Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

Zespół Szkół Zawodowych HTS w Krakowie to szkoła, która ustawicznie modernizuje proces kształcenia oraz unowocześnia bazę dydaktyczną. Kształcimy młodzież w poszukiwanych na rynku pracy zawodach i kierunkach, zarówno w technikum, szkole branżowej, jak i w liceum ogólnokształcącym.

Mamy stały kontakt z firmami i zakładami pracy, dzięki czemu sami organizujemy praktyki zawodowe dla naszych uczniów. W ramach szkolnego projektu „Poznaj firmę – zdobądź zawód” oferujemy uczniom wycieczki zawodoznawcze, co sprawia, że młodzież może skonfrontować zdobywaną wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem w przyszłej pracy. 

Szkoła posiada kadrę nauczycielską doskonale przygotowaną do prowadzenia przedmiotów zawodowych. Dynamicznie zmieniający się świat techniki inspiruje nauczycieli tych przedmiotów do ustawicznego dokształcania się, o czym świadczą stosowne dyplomy i certyfikaty.

Oferta ciekawych zawodów daje absolwentom szansę płynnego wejścia na rynek pracy, podjęcia zatrudnienia w najbardziej pożądanych i opłacanych zawodach oraz rozwoju kariery zawodowej i edukacyjnej. Podkreślić należy, iż uczniowie Szkoły uzyskują świetne wyniki  w zakresie egzaminów z kwalifikacji zawodowych, co sprawia, że od wielu lat wskaźnik zdawalności egzaminów zawodowych w Szkole utrzymuje się na wysokim poziomie. Szkoła gwarantuje odbycie praktyk zawodowych każdemu uczniowi, dbając o atrakcyjność i jakość kształcenia - wyposaża uczniów w kwalifikacje gwarantujące szybkie odnalezienie miejsca na rynku pracy. W ramach różnorodnych projektów uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach i kursach doszkalających m.in. w zakresie systemów alarmowych, monitoringu, robotyki, sterowników przemysłowych. Dodatkowo uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Kierunki kształceniaSTANOWISKO MECHATRONICZNE DO ZAJĘĆ W ZSZ HTS

  • technik elektronik,
  • technik mechatronik,
  • technik mechanik,
  • technik elektryk,
  • technik informatyk,
  • technik logistyki,
  • technik hotelarstwa,
  • mechanik monter maszyn i urządzeń,
  • elektromechanik,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Największe osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych HTS mogą poszczycić się sukcesami w wielu konkursach ogólnopolskich i olimpiadach przedmiotowych ( m. in. zajęcie dwóch III miejsc w Międzynarodowym Konkursie „Astronomia Art”, zajęcie IV miejsca w Wojewódzkim Konkursie na referat z astronomii i astronautyki”). Rokrocznie uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w Warsztatach Przedsiębiorczości organizowanych przez Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców.

Zespół Szkół jest także organizatorem prestiżowego konkursu międzyszkolnego (Historia Bogdana Włosika i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność). Wyróżnikiem szkoły jest doskonale wykwalifikowana kadra pedagogiczna - wielu nauczycieli to autorzy publikacji naukowych artykułów i książek dydaktycznych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci, którzy ukończyli naszą szkołę ZSZ HTS w większości podejmują pracę w branży zgodnej z ich kierunkiem kształcenia. Nasi uczniowie pracują między innymi w takich firmach jak: MAN Trucks Sp. z o.o., Koncern Tytoniowy Philip Morris Polska S.A., drukarnia Walstead Kraków, Leroy Merlin Kraków, Ekoenergia, Kalkomat, Napad, Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń S.C.i wiele innych.

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Zawodowych HTS prężnie i owocnie współpracuje z wieloma instytucjami i szkołami wyższymi w Krakowie, skąd zapraszani są przedstawiciele na różnorodne warsztaty tematyczne. Współdziałając z wieloma zakładami pracy zdobywamy doświadczenie w dziedzinie wykorzystywania nowych technologii, stale nawiązujemy nowe kontakty z kolejnymi firmami pojawiającymi się na atrakcyjnym dla uczniów   rynku pracy. [zdjęcie 3, ALT: STANOWISKO INFORMATYCZNE DO ZAJĘĆ W ZSZ HTS]STANOWISKO INFORMATYCZNE DO ZAJĘĆ W ZSZ HTS

Integralną częścią funkcjonowania i działalności Zespołu Szkół Zawodowych HTS jest współpraca z instytucjami, korporacjami i firmami zewnętrznymi, takimi jak: ArcelorMittal Poland w Krakowie, ASTOR Technology Park , Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (oddział zamiejscowy w Krakowie), Krakowski Park Technologiczny, Wydział Metali Niezależnych AGH w Krakowie, Instytut Fizyki UJ, Centrum Technologii Kosmicznej AGH, Politechnika Krakowska oraz hotelami ( Copernicus, Swing, Europejski).

Praktyki zawodowe organizowane są w najnowocześniejszych korporacjach i firmach notujących sukcesy ekonomiczne i biznesowe na krakowskim oraz ogólnopolskim rynku pracy. Zaakcentować również należy filantropijna działalność Szkoły – bardzo szeroki zakres inicjatyw Klubu wolontariatu pozwolił na nawiązanie współpracy z instytucjami o charakterze charytatywnym, takim jak np. „Fundacja Ukryte Skrzydła”, „Stowarzyszenie Bank Żywności”, „PCK” (akcje krwiodawstwa) itp.

Podobnie szerokie pole współpracy dotyczy zakresu kultury fizycznej i sportu. Sekcja wychowania fizycznego współpracuje z Urzędem Miasta zapewniając pomoc logistyczną  w organizacji biegów miejskich (np. Cracovia Maraton) i wielu innych imprez sportowych, współdziała też z licznymi sekcjami pozaszkolnymi organizującymi zajęcia atrakcyjnych dyscyplin - footbol amerykański, wspinaczka.

Bogatą współpracą instytucjonalną może poszczycić się sekcja przedmiotów wojskowych – szkoła współdziała z jednostkami wojskowymi i WKU.

Informacja została opracowana przez Marta Matuszczak, nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych, Zespół Szkół Zawodowych huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

Kontakt


31-826 Kraków

os. Złotej Jesieni 2

tel. (+48 -12) 648 36 80

https://www.zszhs.krakow.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy