Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

budynek szkołyZespół Szkół nr 2 w Bochni funkcjonuje od 1969 r. Aktualnie w szkole uczy się 640 uczniów, przede wszystkim z branży budowlanej, ale też reklamy, architektury krajobrazu, energetyki odnawialnej.

Kształcenie ogólne i zawodowe odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych, na warsztatach szkolnych oraz u pracodawców. Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów, zdobywanie przez nich dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, realizując różnorodne działania (dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia, staże i inne) w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym m.in.: Małopolska Chmura Edukacyjna, Erasmus.

Kierunki kształcenia

Technikum:

  • technik architektury krajobrazu,
  • technik budownictwa,
  • technik budowy dróg,
  • technik geodeta,
  • technik inżynierii sanitarnej,
  • technik inżynierii środowiska i melioracji,
  • technik reklamy,
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Branżowa Szkoła I stopnia:zdjecie 2

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • monter izolacji przemysłowych,
  • stolarz,
  • murarz – tynkarz,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych.

Największe osiągnięcia

Uczniowie uzyskują wysokie wyniki podczas egzaminów maturalnych i zawodowych. W 2020 r. szkoła otrzymała wyróżnienie „Srebrne Technikum” w rankingu Perspektyw. Uczniowie szkoły z powodzeniem startują w olimpiadach i konkursach, uzyskując tytuły laureatów i finalistów na szczeblu ogólnopolskim, m.in. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Ogólnopolskim Forum Instalacyjnym, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Zespołu Szkół nr 2 w Bochni bez problemów znajdują pracę w zawodach, w których ukończyli kształcenie. Na podstawie wyników badań losów absolwentów z ostatniej edycji stwierdzono, że 95% absolwentów szkoły pracuje, uczy się, bądź pracuje i uczy się. Absolwenci pracują najczęściej w firmach w Powiecie Bocheńskim, urzędach na terenie miasta i powiatu, prowadzą własną działalność gospodarczą, niewielki odsetek zdecydował się na wyjazd do pracy za granicę (najczęściej dotyczy to pierwszych lat kariery zawodowej). 

Zawody, w których kształci szkoła należą w większości do grupy tych, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy oraz prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim. Należą do nich:

  • technik budowy dróg,
  • monter izolacji przemysłowych,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • technik budownictwa,
  • technik inżynierii sanitarnej,
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
  • technik dekarstwa,
  • dekarz.

wycieczkaNasi partnerzy

Zespół Szkół nr 2 w Bochni współpracuje z wieloma firmami branży budowlanej, drogowej, geodezyjnej, reklamy, architektury krajobrazu w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów, wizyt zawodoznawczych, staży, kursów i szkoleń dla uczniów oraz promocji kształcenia zawodowego. Od kilku lat Szkoła współpracuje z:

  • firmą Bohle Polska w zakresie kształcenia w zawodzie monter izolacji przemysłowych, prowadząc klasę patronacką,
  • Cechem Rzemiosł Różnych w Bochni w zakresie kształcenia w zawodzie stolarz,
  • Starostwem Powiatowym w Bochni w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów w poszczególnych wydziałach Urzędu,
  • Kopalnią Soli w Bochni w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów w zawodzie technik geodeta, technik reklamy,
  • Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Szkoła nawiązała również współpracę dotyczącą rozpoczęcia kształcenia w zawodzie technik dekarstwa i dekarz ze Stowarzyszeniem Dekarzy Polskich. W zakresie realizacji dodatkowych szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli szkoła współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini oraz Politechniką Krakowską.

Informację opracowała Anetta Krysiak – DyrektorZespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

Kontakt

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
32-700 Bochnia
ul. Stasiaka 1
tel. (+48 - 14) 612 27 30
zs2-bochnia.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy