Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

baza szkołyPowiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego cieszy się od przeszło 30 lat co raz większą popularnością wśród mieszkańców Krakowa, Wieliczki i okolic, a nasi uczniowie chętnie uczestniczą w rozmaitych olimpiadach i konkursach, odnosząc tam liczne sukcesy. Ich ciężka praca pod opieką naszych nauczycieli, została potwierdzona także w wynikach egzaminów zewnętrznych (matura, egzaminy zawodowe) i przełożyła się na zdobycie prestiżowego certyfikatu Złotej Szkoły wydawnictwa Perspektywy.

 Baza dydaktyczno-socjalna:

 • 24 pracownie ogólnokształcące (w tym specjalistyczne: fizyczna, biologiczna, językowa),
 • 14 pracowni zawodowych, w tym:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie

pracowniaOd ponad 70 lat z powodzeniem kształcimy uczniów z wadami słuchu zgodnie z bieżącymi potrzebami rynku pracy. Nasze atuty: atrakcyjne zajęcia, nowoczesne sale dydaktyczne, wykwalifikowana kadra,   bezpieczny internat , zagraniczne praktyki zawodowe (Niemcy, Słowacja, Francja, Włochy, Hiszpania), roczne staże dla absolwentów, turnusy rehabilitacyjne, wolontariat, udział w projektach Erazmus+,  współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (prawo jazdy).

Kształcimy w następujących zawodach:

Technikum Specjalne dla Niesłyszących:

 • technik budownictwa,
 • technik handlowiec,
 • technik informatyk,
 • technik mechanik obróbki skrawaniem,
 • technik mechatronik,
 • technik przemysłu mody,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie to placówka kształcenia ciągłego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Umożliwiamy także dzieciom z głęboką niepełnosprawnością intelektualną realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Kształcimy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia.

W strukturze placówki znajduje się:

 • przedszkole specjalne „Pod Parasolem”
 • szkoła podstawowa specjalna
 • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
 • branżowa szkoła specjalna I stopnia
 • internat

Przy Ośrodku funkcjonują także Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie

Wyróżnia nas:

 •  dogodne położenie w centrum miasta,logo ośrodka
 •  bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Krakowa,
 •  przyjazna i życzliwa atmosfera,
 •  doświadczony, pełen zaangażowania zespół pedagogów oraz pracowników szkoły,
 •  posiadamy certyfikaty: „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy”, „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, „Szkoła promująca zdrowie” oraz „WF z klasą”,
 •  dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i zawodowe, stała modernizacja bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej,
 •  możliwość udziału w bezpłatnej terapii metodami: EEG Biofeedback, Warnkego oraz Neurorehabilitacji poznawczo-ruchowej,
 •  stały, szybki dostęp do Internetu,
 •  zajęcia sportowe odbywają się na basenie, włącznie z nauką pływania,
 •  możliwość nauki jazdy na nartach pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów (bez konieczności posiadania własnego sprzętu),
 •  kompetencyjne kursy zawodowe dla uczniów w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego,
 •  zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „ERASMUS+” (Niemcy -Jena, Frankfurt nad Odrą, Grecja – Paralia, Leptokaria),
 •  staże zawodowe dla absolwentów szkoły z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 •  stała współpraca z zaprzyjaźnionym ośrodkiem Lebenshilfe w Norymberdze w Niemczech – cykliczna wymiana uczniów i opiekunów,
 •  zapewniamy pomoc materialną naszym wychowankom przy wsparciu Stowarzyszenia „Wielkie Serce”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie

logo ośrodkaBranżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Skawinie, działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie kształci młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Rekrutacja odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości edukacyjnych, wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką terapeutyczną, w zakresie której  znajduje się między innymi terapia logopedyczna, terapia EEG Biofeedback, rehabilitacja ruchowa oraz trening umiejętności społecznych. Wszechstronna oferta zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pozwala na wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna szczególny nacisk w pracy dydaktycznej kładzie na optymalizację form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w taki sposób, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości. Wszechstronnym wsparciem wychowawczym, psychologicznym i pedagogicznym objęci są również rodzice i opiekunowie uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach tworzą: Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Małopolskiego.Budynek szkoły

Szkoła mieści się w zabytkowym i klimatycznym budynku w centrum miasta, jednak dzięki gruntownemu remontowi wnętrza są nowocześnie zaaranżowane i mieszczą dobrze wyposażone pracownie i sale wykładowe. Ciągle unowocześniamy bazę szkoleniową i ofertę edukacyjną.

Prowadzimy kształcenie w trybie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Godziny zajęć dostosowane są potrzeb i oczekiwań słuchaczy. Nasi słuchacze osiągają dobre i bardzo dobre wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, a nasi nauczyciele mają uprawnienia egzaminatorów.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

budynek szkołyZespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie to publiczna, bezpłatna szkoła policealna o profilu medyczno-społecznym oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Małopolskiego.

Można u nas bezpłatnie, w krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranego zawodu. Nauka trwa 1 rok, 1,5 roku lub 2 lata w zależności od zawodu w systemie zaocznym, stacjonarnym, dziennym. Świetna atmosfera, elastyczne godziny, harmonogram  zajęć dydaktycznych dostosowany do potrzeb słuchaczy. Oferujemy nowoczesną, dostosowaną do potrzeb rynku pracy  i wymagań egzaminacyjnych bazę dydaktyczną zgodnie z  podstawami programowymi. Szkoła jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowania na rynku pracy, umożliwiamy osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Świetna lokalizacja w centrum Nowej Huty. Dobry dojazd komunikacyjny, przy szkole, w niedalekiej odległości znajdują się przystanki: tramwajowy, autobusowy, busowy, umożliwiające szybkie przemieszczanie się w dowolnym kierunku. Możliwość zakwaterowania w internacie na czas nauki.

Zespół Szkół Budowlanych im. dr Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

budynek szkołyW Zakopanem, tuż przy Krupówkach, w drewnianym budynku mieści się Zespół Szkół Budowlanych, gdzie uczniowie i  nauczyciele od 145 lat łączą pasję tradycyjnego rzemiosła artystycznego ze współczesnym snycerstwem, ciesielstwem i nowoczesnym budownictwem.

Szkoła powstała w 1876 roku z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskiego. Była to pierwsza szkoła zawodowa na Podhalu i jedna z najstarszych, kształcących w tym kierunku w Polsce. Znana jest też pod nazwą Cesarsko-Królewskiej Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego, a jej pierwsi dyrektorzy to Czech Franciszek Neużil oraz radca cesarski Edgar Kovats. To w tym czasie – pod zaborem austriackim – szkoła zaczyna odnosić sukcesy na wystawach galicyjskich i wiedeńskich. Również wtedy pod wpływem Stanisława Witkiewicza rodzi się styl zakopiański, którego propagatorem jest kolejny dyrektor, pierwszy Polak na tym stanowisku – Stanisław Barabasz. To on spolszcza personel nauczycielski i zastępuje wiedeńskie modele polskimi wzorami. Znany jest również, jako pionier nowoczesnego narciarstwa w Polsce.

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, znajdujący się przy ulicy Jerzego Szablowskiego w Krakowie, to placówka z prawie dwusetletnią tradycją, która plasuje się wśród najlepszych szkół średnich i branżowych w kraju. Naucza tu wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, która pomoże przysposobić się do wymarzonego zawodu oraz dobrze przygotuje do egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie zdobywają nagrody w wielu prestiżowych konkursach i rozwijają swoje umiejętności na ciekawych warsztatach, a absolwenci rozchwytywani są na rynku pracy w Polsce i za granicą.

W budynku szkoły znajdują się dobrze wyposażone, nowoczesne klasy. Oprócz tradycyjnych sali lekcyjnych, do dyspozycji uczniów są także sale multimedialne, w których mogą oni zdobywać wiedzę w wielu dziedzinach m.in takich jak projektowanie w technologii CAD oraz modelowanie trójwymiarowych obiektów architektonicznych. Na terenie placówki znajduje się doskonale wyposażone zaplecze sportowe z salą gimnastyczną, siłownią oraz nowo wybudowanym pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim. Tuż obok szkoły znajduje się internat, w którym mogą mieszkać uczniowie z poza Krakowa.

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa- Kraków" S.A

logo szkołyJesteśmy jedną z najstarszych szkół w Nowej Hucie z ponad 60-letnią tradycją, która za swoją działalność na rzecz dzielnicy Nowa Huta oraz Krakowa wyróżniona została odznaką „Honoris Gratia”. Nasza szkoła obecnie jest najchętniej wybieraną szkołą zawodową w Nowej Hucie. Przestronne i klimatyzowane sale, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audio-wizualny sprzyjają zdobywaniu wiedzy. Kształcimy w licznych, atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach na rynku pracy, tj. w zawodach mechanicznych, budowlanych i usługowych. Swoją ofertę edukacyjną szkoła systematycznie dostosowuje do zmieniających się potrzeb rynku. Stosujemy najnowocześniejsze, efektywne, aktywizujące metody nauczania. Proces edukacyjno-wychowawczy realizują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach. Dbamy o najwyższy poziom nauczania. Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych. Jesteśmy szkołą bezpieczną, tolerancyjną, przyjazną uczniom. Eliminujemy wszelkie przejawy demoralizacji poprzez zintegrowane działania wychowawczo-profilaktyczne. Cały proces edukacyjno-wychowawczy realizujemy w ścisłej współpracy partnerskiej z rodzicami uczniów.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy