Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

logo szkołyW Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach troszczymy się o harmonijny rozwój młodzieży ucząc, wychowując i stwarzając możliwości rozwoju posiadanych talentów. Tworzymy szkołę twórczą, otwartą  przyjazną, bezpieczną. Poszukujemy nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych. Stwarzamy możliwości doskonalenia uczniów i nauczycieli. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych konkursach. Młodzież Zespołu Szkół bierze udział w różnego rodzaju programach  mających na celu poznanie rynku pracy, promujących edukację ekonomiczną i informatyczną.

W skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II wchodzą:

  • liceum ogólnokształcące dzienne dla młodzieży,
  • technikum dzienne dla młodzieży.

Kierunki kształcenia

  • technik informatyk,
  • technik programista,
  • technik ekonomista,
  • technik rachunkowości,
  • technik organizacji turystyki,
  • technik hotelarstwa.

Największe osiągnięcia

Technikum z tytułem "ZŁOTEJ TARCZY 2022".

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Technikum informatycznego studiują na Politechnice Krakowskiej,  w Wyższej Szkole Informatyki, Wyższej Szkole Europejskiej, na Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki, na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Jagiellońskim, na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Praca: Branża elektroniczna i informatyczna.

Absolwenci Technikum ekonomicznego i organizacji turystyki studiują na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, Wyższej Szkole Europejskiej, na Akademii im. Frycza Modrzewskiego, Krakowskiej Szkole Innowacji, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym. Praca: Branża hotelarska i ekonomiczna.

Nasi partnerzy

Hotel Novum, Hotel Zamek Królewski w Niepołomicach, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Oknoplast, WhiteCup, Lukanet, PCLAP-ALERT, SGM TECH, Bloom, Juka, IGLOO.

Informacje opracowała Angelika Kuc - nauczyciel przedmiotów zawodowychw Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

Kontakt

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
32-005 Niepołomice
Plac Kazimierza Wielkiego 1
tel. (+48 - 12) 281-16-94
www.lo-niepolomice.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy