Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa- Technikum Kształtowania Środowiska Nr 24 to innowacyjna, nastawiona na ucznia szkoła średnia, kształtująca w zawodach pożądanych na rynku pracy zarówno krajowym i zagranicznym.

 • Znajdujemy się w centrum Krakowa, co oznacza bezproblemowy dojazd (ul. Brzozowa 5).logo szkoły
 • Oferujemy możliwość ukończenia dodatkowych, całkowicie darmowych kursów.
 • zawodowych.
 • Większa ilość godzin języka angielskiego zarówno rozszerzonego jak i specjalistycznego da Ci więcej możliwości w poszukiwaniu pracy (również za granicą)
 • Szkoła dysponuje czterema kompleksowo wyposażonymi pracowniami komputerowymi do nauki informatycznych przedmiotów zawodowych. W tych salach uczymy się programowania i tworzenia stron www, gdzie uczniowie mają możliwość przeprowadzania montażu komputerów oraz administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi i tworzenia lokalnych sieci komputerowych. Wszystkie pracownie zostały przystosowane do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 • Ponadto, szkoła dysponuje nowoczesnym laboratorium płuczek, pracownią geologiczną oraz wiertniczą.
 • W szkole zatrudnieni są wykładowcy AGH.
 • W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia indeksu (AGH- wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego).

Kierunki kształcenia

 • informatyka – Technik informatyk
 • nowoczesne systemy grzewcze – Technik inżynierii sanitarnej
 • geoturystyka – Technik geolog
 • ochrona środowiska – Technik ochrony środowiska
 • przemysł naftowy, energia geotermalna i metody bezwykopowe – Technik wiertnik

Perspektywy zawodowe absolwentów

Kształcimy w wysokospecjalistycznych zawodach przyszłości, w takich branżach, jak: wiertnictwo, instalacja przyłączy wodnokanalizacyjnych, instalacja systemów grzewczych, w tym pomp ciepła, ochrona środowiska, oczyszczanie powietrza, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w geologii, informatyka z programowaniem aplikacji w systemie Android.

Nasi partnerzy

Na każdym kierunku zapewniamy realizację praktyk w renomowanych firmach: LOTOS Petrobaltic, Exalo Drilling, Zakład Systemów Komputerowych, TELE-FONIKA Kable, CATDESIGN IT, ATMAT, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Gazownia Kraków Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Informacja została opracowana przez Katarzyna Trzepla, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, Technikum Kształtowania Środowiska nr 24

Kontakt

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

31-050 Kraków

Brzozowa 5

tel. (+48 -12) 422 49 55

https://brzozowa5.edu.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy