Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

budynek zespolu szkol plastycznych w tarnowie

5 – letnie Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów szkół podstawowych,
Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie utworzono w 1945 roku. Jest to nowoczesna szkoła
artystyczna, oferująca komfortowe warunki nauczania. Warsztaty i pracownie wyposażone są
w nowoczesny sprzęt, elektronarzędzia, maszyny stolarskie, narzędzia specjalistyczne. Nauka
koncentruje się przede wszystkim na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu
plastyka w zakresie kształconych specjalizacji. Szkoła dysponuje ośrodkiem plenerowym
w renesansowym dworze w Jeżowie położonym w malowniczym parku, który corocznie
odwiedza najzdolniejsza młodzież szkół plastycznych z całej Polski w ramach Ogólnopolskiego
Pleneru Malarskiego.

Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych obejmuje kształcenie artystyczne (specjalność artystyczną, historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, projektowanie mulimedialne). Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie obejmuje dodatkowo kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Języki obce nauczane w szkole to język angielski i język francuski.

Uczniowie ZSP w Tarnowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, uczestniczą w akcjach i działaniach artystycznych, wystawach, wycieczk ach przedmiotowych oraz programach edukacyjnych.

Edukacja kończy się obroną pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjaliz acji. Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych przystępują również do egzaminu maturalnego. Kandydaci do szkoły przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

Absolwenci Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie otrzymują tytuł zawodowy plastyk w z akre sie wybranej specjalizacji.

  • aranżacji wnętrz,
  • meblarstwa artystycznego,
  • projektowania graficznego,
  • renowacji mebli i wyrobów snycerskich,
  • tkaniny artystycznej.

Aranżacja wnętrz to jedna ze specjalizacji z zakresu aranżacji przestrzeni. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna i indywidualne predyspozycje ucznia. Omawianych jest wiele różnych zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni, wnętrz, scenografii, dekoratorstwa czy wystawiennictwa.

Specjalizacja meblarstwo artystyczne jest nauczana w ZSP w Tarnowie od ponad 70 lat. Od samego początku pielęgnujemy bogatą tradycję projektowania i wykonywania mebli

Pracownia aranżacji wnętrz

 

z drewna. Równocześnie podążamy w stronę współczesnego designu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów. Posiadamy bogato wyposażone warsztaty meblarskie. Zapewniamy wszelkie materiały, narzędzia i urządzenia do nauki zawodu. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo pracy. Droga młodego meblarza rozpoczyna się od wykonywania drobnych sprzętów codziennego użytku z równoczesnym poznawaniem zasad projektowania i podstaw technologii, a kończy samodzielnym stworzeniem oryginalnego mebla o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. W ostatnich latach coraz większe uznanie zyskują unikatowe lub niskoseryjne wyroby rzemiosła artystycznego. Nauka meblarstwa artystycznego łączy oryginalność artysty i konkretny zawód, czego efektem mogą być wybitne obiekty sztuki użytkowej.

Głowa – Pojemnik Dali, Brzychczy Weronika, praca dyplomowa na specjalizacji meblarstwo artystyczne

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji z zakresu technik graficznych. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej, a także świadomości estetycznej społeczeństwa.

Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny. Koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętność świadomego i samodzielnego posługiwania się językiem plastycznym w kreowaniu struktur funkcjonalnych, opartych o współczesne techniki i technologie. Podczas zajęć podejmowane są zagadnienia dotyczące pojęć i terminów z dziedziny liternictwa

i typografii, technik cyfrowych, technik i narzędzi pracy oraz historii projektowania graficznego. Uczniowie poznają funkcje i możliwości programów graficznych, które następnie wykorzystują w praktyce do realizacji zadań takich jak: kompozycje liternicze, projektowanie identyfikacji i komunikacji wizualnej (znaki, symbole, piktogramy), projektowanie form wydawniczych, plakatów, projektowanie kampanii społecznych i reklamowych, aplikacja projektów graficznych na formy przestrzenne (opakowania, przestrzeń publiczna, elementy ubioru), działania intermedialne, a także tworzenie dokumentacji projektowej oraz techniki prezentacji. Realizacja zadań odbywa się przy pomocy programów graficznych z pakietu Adobe.

Nauka na specjalizacji renowacja mebli i wyrobów snycerskich skoncentrowana jest na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu. W procesie nauczania poddaje się renowacji zabytkowe meble przekazane do konserwacji przez instytucje lub osoby prywatne. Młodzież uczy się planowania oraz przeprowadzania całego procesu renowacji, a także sporządzania dokumentacji konserwatorskiej według profesjonalnych standardów. Zakres nabywanej wiedzy i umiejętności obejmuje: techniki renowacyjne (w tym naprawy stolarskie), historię sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem historii mebla, techniki zdobnicze, m. in. intarsję, politurowanie, pozłotnictwo, snycerstwo.

Tkanina artystyczna należy do najstarszych specjalności kształconych w szkole, a jej specyfika oparta na przenikaniu różnorakich działań plastycznych stanowi o interdyscyplinarnym charakterze przedmiotu. Główną ideą nauczania jest łączenie tradycji z nowoczesnością, gdzie bazę stanowią tradycyjne techniki tkackie, a ich opanowanie w klasach młodszych pozwala na swobodną interpretację i poszerzanie języka tkackiej wypowiedzi w dalszym etapie nauki. Kształcenie obejmuje zakres wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki projektowania i wykonywania prac tkackich poszerzone o wiedzę z zakresu technologii tkactwa i rysunku zawodowego. Uczniowie poznają tradycyjne techniki, takie jak: kilim, sumak, dywan wiązany, gobelin, brosz i wykonują ćwiczenia z ich zastosowaniem, natomiast w klasach wyższych wprowadzane są techniki o bardziej złożonym stopniu trudności, wykonywane na ramach i krosnach tkackich. Zakres działań zostaje poszerzony o techniki związane ze sztuką włókna, takie jak: baik, makrama, papier czerpany, shibori oraz techniki eksperymentalne. Każdą realizację poprzedza etap projektowania, co wiąże się z nauczaniem zagadnień kompozycji i budowania formy plastycznej. Ważnym elementem nauki jest kształcenie umiejętności dokumentowania własnej pracy oraz jej prezentacji. Zwieńczeniem edukacji jest realizacja pracy dyplomowej, która stanowi indywidualną wypowiedź artystyczną.

Kierunki kształcenia

  • aranżacja wnętrz,
  • meblarstwo artystyczne,
  • projektowanie graficzne,
  • renowacja mebli i wyrobów snycerskich,
  • tkanina artystyczna.

Największe osiągnięcia

Zarówno uczniowiejak i nauczyciele Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowiebiorą udział w licznych konkursach plastycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskich oraz regionalnych zdobywając w nich nagrody.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Zespołu Sztuk Plastycznych w Tarnowie są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji kształcenia na uczelniach artystycznych.Aranżacja wnętrz posiada szeroki wachlarz możliwości projektowych, przekładających się na duże perspektywy zawodowe absolwentów. Osoby kończące tę specjalizację poruszają się w sferze zagadnień związanych z projektowaniem wnętrz, projektowaniem przestrzeni, projektowaniem scenograficznym, dekoratorstwem artystycznym, projektowaniem pojedynczych elementów wyposażenia wnętrz czy wystawiennictwem.Absolwent kierunku meblarstwo artystyczne może rozpocząć samodzielną działalność realizując własne projekty meblarskie. Może znaleźć zatrudnienie w manufakturze lub fabryce mebli. Może podjąć studia akademickie na wydziałach projektowych.Projektowanie graficzne przygotowuje absolwentów do pracy na rynku reklamy i rynku wydawniczym, m.in. w biurach projektowych, pracowniach mulimedialnych, agencjach reklamowych, drukarniach czy firmach zajmujących się wizualizacją projektów. Absolwenci tego kierunku w większości kontynuują kształcenie na uczelniach akademickich.Absolwenci specjalizacji w zakresie tkaniny artystycznej mają możliwość kontynuowania kształcenia na uczelniach artystycznych, w szczególności na kierunkach związanych z tkaniną i ubiorem, projektowaniem mody i tekstyliów, studiowania scenografii, itp. Wiedza i praktyczne umiejętności nabyte w szkole otwierają im możliwości pracy w szeroko rozumianym obszarze designu i przemysłu tekstylnego.Absolwenci renowacji mebli i wyrobów snycerskich mogą rozpocząć własną działalność lub podjąć kształcenie na uczelniach akademickich. Ukończenie kierunku daje uprawnienia do konserwacji mebli zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków gdyż żadna, inna uczelnia artystyczna nie kształci konserwatorów w tej specjalności.

Nasi partnerzy

Partnerem Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie jest firma DND – Dawid Niedbała współpracująca m.in. z Ikeą, PartyLite, Miloo Home.

Ponadto szkoła Tarnowie współpracuje z Galerią BEMA 20 w Tarnowie, z Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz z Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

 

Informacja została opracowana przez Janusza Jędrzejczyka, Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

Kontakt

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Westwalewicza 6
tel. (+48 - 14) 622 21 41

hdps://www.gov.pl/web/plastyktarnow 

 

 

 

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy