Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych kształci przyszłych pracowników branży usługowej. Od lat współpracujemy z Izbą Rzemieślniczą w Tarnowie, lokalnymi zakładami  i innymi instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym. Poprzez udział w projektach pozwalamy naszym uczniom rozwijać ich zainteresowania i pasje. Ofertę edukacyjną wzbogacamy poprzez wycieczki przedmiotowe, imprezy na terenie miasta, wyjście do teatru i kolaż, z prawej strony zdjęcia widać front budynku szkoły. Po lewe stronie kolażu , górne zdjęcie młoda dziewczyna siedzi bokiem ze spuszczoną głową, druga dziewczyna zaplata warkocze wplątując kolorowe wstążki. Dolne zdjęcie lewa strona mechanik pochylony nad otwartą maską auta, majstruje przy silniku. Na dolnym pasku kolażu logo szkoły; litery ZSTZ oraz nożyczki i klucz płasko-oczkowy i dane kontaktowe szkołykina. Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem „Szkolnego Pokazu Fryzur” organizowanego od ponad 20 lat. Nieustanie doskonalimy warsztat, przygotowując ucznia do pracy zawodowej. Przygotowujemy do samodzielności na rynku pracy.

Kierunki kształcenia

Technikum:

  • technik usług fryzjerskich,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik transportu drogowego,
  • technik mechanik.

Branżowa Szkoła I stopnia:

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • fryzjer

Perspektywy zawodowe absolwentów

Praca w zawodach: mechaniki pojazdów samochodowych i fryzjerstwa, oraz nowość praca w branży spedycji. Absolwenci zakładają własną działalność w danej branży.

Nasi partnerzy

Wiodącym partnerem jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie. Tam uczniowie klas technikum pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, technik mechanik realizują praktyczną naukę zawodu. Wspólnie realizujemy projekty unijne (kursy dla uczniów, młodocianych pracowników).

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

Kontakt

Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. J. Piłsudskiego 19
tel. (+48 - 14) 655 97 11, 655 97 11 12
zstztarnow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy