoczesne pracownie zawodowe,
 • dogodna lokalizacja,
 • multimedialne sale lekcyjne z dostępem do Internetu,
 • praktyki w najlepszych krakowskich zakładach gastronomicznych i hotelach,
 • organizacja Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • bezpieczeństwo w szkole zapewnione przez monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
 • wymiana ze szkołą z Chin,
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • udział w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej,
 • udział w projektach zagranicznych mobilności zawodowych Erasmus+,
 • świetna baza sportowa (m.in. Orlik),
 • ośrodek egzaminacyjny (uczniowie zdają egzaminy zawodowe w swojej szkole),
 • bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalające zdobyć nowy zawód.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie

zajęcia praktyczneJesteśmy najlepszą szkołą gastronomiczną w Krakowie, co potwierdza zdobyty tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2020 i 2021. Organizowany przez ZSG nr 2 Małopolski Konkurs „Stół pięknie nakryty” otrzymał status „Dobrej praktyki” w konkursie „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Zdobyliśmy również Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Zdawalność egzaminów zawodowych wynosi niemal 100%. Maturę zdaje 87% uczniów. Nasza Szkoła ma już ponad 110 lat doświadczenia. Jest doskonale wyposażona. W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków” otrzymała ponad 1 500 000,00 zł na doposażenie. Kształcimy w rzeczywistych warunkach pracy. ZSG nr 2 to jedyna szkoła gastronomiczna w Krakowie, która posiada własną restaurację „Pokusa” oraz jedyna szkoła gastronomiczna w Europie, która posiada własny produkt tradycyjny — Ciasteczka Wyśmienite wpisane 29.10.2008 r. na Listę Produktów Tradycyjnych. W szkolnej restauracji uczniowie gotują dla konsumentów indywidualnych i wycieczek. Organizują przyjęcia okolicznościowe, pokazy i warsztaty kulinarne, uczestniczą w prestiżowych konkursach.

Zespół Szkół Geodezyjno–Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie im. Gabriela Narutowicza

budynek szkolyPoczątki szkoły sięgają 1 X 1945 r. Zaistnieliśmy wtedy jako Państwowe Liceum Spółdzielcze. Szkoła wielokrotnie zmieniała profile kształcenia, a od roku szkolnego 1961/62 wraz z powstaniem kierunków "budowy dróg i mostów" oraz "urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych" otrzymała nazwę Technikum Komunikacyjne.  W roku 1963 rozpoczęto planowanie nowego budynku szkoły "999-tej Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego". Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego dyrektora - Józefa Rokosza, uczniów, nauczycieli i Komitetu Budowy wzniesiono nowy gmach i oddano go do użytku 2 IX 1965 roku. W roku szkolnym 1968/69 szkołę przemianowano na Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego.  Rok szkolny 1979/1980 to pojawienie się klas geodezyjnych technikum. Ta ostania reorganizacja dała podstawy do obecnie istniejącej: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej. 

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem

budynek szkołyZespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem, w skład którego wchodzą: Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia, kształci młodzież w atrakcyjnych zawodach, dających duże możliwości zatrudnienia, zwłaszcza na terenie o walorach turystycznych. Atutem szkoły jest nie tylko dobrze wykształcona i doświadczona kadra nauczycielska, dobrze wyposażona baza dydaktyczna ale również możliwość zdobywania wiedzy na nieobowiązkowych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie, w trakcie trwania nauki, odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, pensjonatach, biurach podróży i innych miejscach związanych z obsługą turystów. Uczestniczą również w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ponadto szkoła zapewnia zakwaterowanie w szkolnym internacie dla uczniów spoza Zakopanego oraz całodzienne wyżywienie.

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Technikum nr 2, kształci młodych ludzi w różnych branżach związanych z turystyką i hotelarstwem. Przygotowuje do pracy na różnych stanowiskach pracy.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale tworzą Liceum Ogólnokształcące i Technikum. Szkoła istnieje już od 1949 roku i do dnia dzisiejszego wykształciła wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą tu wiedzę, by osiągnąć sukcesy zawodowe.

Proponujemy naukę w Technikum w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach:

 • technik informatyk,
 • technik logistyk,
 • technik logistyk w służbach mundurowych,
 • technik organizacji turystyki.

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zespół Szkół im. KEN to najstarsza i najbardziej zasłużona w branży stolarskiej szkoła w powiecie wadowickim.Od lat absolwenci naszej szkoły, dzięki zdobytym kwalifikacjom kształtują obraz regionu, wpływając na jego zamożność. Szkoła nieustannie poszerza ofertę edukacyjną. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom młodzieży i ich rodziców oraz pracodawców proponujemy następujące typy szkół.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik technologii drewna,
 • technik ekonomista,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik turystyki,
 • technik reklamy.

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku istnieje na rynku edukacyjnym od 1948 roku. Od 1999 roku szkoła prowadzi kształcenie w klasach wojskowych, a od 2006 roku w klasach policyjnych. Szkołalogo Zespołu Szkół w Tymbarku zapewnia szeroki wybór zajęć dodatkowych dla uczniów. Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do Policji.

Przy szkole działa internat ze stołówką.

Kierunki kształcenia

Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa wojskowa,
 • klasa policyjna,
 • Oddział Przygotowania Wojskowego

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

pracownia komputerowaZespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach jest placówką od ponad 50 lat kształcącą młodzież i dorosłych w zawodach technicznych. Oferta kształcenia dostosowana jest do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zespół Szkół umiejscowiony jest blisko centrum Dobczyc około 300 m od przystanku komunikacji samochodowej oraz 1 km od Dobczyckiej Strefy Przemysłowej skupiającej kilkanaście zakładów produkcyjnych, z których część utrzymuje  współpracę ze Szkołą. Zespół Szkół jako placówka edukacyjna stanowi naturalny, dodatkowy element strefy przemysłowej przygotowujący na jej potrzeby wykwalifikowane kadry pracownicze. Zespół Szkół prowadzi kształcenie w trzech typach szkół: Technikum nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 1. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pracownie techniczne do kształcenia praktycznego oraz szereg pracowni ogólnych wyposażonych w sprzęt multimedialny. W Zespole Szkół funkcjonuje Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej, którego celem jest doposażanie pracowni technicznych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, organizacja szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli oraz organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

uczniowie z nauczycielamiZespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oferuje uczniom naukę zawodów na poziomie technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Dzięki połączeniu tradycji, profesjonalizmu i doświadczenia możemy zaoferować naszym uczniom różnorodną ofertę kształcenia i możliwość samorozwoju. Nowoczesna, wciąż modernizowana baza dydaktyczna szkoły oraz doświadczenie nauczycieli sprzyjają zdobywaniu wiedzy i wpływają na wzrost efektywności nauczania i dobrego przygotowania absolwentów szkoły do studiów oraz potrzeb rynku pracy.

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”, „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” i „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko – słowackiego”. Uczniowie uczestnicząc w wielu kursach, zdobywają cenne na rynku pracy certyfikaty. Dzięki realizowanym projektom wielu naszych uczniów skorzystało z zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz kursów: m.in. spawacza, operatora wózków widłowych, pilarza, brakarza, carvingu, barmańskiego i prawa jazdy kategorii B.

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

logo szkołyW Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach troszczymy się o harmonijny rozwój młodzieży ucząc, wychowując i stwarzając możliwości rozwoju posiadanych talentów. Tworzymy szkołę twórczą, otwartą  przyjazną, bezpieczną. Poszukujemy nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych. Stwarzamy możliwości doskonalenia uczniów i nauczycieli. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych konkursach. Młodzież Zespołu Szkół bierze udział w różnego rodzaju programach  mających na celu poznanie rynku pracy, promujących edukację ekonomiczną i informatyczną.

W skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II wchodzą:

 • liceum ogólnokształcące dzienne dla młodzieży,
 • technikum dzienne dla młodzieży.

Kierunki kształcenia

 • technik informatyk,
 • technik programista,
 • technik ekonomista,
 • technik rachunkowości,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik hotelarstwa.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy