Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

pracownia językowaZespół Szkół Mechanicznych nr 4  to połączenie tradycji i nowoczesności. Nasz Zespół, kształcący od ponad 50 lat specjalistów z różnych branż, mieści się w budynku, który służy potrzebom edukacji już od niemal wieku. Cały czas monitorujemy rynek pracy i dlatego oprócz tradycyjnych zawodów jak mechanik czy technik pojazdów samochodowych mamy w swojej ofercie również zawody z branży lotniczej: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik lotniczych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali. Wielką atrakcją są praktyki zagraniczne odbywane w Niemczech (mechanik samochodowy) i Hiszpanii (kierunki lotnicze). Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż szkolenie praktyczne odbywa się we współpracy z pracodawcami. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły często zwracają uwagę na szczególną atmosferę panującą w szkole. Nauczyciele są mili, życzliwi, ale również kompetentni i wymagający.

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

budynek szkołyTechnikum Komunikacyjne nr 25 to jedna z najlepiej wyposażonych szkół w Małopolsce, która, działając od 1950 roku, nieustannie ewoluuje, wprowadzając do swojej oferty edukacyjnej najnowocześniejsze technologie. Zajęcia prowadzone są w najnowocześniejszych pracowniach, m.in. obróbki sterowanej numerycznie, pracowni spajania, dziesięciu  pracowniach komputerowych, pracowni elektronicznej. Szkoła ponadto posiada 2 sale gimnastyczne, największy i najlepiej wyposażony kompleks sportowy, siłownię.
Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach których  nieustannie rozwija bazę dydaktyczną oraz poszerza kompetencje zawodowe uczniów. W ofercie mamy również zajęcia pozalekcyjne, w tym m.in.: SKS w wielu dyscyplinach, Koło Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz pozalekcyjną pomoc w nauce, kursy ECDL i CISCO. Odbywa się wiele imprez kulturalno – artystycznych oraz konkursów. Każdy potrzebujący uczeń otrzymuje fachową pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje (egzaminatorzy OKE z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych, a także pracownicy naukowi wyższych uczelni technicznych). Osobom spoza Krakowa oferujemy zakwaterowanie w komfortowym  internacie znajdującym się na terenie szkoły. Dojazd do szkoły jest dogodny z obszaru całego miasta.

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, popularnie nazywany „Ekonomikiem” jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój intelektualny i wychowawczy. Szkoła przygotowuje do dalszegobudynek szkoły kształcenia i pracy zawodowej, a sprzyja temu nowoczesna baza dydaktyczna, zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i technologii komunikacyjno-informatycznych. Poziom kształcenia potwierdza wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.

W szkole funkcjonuje Centrum Kompetencji Zawodowych, w ramach którego realizowane są płatne staże dla uczniów, stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych oraz bezpłatne kursy m.in. kurs kelnerski, kurs operatora wózka widłowego, kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej.

Realizujemy projekty edukacyjne takie, jak: „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” czy „Małopolska Chmura Edukacyjna”, które pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania i zwiększają świadomość dotyczącą wyboru kierunków studiów. W ramach programu „Erasmus+” uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Niemiec, Włoch i Grecji. W szkole działa m.in. klub sportowy „Ekonomik”, zespół taneczny „Miechowienie”, kółko fotograficzne, kółko teatralne, kółko biologiczno – ekologiczne, kółko geodezyjne, kółko dietetyki i promocji zdrowia, Akademia Nordic Walking,  które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów.

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia. Proponujemy kształcenie na atrakcyjnych kierunkach w Technikum, Branżowej Szkole I stopnia i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Nasza Szkoła dysponuje nowoczesną i w pełni wyposażoną bazą dydaktyczną. W Szkole prowadzone są innowacje organizacyjno-metodyczne oraz działają różne uczniowskie organizacje, m.in.:

 • Klub HO-GA (Klub profesjonalnych hotelarzy i gastronomów),Budynek szkoły
 • zespół taneczny „Jest Pewne 2”,
 • Koło Inicjatyw Patriotyczno-Obywatelskich,
 • Koło Ekologów,
 • Koło Teleinformatyków (wraz z radiowęzłem),
 • Koło Diagnostów Samochodowych,
 • Koło Literacko-Dziennikarskie
 • Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”.

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

budynek szkołyZespół Szkół nr 2 w Bochni funkcjonuje od 1969 r. Aktualnie w szkole uczy się 640 uczniów, przede wszystkim z branży budowlanej, ale też reklamy, architektury krajobrazu, energetyki odnawialnej.

Kształcenie ogólne i zawodowe odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych, na warsztatach szkolnych oraz u pracodawców. Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów, zdobywanie przez nich dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, realizując różnorodne działania (dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia, staże i inne) w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym m.in.: Małopolska Chmura Edukacyjna, Erasmus.

Kierunki kształcenia

Technikum:

Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

projektowanie odzieżyZespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego jest szkołą z 95- letnią tradycją i do dziś wykształciła wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą wiedze i umiejętności, by osiągnąć sukces zawodowy. Szkoła od samego początku istnienia kształci młodzież zainteresowaną modą, aktualnie oferując naukę w zawodzie technik przemysłu mody i technik stylista (nowość).

Nauka w Technikum Przemysłu Mody umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i wytwarzania odzieży,
 • komputerowego projektowania odzieży,
 • projektowania i wykonywania biżuterii,
 • wizażu podczas zajęć z kosmetologii i fryzjerstwa,
 • fotografii w modzie – modowe sesje studyjne i plenerowe,
 • malarstwa i grafiki,
 • organizacji pokazów mody.

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

pracownia zajęć praktycznychSzkoła posiada bogatą 140-letnią tradycję. Dysponuje bardzo dobrą bazą szkolenia ogólnego, zawodowego i sportowego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na terenie szkoły. Zapewniamy odpowiednie przygotowanie do egzaminów zawodowych, zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży, technologii jej wytwarzania. Szkoła organizuje konkursy zawodowe, pokazy młodych projektantów. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, uczestniczą także w licznych akcjach charytatywnych. Liczne zajęcia pozalekcyjne służą zagospodarowaniu czasu wolnego oraz poszerzają zdobywaną wiedzę. Współpracujemy ze szkołą Friedrich-List-Schule w niemieckim Kassel realizując projekt historyczny, artystyczny oraz przyrodniczy. Szkoła stwarza warunki do rozwijania pasji i zainteresowań uczniów. W 2021 roku otrzymała Złotą Tarczę w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”.

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

budynek zespolu szkol plastycznych w tarnowie

5 – letnie Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów szkół podstawowych,
Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie utworzono w 1945 roku. Jest to nowoczesna szkoła
artystyczna, oferująca komfortowe warunki nauczania. Warsztaty i pracownie wyposażone są
w nowoczesny sprzęt, elektronarzędzia, maszyny stolarskie, narzędzia specjalistyczne. Nauka
koncentruje się przede wszystkim na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu
plastyka w zakresie kształconych specjalizacji. Szkoła dysponuje ośrodkiem plenerowym
w renesansowym dworze w Jeżowie położonym w malowniczym parku, który corocznie
odwiedza najzdolniejsza młodzież szkół plastycznych z całej Polski w ramach Ogólnopolskiego
Pleneru Malarskiego.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

uczeń w pracowniJesteśmy szkołą z ponad 100-letnia tradycją, kształcimy młodzież w kierunkach, które mają przyszłość. Zapewniamy w trakcie nauki w naszej szkole wszechstronny rozwój uczniów – powiązanie teorii
z praktyką, konkursy przedmiotowe, możliwość udziału w programach unijnych, rozwój sprawności fizycznej – zajęcia SKS, a przede wszystkim przyjazną atmosferę i budowanie relacji uczeń-nauczyciel
w pełnym poszanowaniu i wzajemnej życzliwości.

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa- Technikum Kształtowania Środowiska Nr 24 to innowacyjna, nastawiona na ucznia szkoła średnia, kształtująca w zawodach pożądanych na rynku pracy zarówno krajowym i zagranicznym.

 • Znajdujemy się w centrum Krakowa, co oznacza bezproblemowy dojazd (ul. Brzozowa 5).logo szkoły
 • Oferujemy możliwość ukończenia dodatkowych, całkowicie darmowych kursów.
 • zawodowych.
 • Większa ilość godzin języka angielskiego zarówno rozszerzonego jak i specjalistycznego da Ci więcej możliwości w poszukiwaniu pracy (również za granicą)
 • Szkoła dysponuje czterema kompleksowo wyposażonymi pracowniami komputerowymi do nauki informatycznych przedmiotów zawodowych. W tych salach uczymy się programowania i tworzenia stron www, gdzie uczniowie mają możliwość przeprowadzania montażu komputerów oraz administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi i tworzenia lokalnych sieci komputerowych. Wszystkie pracownie zostały przystosowane do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 • Ponadto, szkoła dysponuje nowoczesnym laboratorium płuczek, pracownią geologiczną oraz wiertniczą.
 • W szkole zatrudnieni są wykładowcy AGH.
 • W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia indeksu (AGH- wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego).

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy