Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, to jedna z najstarszych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu suskiego. Jest to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia w kierunkach technicznych, ciągle rozwijająca się i modernizująca profile kształcenia, podążająca z tradycją w nowoczesność.

budynek szkoły w Suchej Beskidzkiej

Długoletnia współpraca szkoły z licznymi firmami i lokalnymi zakładami pracy skutecznie przygotowuje jej przyszłych absolwentów do uzyskania uprawnień zawodowych i udanego startu na rynku pracy.

W szkole od roku szkolnego 2017/2018 działa Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ).

Obecnie do szkoły uczęszcza 1350 uczniów, którzy dzięki dogodnemu rozwiązaniu lokalowemu uczą się w systemie jednozmianowym. To najwyższa liczba uczniów kształcąca się w jednym Zespole Szkół w naszym powiecie.

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom komfort nauki, dzięki swej lokalizacji w dwóch kompleksach budynków położonych na terenie Suchej Beskidzkiej oraz Makowa Podhalańskiego. W obu tych lokalizacjach uczniowie korzystają z nowoczesnych, na bieżąco modernizowanych, przestronnych pracowni specjalistycznych dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne. Mają ponadto do dyspozycji dwie hale sportowe.

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

budynek szkolyNowoczesna szkoła z tradycją kształcenia w prestiżowych zawodach gwarantujących sukces na rynku pracy w kraju oraz za granicą. Szkoła w swojej działalności edukacyjnej i dydaktycznej ma na celu: rozwijanie świadomości uczniów na temat ich możliwości zawodowych we współczesnym świecie, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe pozwalające na zdanie zarówno matury, jak i egzaminów zawodowych, szkolenie naszych uczniów, aby stali się wysoce pożądanymi profesjonalistami we wszystkich sektorach przemysłu.

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu obecnie swą siedzibę ma w centrum Nowego Targu. Wśród lokalnej społeczności naszą szkołę wszyscy znają pod nazwą „Sokół”. W związku z dobiegającą końca budową nowego budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną – od 1 września 2023 uczniowie pobierać będą naukę w nowej lokalizacji - w nowoczesnym, dużym budynku dostosowanym do potrzeb szkolnictwa zawodowego. Nowa lokalizacja będzie umożliwiać pracę w dogodnych godzinach, nowe możliwości rozwoju dla młodzieży - rozwijanie różnych zainteresowań czy pasji, w tym także tych sportowych.

Zespół Szkół nr 1 umożliwia uczniom wielostronne rozwijanie zainteresowań - między innymi zawodowych - dzięki realizacji wielu projektów oraz programów. Wśród nich są współfinansowane ze środków UE „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”, „Małopolska Chmura Edukacyjna” oraz program zagranicznych praktyk zawodowych. Pozwalają one uczniom na doskonalenie i zdobywanie umiejętności zawodowych, językowych oraz ogólnych.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, mający swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Ułanów 9 to placówka o bardzo bogatej tradycji. Niebawem będzie obchodzić jubileusz 100-lecia funkcjonowania. Mało kto pamięta, że jej korzeni można doszukiwać się w Państwowej Szkole Przemysłowej utworzonej dzięki Fundacji Szczepana Humberta. Przez dziesiątki lat Szkoła przechodziła różne koleje losu, które po części odzwierciedlająBudynek szkoły nawet zmieniające się jej nazwy. Była, między innymi, Liceum Wodno – Melioracyjnym, Państwowym Technikum Wodno – Melioracyjnym, zaś od roku 1977 Zespołem Szkół Melioracji Wodnych, aby po dziesięciu latach zacząć funkcjonować jako Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji. Od lat o naszej Szkole mówi się jako o „Meliorku”, mimo że obecnie kształcimy w sześciu zawodach na poziomie technikum: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej, technik reklamy oraz technik usług fryzjerskich, a w Branżowej Szkole I stopnia nr 9 – w zawodzie: fryzjer.

Od wielu lat uczestniczymy w programach unijnych: Leonardo da Vinci, Socrates Comanius oraz Erasmus +/POWER na stażach i praktykach zawodowych, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły nie tylko mogą zapoznać się z nowymi technologiami i urządzeniami, ale również podnieść swoje umiejętności językowe oraz zwiedzić takie kraje, jak Francja, Hiszpania, Niemcy czy Portugalia.  

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

budynek szkołySzkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania przedmiotów zarówno zawodowych, jak i ogólnokształcących. Nauczyciele rozbudzają pasje i rozwijają uzdolnienia młodzieży. Zaplecze dla nauki zawodu stanowi 31 pracowni specjalistycznych, w tym 14 informatycznych, ponadto warsztaty szkole, pracownia światłowodowa, studio telewizyjne i "poligon" telekomunikacyjny. Prowadzone są sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz koła zainteresowań, między innymi: olimpijskie, wolontariatu, informatyczne, medialne. Nauczyciele udzielają konsultacji przedmiotowych. Organizowane są turnieje szachowe i mistrzostwa spinningowe. Wydawana jest cyklicznie gazetka „Margines”. Szkoła współpracuje z wiodącymi na rynku firmami w zakresie organizacji praktyk zawodowych. Jesteśmy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata 
i aktywnie im przeciwdziałającą, promującą zdrowy styl życia, bezpieczną, wolną od przemocy. 

Kierunki kształcenia 

Technikum: 

Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

budynek szkoly wejscieMałopolska Szkoła Gościnności to placówka z ponad 50-letnią tradycją przyjazna uczniom, dająca poczucie bezpieczeństwa oraz zapewniająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Jest to szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

Struktura szkoły obejmuje:

  • II Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum Turystyczno-Gastronomiczne,
  • Szkołę Policealną Turystyki i Zdrowia,
  • Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego,
  • Internat.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

Krótka historia naszej szkoły

Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie. Szkoła ma swoje początki już w 1881 roku. Przez wiele lat zmieniała się jej nazwa, lokalizacja oraz szkoły wchodzące w skład Zespołu. Obecnie szkoła znajduje się w Tarnowie, przy ul. Józefa Szujskiego 13, ma bardzo dogodnie położenie – w centrum miasta, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych.

O szkole

ZSME posiada bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, pięć pracowni komputerowych, kompleks sportowo-rekreacyjny. Część zajęć z przedmiotów zawodowych odbywa się w sąsiadującym Centrum Kształcenia Zawodowego.

Szkoła współpracuje z uczelniami oraz wieloma firmami branżowymi.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie to szkoła techniczna ze 188- letnimi tradycjami kształcenia technicznego.

Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie jest szkołą techniczną, 5-letnią dla absolwentów szkoły podstawowej. Uczniowie klas pierwszych Technikum Mechanicznego nr 15 w roku szkolnym 2022/2023 uczyć się będą w oparciu o  podstawę programową kształcenia w zawodach, która obowiązuje od 1 września 2019 r. 

Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci Technikum Mechanicznego nr 15 po zdaniu egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są przygotowani zarówno do podjęcia pracy zawodowej, jak i do podejmowania nauki na wyższych uczelniach na wszystkich kierunkach studiów.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie

pracownia symulacji jazdyNasza szkoła dysponuje dużym budynkiem, dzięki czemu lekcje kończą się najpóźniej ok. godz. 16.00. Uczniowie mają do dyspozycji multimedialną czytelnię, samodzielne szafki do przechowywania przyborów szkolnych, bufet.

W ramach wielu projektów nasi uczniowie uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach: operator wózka widłowego, prawo jazdy kategorii B, stylizacja i wizaż oraz wielu innych. Oferujemy także płatne staże wakacyjne (2300 zł za jeden miesiąc). Dbamy nie tylko o dobre przygotowanie do kariery zawodowej, zapewniamy również możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych, dzięki programom Erasmus+, w których wraz z nami uczestniczą szkoły z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Turcji i Portugalii.

W roku 2016 uzyskaliśmy tytuł najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej w Małopolsce w plebiscycie „Dziennika Polskiego”. W roku 2018 nasza Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 została laureatem konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze fryzjersko-kosmetycznym. W roku 2021 szkoła została finalistą ogólnopolskiego konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Ten zaszczytny tytuł otrzymaliśmy dzięki wysokiej jakości nauczaniu praktycznemu.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie

logoZSM nr 3 to szkoła z tradycjami, oferująca nowoczesne, atrakcyjne kierunki kształcenia. Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami do każdego zawodu, dodatkowo w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych współpracujemy z przedsiębiorcami. Uczestniczymy w programie Erasmus+, organizujemy wyjazdy uczniów m. in. do Hiszpanii i Niemiec. W związku z przyznaniem naszej szkole, jako jednej z nielicznych w Krakowie, akredytacji Erasmus+ mamy zapewnione wyjazdy na praktyki przez najbliższe pięć lat. Jesteśmy także beneficjentami „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” w zakresie zajęć zawodowych, informatyki i fizyki. Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez wykładowców krakowskich uczelni oraz biorą udział w szkolnych kołach zainteresowań prowadzonych we współpracy z nauczycielami akademickimi i w weekendowych zajęciach laboratoryjnych na uczelniach. Uczniowie mogą uczestniczyć w wielu zajęciach dodatkowych, podczas których  rozwijają swoje pasje i przygotowują się do udziału w konkursach zawodowych i ogólnokształcących.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy