Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

zdjecie  logo ckz gorlicebudynek i pracownieCentrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach jest publicznym zespołem placówek umożliwiającym uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Gorlicki, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Podstawowym celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki, a także podmioty gospodarcze.

Najważniejsze z tych zadań to:

 • Organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych (obecnie są to szkoły: ZST w Gorlicach, ZS Nr 1 w Gorlicach, ZSZ w Bieczu, ZSZ w Bobowej),
 • Organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów i słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 • Organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia  dorosłych w formach pozaszkolnych,      
 • Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, w tym kursów i szkoleń.

Centrum ma również w swojej ofercie kursy zawodowe przeznaczone dla młodzieży oraz osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe. Organizowane kursy umożliwiają zdobycie certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.  

kurs spawaniaKierunki kształcenia

Organizujemy praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 • Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach,
 • Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach,
 • Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu,
 • Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej.

Kształcimy w następujących branżach i zawodach:

Branża motoryzacyjna:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych.

Branża transportu drogowego:

 • technik transportu drogowego,
 • kierowca mechanik.

Branża elektroenergetyczna:

 • technik elektryk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • elektryk,
 • elektromechanik.

Branża elektroniczno-mechatroniczna:

 • technik mechatronik,
 • technik elektronik.

pracownia samochodowaBranża mechaniczna:

 • technik mechanik,
 • technik spawalnictwa,
 • operator obrabiarek skrawających.

Branża fryzjersko-kosmetyczna:

 • technik usług fryzjerskich,
 • fryzjer.

Organizujemy kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji:

 • kurs spawania metodami MAG i TIG,
 • kurs projektowania w programie AutoCad,
 • kurs obsługi wózków widłowych,
 • kurs prawa jazdy kategorii C,
 • kurs SEP,
 • kurs obsługi obrabiarek CNC,
 • kurs grafiki wektorowej,
 • kurs grafiki rastrowej.

Zapewniamy dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej, kształcimy według najwyższych standardów.

Największe osiągnięcia

 • Zdawalność egzaminów zawodowych na poziomie powyżej średniej zdawalności w województwie i w kraju,
 • Kształcenie w zawodach deficytowych na rynku pracy.

Perspektywy zawodowe absolwentów

 • Zatrudnienie w kształconych branżach i zawodach,
 • Podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy poprzez umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach organizowanych kursów.

Nasi partnerzy

Klasy patronackie:

Obecnie kształcą się u nas uczniowie trzech klas Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod patronatem firmy Famur S.A. Systemy Ścianowe Oddział Glinik. Uczniowie Ci realizują praktyczną naukę zawodu ww. podmiocie pod opieką nauczyciela CKZ. Uczniowie tych klas mają możliwość zapoznania się ze specyfiką codziennego funkcjonowania zakładu pracy oraz perspektywę zatrudnienia.

Współpraca z przedsiębiorcami:            

 • Famur S.A. Systemy Ścianowe Oddział Glinik,
 • Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o.

Placówka organizuje również staże i praktyki dla uczniów w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim – II edycja” realizowane u następujących przedsiębiorców:

Branża mechaniczna, motoryzacyjna i transportu drogowego:

 • H.U. HYDROTECH Daniel Warzecha,
 • Henryk Świerczek Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów,
 • Mikrut Sp. z o.o.,
 • Mechanika Pojazdowa Krzysztof Boczoń.

Branża elektroniczno-mechatroniczna i teleinformatyczna:

 • ITnet24 Marcin Wojna,
 • H.U. Marbit Mariusz Gruca,
 • L4web Dariusz Król,
 • Pracownia komputerowa PELG,
 • Rockfin Sp. z o.o.,
 • TLC Sp. z o.o.

Informację opracowali: Tomasz Machowski – nauczyciel, Agnieszka Bomba – nauczyciel bibliotekarz, Adam Tarsa – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. 11-go Listopada 43
tel. (+48 - 18) 353 56 10
www.ckz.gorlice.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy