Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

budynek szkołyZespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini to szkoła, w której uczniowie zdobywają ciekawy zawód, rozwijają swoje pasje, kształcą się w zawodach gwarantujących zatrudnienie i umożliwiających pracę zdalną, hybrydową. Sprzyjają temu dobrze wyposażone pracownie i warsztaty prowadzone w kilku obszarach zawodowych. Promujemy kierunki, które są ważne dla gospodarki, rozwijają wiele kompetencji, umożliwiają zdobywanie umiejętności ważnych dla pracodawców i liczących się na rynku pracy. Koncentrujemy się na zawodach związanych z branżą elektroniczno-informatyczną, usługowo-reklamową i multimedialną. Umiejętnie łączymy pragmatykę z innowacją. Przyszłościowe są profile związane z projektowaniem, konstruowaniem, grafiką, robotyką, cyberbezpieczeństwem. Wiele działów wykorzystuje to, co oferuje sektor informatyczny i reagujemy na to, co dzieje się na rynku pracy.

Zmieniają się standardy, wymogi kształcenia, oczekiwania i znakomicie odnajdują się w tym preferowane przez nas branże usługowe: gastronomia, fryzjerstwo, sektor budowlany wzbogacone o innowacje pozwalające na zgłębienie wiedzy w danym obszarze i promocję podejścia interdyscyplinarnego. Uczniowie ZSTU mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki platformie edukacyjnej zyskują możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.

Od 2019 roku  w szkole realizowany jest w ramach inicjatywy: Młodzież solidarna w działaniu, projekt Akademia Kreatywnej Kariery.  Jego główne założenie to  zdobycie i doskonalenie kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy. Zasadnicze działania są podporządkowane identyfikacji oraz uaktywnieniu tkwiących w każdym uczestniku predyspozycji i zdolności, co pozwoli wyposażyć  młode osoby w umiejętności wykorzystywania własnego potencjału  zarówno na etapie przygotowywania i wchodzenia na rynek pracy, jak i na różnych etapach rozwoju ich kariery zawodowej. Tworzenie innowacji opartej na kreatywnym i multidyscyplinarnym podejściu zachęca  do podejmowania wyzwań i rozwiązywania rzeczywistych problemów odnoszących się do podnoszenia pożądanych przez rynek pracy talentów.

Wyróżniają nas:

 • kształcenie w zawodach gwarantujących zatrudnienie, umożliwiających pracę zdalną, hybrydową,
 • profesjonalna kadra, nauczyciele z pasją,
 • dobrze wyposażone pracownie,
 • warsztaty, projekty promujące umiejętności praktyczne w ramach kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy, rozwijające zainteresowania uczniów,
 • współpraca z uczelniami, przedsiębiorcami i partnerami z krajów europejskich,
 • nowatorskie rozwiązania, innowacje prowadzone poza szkołą i przy udziale partnerów zewnętrznych,
 • nasi stypendyści aktywnie działający w środowisku lokalnym,
 • jednozmianowość,
 • niepowtarzalne wycieczki,
 • bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera.

uczniowieKierunki kształcenia

Technikum:

 • technik informatyk - cyberbezpieczeństwo* ,
 • technik programista,
 • technik teleinformatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka * ,
 • klasa patronacka Restauracji Platan,
 • technik reklamy - media społecznościowe*,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik elektronik - robotyka*,
 • technik budownictwa - aranżacja wnętrz *,
 • technik usług fryzjerskich - stylizacja wizerunku*,
 • technik technologii żywności - nowoczesne techniki zdobnicze sugarcraft.

NOWOŚĆ

patronat honorowy Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie

* innowacja      

Branżowa Szkoła I stopnia

 • kucharz,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • blacharz samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • klasa wielozawodowa dla młodocianych pracowników.

Największe osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini to stypendyści:

 • Prezesa Rady Ministrów,
 • Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji dla najzdolniejszych małopolskich uczniów i studentów stanowiącego wzmocnienie i wsparcie dla rozwoju talentów i uzdolnień młodych ludzi,
 • Starosty Chrzanowskiego,
 • lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Trzebinia,
 • laureaci konkursów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym,
 • uczestnicy ogólnopolskich programów, kampanii i projektów edukacyjnych: Historionauci, Re:memory – multimedialne odkrywanie historii, Szkoła Dialogu, BohaterON,
 • zwycięzcy VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, którego celem była promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym,
 • zdobywcy I miejsca w ogólnopolskim konkursie historycznym zorganizowanym przez Biuro Edukacji Narodowej IPN pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 • uczestnicy Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia, projektu edukacji cyfrowej Lekcja:Enter, programu edukacyjnego KULTURA BEZPIECZEŃSTWA, CodeWeek, projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS oraz projektu Wiedza, rozwój, zdrowie - warsztaty edukacyjne dla młodzieży – Trzecia Misja Uczelni.

Placówka posiada certyfikaty SZKOŁY DIALOGU, DOBRZE ZAPROJEKTOWANEJ SZKOŁY i PROJEKTANTA EDUKACJI!

Szkoła jest organizatorem konferencji Produkt regionalny – nasze kulinarne dziedzictwo. O sile lokalnej tożsamości.

Wybrane aktywności:

 • Europejskie Wyzwanie Astro Pi - projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) prowadzony we współpracy z Fundacją Raspberry Pi,
 • ETWINNING – projekty Food Wonders Young entrepreneurs challenging boundaries, Circular Food Economy Let’s share the values of food!,
 • Akademia Kreatywności - pomysł, potencjał, przedsiębiorca – projekt adresowany do młodych osób, które myślą o rozwoju kariery zawodowej i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
 • Akademia Kreatywnej Kariery – projekt ukierunkowany na zdobycie wiedzy i umiejętności w ramach 15. Kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy,
 • Centrum Mistrzostwa Informatycznego,
 • Akademia Cisco.

Perspektywy zawodowe absolwentów

 • branża teleinformatyczna i elektroniczna:

Absolwenci mogą pracować w specjalistycznych firmach informatycznych, działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw, firmach z każdej branży mających własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka w działach, firmach zajmujących się tworzeniem  i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, sklepach komputerowych. Wielu z nich prowadzi własną działalność gospodarczą.

 • branża reklamowa i poligraficzno-fotograficzna:

Po uzyskaniu dyplomu uczniowie mogą pracować w agencjach reklamowych, agencjach public relations, domach mediowych, działach marketingu  i reklamy różnych przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, studiach graficznych, wydawnictwach, drukarniach, firmach fotograficznych, w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię oraz rozwiązania multimedialne w swojej działalności, np. redakcjach prasowych, agencjach reklamowych, telewizji, policji, bibliotece, muzeach, placówkach naukowo-technicznych i archiwach jak również w sektorze e-usług. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych  i multimediów.

 • Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna:

Absolwenci  mogą pracować w charakterze:  szefa kuchni, kucharza w restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych, kierownika do spraw żywienia, zakładach gastronomicznych, managera do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, managera zakładu gastronomicznego, organizatora imprez okolicznościowych, mistrza sztuki kulinarnej, pracownika firmy cateringowej, doradcy  w zakresie prawidłowego żywienia, organizatora usług cateringowych, pracownika ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej. Mogą rozwijać się w dziedzinach pozwalających na zdobycie uprawnień trenera personalnego, fitness czy też  prowadzić własną działalność gospodarczą.

 • branża fryzjersko-kosmetyczna:

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą odnaleźć swoje miejsce w sektorze zajmującym się produkcją i sprzedażą produktów fryzjerskich, kosmetycznych. Mogą podjąć własną działalność, pracować w branży medialnej, w salonach lub różnego rodzaju organizacjach i firmach branży modowej, instytucjach kultury (teatry, plan filmowy), zajmujących się charakteryzacją, wizażem, stylizacją wizerunku.

 • branża budowlana:

Absolwenci ZSTU znajdują pracę w  laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków. Mogą podjąć pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,  administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami, pracowniach konserwacji zabytków. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otwiera też możliwość zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po spełnieniu warunków zawartych  w Prawie budowlanym.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z:

 • Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie,
 • Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki,
 • Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach,
 • Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
 • Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,
 • Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
 • Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach,

Pracodawcy:

 • Gravitation Graviton Fitness Club,
 • Olga Ćwik Make up Artist,
 • Piekarnia Cukiernia Atu,
 • Idea Bud sp. z o.o.,
 • Górka Cement,
 • UMR Unimetal Recycling,
 • Restauracja Del Paso,
 • Hotel Restauracja Platan Plantan.

Materiały opracowała Monika Kasprzyk-Jedynak,nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

Kontakt

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
32-541 Trzebinia
ul. Gwarków 3
tel. (+48 -32) 711 53 46
www.zstu.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy