Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

budynek szkołyZaledwie 20 km od Krakowa w pięknie położonych budynkach, w otoczeniu zabytkowego parku uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. W doskonale wyposażonych salach dydaktycznych, korzystając z profesjonalnych pomocy naukowych zdobywają nową wiedzę oraz rozwijają umiejętności związane z hodowlą zwierząt (technicy weterynarii), w szczególności koni (technicy hodowli koni), a także produkcją roślinną (technicy rolnicy). Dopełnieniem społeczności szkolnej są technicy hotelarstwa, którzy szlify zawodowe zdobywają w pracowniach hotelarskich.

Szkoła jest przyjazna młodzieży nie tylko ze względu na panującą w niej atmosferę, ale także funkcjonalność. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Klasy nie są bardzo liczne, a sale są przestronne i nowocześnie wyposażone. Atutem jest także internat dla prawie 300 osób. Uczniowie w wolnym czasie biorą udział w licznych zajęciach organizowanych w ramach projektów unijnych min. „Małopolska Chmura Edukacyjna III”, „Centrum Kompetencji Zawodowego w ZSRCKU w Czernichowie II”, „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

Dzięki temu mogą zdobywać nowej kompetencje i kwalifikacje wykraczające poza podstawę programową. Młodzież dwukrotnie wyjeżdżała do Grecji na praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu POWER „ZSRCKU w Czernichowie na szlakach do Europy”. Obecnie planujemy podobne praktyki we Włoszech.  W ZSRCKU funkcjonują warsztaty szkolne (obora, stajnia, warsztaty mechaniczne, magazyny), a także Stajnia „Kopytko”.

konieMłodzież nie tylko poznaje tajniki hodowli koni, ale także uczy się jeździć konno.

Od nowego roku szkolnego zostaną uruchomione kolejne sale dydaktyczne (osobny budynek), w którym będą się kształcić technicy weterynarii oraz technicy hodowli koni.

Zainteresowania sportowe uczniowie mogą rozwijać w pełnowymiarowej hali gimnastycznej, gdzie odbywają się zajęcia w ramach WF, ale i też zajęcia dodatkowe.

 Kierunki kształcenia

  • technik hotelarstwa,
  • technik hodowca koni,
  • technik rolnik,
  • technik weterynarii,
  • KKZ (w tym kurs R0L.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej).

Największe osiągnięcia

Szkoła otrzymała srebrną odznakę za rok 2021 w rankingu zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uczniowie zajmują wysokie miejsca będące przepustką na studia.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci technikum weterynarii, hodowli koni i rolniczego najczęściej znajdują pracę w branży rolno-hodowlanej, a także kontynuują naukę na studiach związanych z hodowlą zwierząt.

Absolwenci technikum hotelarskiego w większości podejmują pracę w obiektach hotelarskich.

Nasi partnerzy

Praktyki zawodowe uczniowie realizują w gabinetach weterynaryjnych, hodowlach zwierząt, stadninach koni, gospodarstwach rolnych oraz obiektach hotelarskich. W ramach realizowanych projektów unijnych współpracujemy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Państwową Wyższa Szkołą Zawodowa w Tarnowie oraz Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

Kontakt

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
32-070 Czernichów
ul. Rynek 17
tel. (+48 - 12) 270 20 16
www.czernichow.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy