Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem

budynek szkołyZespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem, w skład którego wchodzą: Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia, kształci młodzież w atrakcyjnych zawodach, dających duże możliwości zatrudnienia, zwłaszcza na terenie o walorach turystycznych. Atutem szkoły jest nie tylko dobrze wykształcona i doświadczona kadra nauczycielska, dobrze wyposażona baza dydaktyczna ale również możliwość zdobywania wiedzy na nieobowiązkowych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie, w trakcie trwania nauki, odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, pensjonatach, biurach podróży i innych miejscach związanych z obsługą turystów. Uczestniczą również w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ponadto szkoła zapewnia zakwaterowanie w szkolnym internacie dla uczniów spoza Zakopanego oraz całodzienne wyżywienie.

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Technikum nr 2, kształci młodych ludzi w różnych branżach związanych z turystyką i hotelarstwem. Przygotowuje do pracy na różnych stanowiskach pracy.

Przyszli hotelarze uczą się procedur związanych z obsługą gości w recepcji, udzielania informacji turystycznych, oferowania dodatkowych usług zgodnych z ofertą obiektu, rozliczania pobytu. Przyszli pracownicy obsługi turystycznej zdobywają wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata. Opracowują programy imprez turystycznych i konferencji, kalkulacje kosztów oraz dokumentacje usług turystycznych. Prowadzą rozliczenie kosztów działalności turystycznej. Natomiast w technikum gastronomicznym uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przechowywania żywności, stosują receptury gastronomiczne, sporządzają półprodukty oraz potrawy i napoje, używają odpowiedniego sprzętu podczas procesu produkcji gastronomicznej, dobierają zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów, dekorują i wydają sporządzone posiłki. Ponadto układają jadłospisy, obliczają wartość energetyczną i odżywczą posiłków, oceniają wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka. Przygotowują ofertę usług gastronomicznych, prowadzą ich promocję i sprzedaż oraz rozliczenie.

 

Kierunki kształcenia

  • technik organizacji turystyki,
  • technik hotelarstwa,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Największe osiągnięcia

  • projekty „Profesjonalne praktyki zawodowe” realizowanego w ramach programu Erasmus+, wyjazdy uczniów do Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Anglii i Grecji,
  • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna,
  • nasza gra „Lorem Ipsum” zajęła I miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie tworzenia gier edukacyjnych „GEEK” (zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne),
  • udział w licznych konkursach, np. konkurs recytatorski w ramach współpracy z PPWSZ w Nowym Targu: Wieśniane słowa– wieśniane nuty – edycja on-line - I, II, i III miejsce dla naszych uczennic,
  • wysokie wyniki na egzaminach z kwalifikacji zawodowych,
  • tytuł "Srebrnej Szkoły 2022" w rankingu liceów i techników "Perspektywy 2022".

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci szkoły najczęściej pracują w branży turystycznej. Zarówno w hotelach, na recepcji i w  gastronomii, jak też biurach turystycznych czy punktach informacji turystycznej. Doskonale odnajdują się w kontaktach z klientem piastując stanowiska menadżerskie czy nawet kierownicze. Często też wybierają się na studia w celu rozszerzenia wiedzy zdobytej w technikum lub zdobycia nowych umiejętności i kolejnych kwalifikacji.           

Nasi partnerzy

Powiat Tatrzański, Aqua Park Zakopane, Kadry Turystyki.pl, Rational, Saga, Robot Coupe, Sokołów,  Spółka Akcyjna Polskie Tatry, PPWSZ w Nowym Targu.

Informacje opracowała dr Joanna Ząbkowska-Para, nauczyciel przedmiotów zawodowych, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Kontakt

Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem
34-500 Zakopane
ul. Partyzantów 1/5
tel. (+48 - 18) 206 68 46
zsht.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy