Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia. Proponujemy kształcenie na atrakcyjnych kierunkach w Technikum, Branżowej Szkole I stopnia i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Nasza Szkoła dysponuje nowoczesną i w pełni wyposażoną bazą dydaktyczną. W Szkole prowadzone są innowacje organizacyjno-metodyczne oraz działają różne uczniowskie organizacje, m.in.:

 • Klub HO-GA (Klub profesjonalnych hotelarzy i gastronomów),Budynek szkoły
 • zespół taneczny „Jest Pewne 2”,
 • Koło Inicjatyw Patriotyczno-Obywatelskich,
 • Koło Ekologów,
 • Koło Teleinformatyków (wraz z radiowęzłem),
 • Koło Diagnostów Samochodowych,
 • Koło Literacko-Dziennikarskie
 • Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”.

Szkoła bierze udział w programie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”. Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe na kursach:

 • wizażu,
 • baristy,
 • barmana,Uczniowie w kuchni, każdy trzyma w dłoni talerz z przygotowaną potrawą.
 • kelnera,
 • nabywać dodatkowe kwalifikacje np.: operatora wózków widłowych, spawacza.
 • diagnostyki samochodowej OBD, SEP - uprawnienia do 1kV,
 • magazyniera itp.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się przez wykorzystanie nowoczesnych technologii (IT) w rozwoju procesów edukacyjnych. Dzielimy się dobrymi praktykami - Szkolna Platforma Moodle i CISCO. Nasza Szkoła uczestniczy w projekcie Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych – „Małopolska Chmura Edukacyjna” w obszarach żywność i mechaniczno-mechatronicznym.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik teleinformatyk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik hotelarstwa,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik spedytor,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca-mechanik,
 • magazynier-logistyk,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieNa pierwszym planie stoi uczeń w lobby hotelowym, za nim dwie uczennice za ladą recepcji.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik pojazdów samochodowych.

Największe osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II Miechowie osiągają wysokie wyniki w procesie dydaktyczno – wychowawczym czego odzwierciedleniem są bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych. Mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań oraz podnoszenia kompetencji zawodowych przez udział w licznych kursach i zajęciach organizowanych m.in. w ramach programów z Funduszy Europejskich. Uczestniczą w konkursach i olimpiadach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobywając wysokie miejsca
i wyróżnienia od organizatorów. Kilku uczniów naszej Szkoły za liczne działania na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego otrzymało Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji, finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Małopolski Program Stypendialny.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie po ukończeniu nauki w Szkole podejmują zatrudnienie na rynku pracy w branżach związanych z kierunkiem kształcenia. Szerokie przygotowanie zawodowe i ogólne podnosi ich szanse na zatrudnienie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci naszej Szkoły znajdują zatrudnienie na stanowiskach, na które  występuje popyt na rynku pracy,
w branżach: usługowych, produkcyjnych, budowlanych, sezonowej pracy krajowej i zagranicznej.  Liczna grupa osób decyduje się na dalsze kształcenie, bardzo często łącząc je z zatrudnieniem.

Nasi partnerzy

Praktyki zawodowe realizowane są w klasie III i IV Technikum w wymiarze godzin przewidzianym w podstawie programowej. Szkoła od wielu lat współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami branż: gastronomiczno-hotelarskiej, informatycznej, mechanicznej oraz rolniczej. Uczniowie mają również możliwość realizacji praktyk zawodowych
w regionach atrakcyjnych turystycznie, gdzie branża hotelarska jest mocno rozwinięta. Uczniowie kilkukrotnie mieli możliwość realizacji praktyki zawodowej za granicą, biorąc udział w programie Erasmus+.

 Nasi partnerzy, z którymi współpracujemy w ramach realizacji praktyki zawodowej:

 • Paktronik-B, Paweł Górnik, ul. Prądzyńskiego 36, 32-200 Miechów,
 • Adler Computers, ul. Racławicka 5, 32-200 Miechów,
 • Niles sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8/4, 32-200 Miechów,
 • Fiber Net - Bis ul. Racławicka 3, 32-200 Miechów,
 • Replikant sp.z o.o., Dziemięrzyce 57, 32-222 Racławice,
 • Firma Handlowo Usługowa "ALFACOM", Adam Wolka, Antolka 6, 32-210 Książ Wielki, Filia ul. Jagiellońska 15/17, 32-200 Miechów,
 • Prima Auto Spółka z.o.o. ul. Racławicka 26, 32-200 Miechów,
 • TPN Adam Caban, Pomoc drogowa, transport, mechanika pojazdowa, blacharstwo, lakiernictwo; Długosza 5, 32-210 Książ Wielki,
 • Zakład Handlu i Usług Motoryzacyjnych Krzysztof Wachacki, ul. Racławicka 75, 32-200 Miechów,
 • H.U. Autokolor. Jarosław Kowal, Kozłów 297, 32-241 Kozłów,
 • Perfekt Serwis, Artur Szafran, ul. Topolowa 5A, 32-200 Miechów,
 • Blacharstwo, Lakiernictwo, Naprawa "Auto-Spec" Zdzisław Jurek, ul. Warszawska 15, 32-200 Miechów,
 • Alserwis, Wiatr Piotr, Tczyca 147, 32-250 Charsznica,
 • Gospodarstwo Rolno Warzywne, Wojciech Kałwa, Tczyca 111, 32-250 Charsznica,
 • Gospodarstwo Rolne, Mirosław Rachwał, Wolica 68, 32-241 Kozłów,
 • Gospodarstwo Rolne, Jerzy Bac, Brzuchania 22, 32-200 Miechów,
 • Gospodarstwo Rolne. Roman Marzec, Wymysłów 54, 32-218 Słaboszów,
 • Gospodarstwo Rolne, Łukasz Jędruch, Janowiczki 62, 32-222 Racławice,
 • Restauracja „Vita” ul. A. Mickiewicza 3; 32-200 Miechów,
 • Zameczek Hotel – Restauracja FHU „BOBI” Robert Pachoł; ul. Warszawska 13, 32-210 Książ Wielki,
 • "Planeta" s.c. Sobota B. Kuler ; ul. Żarnowiecka 45A; 32-250 Charsznica.

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

Kontakt

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
32-200 Miechów
ul. Bolesława Prusa 2
tel. (+48 - 41) 383 11 74
www.zs2miechow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy