Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, mający swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Ułanów 9 to placówka o bardzo bogatej tradycji. Niebawem będzie obchodzić jubileusz 100-lecia funkcjonowania. Mało kto pamięta, że jej korzeni można doszukiwać się w Państwowej Szkole Przemysłowej utworzonej dzięki Fundacji Szczepana Humberta. Przez dziesiątki lat Szkoła przechodziła różne koleje losu, które po części odzwierciedlająBudynek szkoły nawet zmieniające się jej nazwy. Była, między innymi, Liceum Wodno – Melioracyjnym, Państwowym Technikum Wodno – Melioracyjnym, zaś od roku 1977 Zespołem Szkół Melioracji Wodnych, aby po dziesięciu latach zacząć funkcjonować jako Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji. Od lat o naszej Szkole mówi się jako o „Meliorku”, mimo że obecnie kształcimy w sześciu zawodach na poziomie technikum: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej, technik reklamy oraz technik usług fryzjerskich, a w Branżowej Szkole I stopnia nr 9 – w zawodzie: fryzjer.

Od wielu lat uczestniczymy w programach unijnych: Leonardo da Vinci, Socrates Comanius oraz Erasmus +/POWER na stażach i praktykach zawodowych, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły nie tylko mogą zapoznać się z nowymi technologiami i urządzeniami, ale również podnieść swoje umiejętności językowe oraz zwiedzić takie kraje, jak Francja, Hiszpania, Niemcy czy Portugalia.  

Szkoła posiada piękne otoczenie parkowe z tzw. zieloną klasą oraz bogato wyposażone pracownie zawodowe. Realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branżach: „rolniczo-leśnej z ochroną środowiska”, „budowlanej” i „administracyjno-usługowej”, który umożliwia uczniom korzystanie z wakacyjnych staży oraz licznych bezpłatnych kursów oraz projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Szkoła posiada internat ze stołówką oraz bogatą w księgozbiór bibliotekę w tym multimedialną z czytelnią dla uczniów.

Kierunki kształceniaZespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, kolaż zdjęć

Technikum Inżynierii Środowiska nr 13:

  • technik inżynierii środowiska i melioracji,
  • technik ogrodnik,
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik reklamy,
  • technik usług fryzjerskich.

Branżowa Szkoła I stopnia:

  • fryzjer

Największe osiągnięcia

Progi naszej Szkoły opuszczają młodzi ludzie bardzo dobrze przygotowani do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. Dowodzą tego nie tylko wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów w trakcie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych, lecz także sukcesy w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, takich jak chociażby „Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych”, „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej”, „Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół technicznych – TECHNIK ABSOLWENT”, „Olimpiada Wiedzy Umiejętności Fryzjerskich”, „Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa” czy Konkurs „Mam zawód, mam fantazję” z projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" . Możemy poszczycić się wieloma laureatami wyżej wymienionych olimpiad i konkursów i – co bardzo ważne – tym, że reprezentują oni wszystkie specjalności, w których kształcimy. Liczne sukcesy indywidualne sprawiły, iż jesteśmy doceniani jako szkoła, o czym może świadczyć fakt, że zdobyliśmy Puchar Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla najlepszej szkoły w eliminacjach okręgowych XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Osiągnięcia naszych uczniów zostały również docenione przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która przyznała Technikum Inżynierii Środowiska nr 13, funkcjonującemu w ramach Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, tytuł: „Srebrnej Szkoły 2018”, „Brązowej Szkoły 2019”, „Brązowej Szkoły 2021” oraz „Brązowej Szkoły 2022”.

Nasi partnerzy

W szkole kładzie się szczególny nacisk na kształcenie praktyczne. W związku z tym podejmujemy współpracę z wieloma pracodawcami różnych branż. Z niektórymi z nich mamy podpisane oficjalne Porozumienia o Współpracy. Są to m.in. Dom wydawniczy ”Rafael” S.J., P.U.H. Zagam Prokurent, Galeria fryzur. Kosmetyka Renata Pipper, Firma Usługowa Paweł Doupal, Ogród Michałowice Elżbieta Boczkowska, Gospodarstwo Ogrodniczo-rolne - Sławomir Łucki, FHU Lupio-Wentylacja, J. TM Instalacje, Instal-Verde, Allers Grupa Sp.o.o. oraz Ogród Botaniczny UJ.

Ponadto współpracujemy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami publicznymi tj.: WSB- Złoty Indeks, AGH, UP, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, PGE, MCO, UZM.

Szkoła jest objęta Patronatami tj:

  • Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie, który od roku 2011 obejmuje swoim Patronatem pracowników młodocianych kształcących się w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie fryzjer.
  • Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która od roku 2017 obejmuje swoim Patronatem młodzież kształcącą się w naszej szkole w zakresie nauk ekonomicznych i nauk technicznych. Uczelnia umożliwia corocznie otrzymanie „Złotego Indeksu WSB” przez najlepszego absolwenta ZSIŚiM.
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołąttaja w Krakowie, który od roku 2022 obejmuje swoim Patronatem uczniów kształcących się w Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Informacja została opracowana przez Katarzyna Ćwierz-Kasprzyk Wicedyrektor ZSIŚiM.

  Kontakt

   Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

  31-450 Kraków

  Ul. Ułanów 9

  Tel. (+48-12) 411-76-11

  http://zsisim.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy