Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

pracownia zajęć praktycznychSzkoła posiada bogatą 140-letnią tradycję. Dysponuje bardzo dobrą bazą szkolenia ogólnego, zawodowego i sportowego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na terenie szkoły. Zapewniamy odpowiednie przygotowanie do egzaminów zawodowych, zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży, technologii jej wytwarzania. Szkoła organizuje konkursy zawodowe, pokazy młodych projektantów. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, uczestniczą także w licznych akcjach charytatywnych. Liczne zajęcia pozalekcyjne służą zagospodarowaniu czasu wolnego oraz poszerzają zdobywaną wiedzę. Współpracujemy ze szkołą Friedrich-List-Schule w niemieckim Kassel realizując projekt historyczny, artystyczny oraz przyrodniczy. Szkoła stwarza warunki do rozwijania pasji i zainteresowań uczniów. W 2021 roku otrzymała Złotą Tarczę w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”.

Kształcimy w zawodach

zajęcia praktyczneTechnikum Odzieżowe:

 • technik przemysłu mody,
 • technik stylista,
 • technik handlowiec,
 • technik usług fryzjerskich.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • krawiec,
 • magazynier – logistyk,
 • sprzedawca.

Największe osiągnięcia

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży, 2020 rok – 4 finalistów, 2021 rok 1 finalista,
 • Ogólnopolski Konkurs Kreowania Ubioru, 2020 rok - II miejsce, 2021 rok – II miejsce oraz 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby, 2016 rok - I miejsce, 2017 rok - I miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs na esej „Baczyński współczesny”, 2021 rok – wyróżnienie
 • Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Projektantów „Kreacje – Prowokacje 2022”, I miejsce w I etapie konkursu.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci podejmują pracę w zakładach odzieżowych, punktach usługowych, bądź realizują się w prowadzeniu własnej działalności. Posiadają umiejętności w zakresie reklamowania branży modowej np.: organizując pokazy i projektując wystawy. Uzyskany zawód daje szansę na zatrudnienie w nowoczesnym punkcie usługowym na stanowisku stylista odzieży, sprzedawca w sklepie odzieżowym jako kreator mody. Absolwenci naszej szkoły kontynuują i doskonalą swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: technologii odzieżowych i wzornictwa oraz fryzjerstwa i wizażu, a także podnoszą swoje kwalifikacje na wszelkiego rodzaju kursach zawodowych. Najczęściej kontynuują naukę na Politechnice Łódzkiej, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Bielskiej Szkole Tekstylnej, Szkole Mody w Krakowie., ASP w Łodzi (Wydział Tkaniny i Ubioru) oraz ASP w Warszawie (Katedra Mody na Wydziale Wzornictwa).

szkolny pokaz modyNasi partnerzy

Współpracujemy z zakładami odzieżowymi, gdzie w ramach praktyk młodzież ma możliwość poznania organizacji produkcji w firmach odzieżowych, specjalizujących się w krótkich modnych kolekcjach:

 • Firma Produkcyjno – Handlowa „New Men” by J. Gałczyński,
 • Firma Produkcyjno – Handlowa: Konik”,
 • Zakład Krawiecki „As – Garnitex”,
 • Pracownia Krawiecka „Małgorzata”,
 • Pracownia Sukien Ślubnych „Maja”,
 • Pracownia Projektowania Krawiectwa i Rękodzieła,
 • Zakład Krawiecki Bronisława Szczygieł.

Informacje opracowała Małgorzata Panek, kierownik warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1

Kontakt

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
30-614 Kraków
ul. Cechowa 57
tel. (+48 - 12) 422 47 75
zsodz1.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy