Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie

Mocne strony:

 • współpraca z zakładami pracy, firmami, hotelami
 • zajęcia pozalekcyjne
 • centrum kształcenia zawodowego
 • bezpłatny internat
 • nowoczesna baza sportowa
 • profesjonalna kadra

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

0137 nawojowa1 fCzujesz, ze masz świetny kontakt ze zwierzętami i pragniesz im pomagać? Nie straszna jest ci wizja asystowania podczas operacji czy podania zastrzyku zwierzęciu? W takim razie Technik weterynarii jest zawodem stworzonym specjalnie dla ciebie. Fachowca w tej dziedzinie zatrudnią nie tylko prywatne lecznice, ale także zakłady hodowli zwierząt, inspekcje weterynaryjne, schroniska i ogrody zoologiczne.

Kierunki kształcenia

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik technologii żywności,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik hodowli koni,
 • technik weterynarii,
 • technik informatyk,
 • technik ekonomista.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

prace uczniówZespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie to szkoła z ponad 60-letnią historią, w której skład wchodzą:

 • Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 im. Maksymiliana Marii Kolbe,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 im. Maksymiliana Marii Kolbe z klasami integracyjnymi,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Maksymiliana Marii Kolbe. 

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą,
 • technik usług kelnerskich.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • cukiernik,
 • piekarz,
 • kucharz,
 • kelner,
 • przetwórca mięsa.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

budynek szkołyZaledwie 20 km od Krakowa w pięknie położonych budynkach, w otoczeniu zabytkowego parku uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. W doskonale wyposażonych salach dydaktycznych, korzystając z profesjonalnych pomocy naukowych zdobywają nową wiedzę oraz rozwijają umiejętności związane z hodowlą zwierząt (technicy weterynarii), w szczególności koni (technicy hodowli koni), a także produkcją roślinną (technicy rolnicy). Dopełnieniem społeczności szkolnej są technicy hotelarstwa, którzy szlify zawodowe zdobywają w pracowniach hotelarskich.

Szkoła jest przyjazna młodzieży nie tylko ze względu na panującą w niej atmosferę, ale także funkcjonalność. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Klasy nie są bardzo liczne, a sale są przestronne i nowocześnie wyposażone. Atutem jest także internat dla prawie 300 osób. Uczniowie w wolnym czasie biorą udział w licznych zajęciach organizowanych w ramach projektów unijnych min. „Małopolska Chmura Edukacyjna III”, „Centrum Kompetencji Zawodowego w ZSRCKU w Czernichowie II”, „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

praktyki zawodowe w CzechachZespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie powstał w 2018 r. - po połączeniu utworzonej przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (organ prowadzący szkołę) w 2014 r. Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia (wtedy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej) z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie (szczycącym się ponad 60-letnią tradycją), mieszczącym się w tym samym budynku przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie.

Obecnie w skład ZSRiP wchodzą:

 • Publiczne Technikum Rzemiosła  i Przedsiębiorczości,
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia MIRiP (klasy wielozawodowe, fryzjerskie, kucharz-sprzedawca).

W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało tylko 12 uczniów, jednak czas pokazał, że rzemiosło mocno się rozwija, obecnie do ZSRiP uczęszcza 770 uczniów!

Zespół Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie

budynek szkołyZespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie to jedyna szkoła w gminie Skawina zajmująca się kształceniem zawodowym. a w jej skład wchodzi m. in. Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy kompetencji ogólnych dla dorosłych, dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników). Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla nauczanych zawodów. Oferta edukacyjna ZSTE w Skawinie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Atuty szkoły:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

budynek szkołySzkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną (pracownie zawodowe oraz warsztaty szkolne). Proces kształcenia wzbogaca nie tylko doskonale wykwalifikowana kadra pedagogiczna, ponad 50-letnie doświadczenie, ale również projekty europejskie związane ze szkolnictwem zawodowym, jak i wymianami zagranicznymi młodzieży. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy uczniowie poszerzają swoją wiedzę podczas wizyt i staży zawodoznawczych, gdzie poznają specyfikę pracy w danym zawodzie.

Szkoła chętnie włącza się także do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Uczniowie – wolontariusze pracują w miejskich przedszkolach, szkołach i domu opieki społecznej. Wspierają również wychowanków jednego z lokalnych domów dziecka. W tym roku szkolnym realizują ogólnopolski projekt „Zwolnieni z teorii” będący nowoczesną formą wolontariatu wykorzystującą w promowaniu swoich idei  media społecznościowe.

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

budynek szkołyZespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini to szkoła, w której uczniowie zdobywają ciekawy zawód, rozwijają swoje pasje, kształcą się w zawodach gwarantujących zatrudnienie i umożliwiających pracę zdalną, hybrydową. Sprzyjają temu dobrze wyposażone pracownie i warsztaty prowadzone w kilku obszarach zawodowych. Promujemy kierunki, które są ważne dla gospodarki, rozwijają wiele kompetencji, umożliwiają zdobywanie umiejętności ważnych dla pracodawców i liczących się na rynku pracy. Koncentrujemy się na zawodach związanych z branżą elektroniczno-informatyczną, usługowo-reklamową i multimedialną. Umiejętnie łączymy pragmatykę z innowacją. Przyszłościowe są profile związane z projektowaniem, konstruowaniem, grafiką, robotyką, cyberbezpieczeństwem. Wiele działów wykorzystuje to, co oferuje sektor informatyczny i reagujemy na to, co dzieje się na rynku pracy.

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych kształci przyszłych pracowników branży usługowej. Od lat współpracujemy z Izbą Rzemieślniczą w Tarnowie, lokalnymi zakładami  i innymi instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym. Poprzez udział w projektach pozwalamy naszym uczniom rozwijać ich zainteresowania i pasje. Ofertę edukacyjną wzbogacamy poprzez wycieczki przedmiotowe, imprezy na terenie miasta, wyjście do teatru i kolaż, z prawej strony zdjęcia widać front budynku szkoły. Po lewe stronie kolażu , górne zdjęcie młoda dziewczyna siedzi bokiem ze spuszczoną głową, druga dziewczyna zaplata warkocze wplątując kolorowe wstążki. Dolne zdjęcie lewa strona mechanik pochylony nad otwartą maską auta, majstruje przy silniku. Na dolnym pasku kolażu logo szkoły; litery ZSTZ oraz nożyczki i klucz płasko-oczkowy i dane kontaktowe szkołykina. Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem „Szkolnego Pokazu Fryzur” organizowanego od ponad 20 lat. Nieustanie doskonalimy warsztat, przygotowując ucznia do pracy zawodowej. Przygotowujemy do samodzielności na rynku pracy.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik transportu drogowego,
 • technik mechanik.

Zespół Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie

budynek szkołyKształcimy już od 1945 r. Dzięki tak długiemu okresowi nauczania, udało nam się zdobyć bardzo duże doświadczenie, a także wypracować swój własny styl pracy. Nasza kadra pedagogiczna jest doskonale przygotowana do pracy z młodzieżą, zawsze ukierunkowana na młodego człowieka. Posiadamy nowoczesną bazę techniczną, dobrze wyposażone klasopracownie, dostępne również dla osób niepełnosprawnych.

Kierunki kształcenia

Technikum:

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy