Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie to placówka kształcenia ciągłego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Umożliwiamy także dzieciom z głęboką niepełnosprawnością intelektualną realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Kształcimy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia.

W strukturze placówki znajduje się:

 • przedszkole specjalne „Pod Parasolem”
 • szkoła podstawowa specjalna
 • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
 • branżowa szkoła specjalna I stopnia
 • internat

Przy Ośrodku funkcjonują także Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Największe osiągnięcia

 • współpraca ze Stowarzyszeniem „Bądźmy Razem”- Podejmowanie przez organizację pozarządową działań statutowych na rzecz wychowanków Ośrodka, wdrażanie nowych metod terapeutycznych
 • Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Organizacja zajęć sportowych, rehabilitacyjnych, przeprowadzenie badań naukowych w placówce
 • Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Śpiewaj z Nami” i konkursu plastycznego „Maluj z Nami”.
 • Organizacja wycieczek samolotowych pod hasłem „ Umiejętność korzystania ze środków transportu publicznego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną”
 • Organizacja wycieczek przez koło PTTK Nr 23 Włóczykije- SOSW
 • Udział w Małopolskim Konkursie  Kucharsko- Cukierniczym w  Krakowie- zdobywanie miejsc na podium i wyróżnień
 • Mistrzostwa Świata w narciarstwie zjazdowym
 • Mistrzostwa Europy w Pływaniu
 • Mistrzostwa Polski w Badmintonie
 • Udział w projekcie „kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”

Perspektywy zawodowe absolwentów

Nasi absolwenci otrzymują zatrudnienie w swoich zawodach w zależności od ich stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej. Uczestniczą w licznych programach unijnych.

Nasi partnerzy

Nauka zawodu odbywa się w pracowniach specjalistycznych i pokojach gościnnych naszego Ośrodka oraz w hotelach na terenie miasta. Współpracujemy z „Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” Działalność zakładu polega na prowadzeniu ogólnodostępnego hotelu z restauracją w pomieszczeniach w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku i słuchu. „Słoneczne Wzgórze” to także nowoczesne centrum konferencyjne. 

Informacja została opracowana przez Agnieszkę Kozińską – Tokarz, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowie

  Kontakt

   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. E. Gierat

   33-100 Tarnów

   Romanowicza 9

   tel. (+48 -14) 626 30 12

   www.sosw.tarnow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy