Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, popularnie nazywany „Ekonomikiem” jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój intelektualny i wychowawczy. Szkoła przygotowuje do dalszegobudynek szkoły kształcenia i pracy zawodowej, a sprzyja temu nowoczesna baza dydaktyczna, zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i technologii komunikacyjno-informatycznych. Poziom kształcenia potwierdza wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.

W szkole funkcjonuje Centrum Kompetencji Zawodowych, w ramach którego realizowane są płatne staże dla uczniów, stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych oraz bezpłatne kursy m.in. kurs kelnerski, kurs operatora wózka widłowego, kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej.

Realizujemy projekty edukacyjne takie, jak: „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” czy „Małopolska Chmura Edukacyjna”, które pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania i zwiększają świadomość dotyczącą wyboru kierunków studiów. W ramach programu „Erasmus+” uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Niemiec, Włoch i Grecji. W szkole działa m.in. klub sportowy „Ekonomik”, zespół taneczny „Miechowienie”, kółko fotograficzne, kółko teatralne, kółko biologiczno – ekologiczne, kółko geodezyjne, kółko dietetyki i promocji zdrowia, Akademia Nordic Walking,  które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów.

Kierunki kształcenia

Technikum

 • technik ekonomista

specjalizacja – zastosowanie technologii informatycznej w zarządzaniu firmą,

 • technik handlowiec

specjalizacja – handel internetowy,Zespół Miechowianie

 • technik logistyk

specjalizacja – technologie informatyczne w logistyce,

 • technik geodeta

specjalizacja – gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne,

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

specjalizacja – dietetyka i żywność ekologiczna.

Branżowa Sszkoła I Stopnia – dla Pracowników Młodocianych

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • stolarz
 • elektryk
 • elektromechanik
 • magazynier – logistyk
 • inne zawody rzemieślnicze z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Szkoła Policelana      

 • technik usług kosmetycznych
 • technik administracji
 • opiekun medyczny

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE?Knossos- Grecja, Realizacja projektu Erasmus +

 • Przygotowujemy do dalszego kształcenia i pracy zawodowej.
 • Nasz absolwent ma maturę i zawód.
 • Realizujemy szereg projektów unijnych.
 • Osiągamy bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych.,
 • Posiadamy dobrze wyposażone pracownie do kształcenia.
 • Zapewniamy internat i posiłki w stołówce szkolnej.
 • Mamy nowoczesną halę sportową.
 • W szkole panuje wyjątkowy klimat i atmosfera.

Największe osiągnięcia

Szkoła zdobyła Brązową Tarczę Najlepsze Technika w rankingu Perspektywy w roku 2021 i 2023.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, min. w:

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiada Znajomości Afryki,
 • Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych,
 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny,
 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Historycznej ,,Ziemia Miechowska w walce o wolność".

Perspektywy zawodowe absolwentów

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, praktyki i staże zagraniczne sprawiają, że nasi absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy. Młodzież często kontynuuje naukę wybierając kierunki studiów zbieżne lub pokrewne z profilem szkoły. Część absolwentów podejmuje własną działalność gospodarczą.

Nasi partnerzy

Prowadzimy szeroką współpracę z wieloma firmami lokalnymi. Pracodawcy współpracują ze szkołą w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez uczniów w firmach logistycznych, handlowych, geodezyjnych, biurach rachunkowych, działach księgowości firm, urzędach gmin. Ponadto szkoła współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

 

Informacja została opracowana przez Zespół ds. promocji szkoły, Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie.

 Kontakt

 Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

 32-200 Miechów

 Ul. Racławicka 23

 tel. (+48 – 41) 3831089

 www.ekonomik.miechow.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy