Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

budynek centrumCentrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie powstało w 2019 roku w wyniku reformy polskiego systemu edukacji. Centrum wraz z podobnymi instytucjami w innych miastach, tworzy na terenie Polski sieć placówek edukacyjnych, udostępniających pracownie zawodowe oraz wykwalifikowaną kadrę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, dla potrzeb edukacji zawodowej. Od początku istnienia placówki kieruje nią dyrektor Marek Filipczyk.

Do Centrum trafia młodzież, której umożliwiamy odbycie zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach pod okiem wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Centrum realizuje zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu.

Centrum ma również w swojej ofercie kursy zawodowe w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe, a w wyniku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikację potwierdzić także zawód. Także nauczyciele przedmiotów zawodowych, korzystając z pomocy Centrum, mogą podnieść swoje kwalifikacje.

Oferta Centrum to nie tylko kursy i szkolenia, ale również możliwość zdobycia państwowych certyfikatów potwierdzających zdobyte uprawnienia i kwalifikacje. Nauczyciele Centrum są uprawnieni do przeprowadzania egzaminów zawodowych w kilkudziesięciu zawodach. Centrum, starając się dostosować swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy, nie zaniedbuje współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją zawodową, w tym wieloma z zagranicy, dzięki czemu może dostosowywać swą działalność do europejskich trendów w kształceniu zawodowym. Centrum pełni również rolę ośrodek egzaminacyjnego dla potrzeb zewnętrznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

W ramach partnerstwa lokalnego Centrum współpracuje ze szkołami zawodowymi, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, Małopolskim Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Urzędami pracy i Pracodawcami.

Od 2021 r. Centrum prowadzi Szkolny Ośrodek Szkolenia Kierowców służący kształceniu przyszłych kierowców kategorii “B” dla uczniów trzecich klas szkoły branżowej I stopnia, kształcących się w branży motoryzacyjnej.

Kształcimy w następujących branżach

 • branża budowlana (BUD),
 • branża drzewno-meblarska (DRM),
 • branża elektroenergetyczna (ELE),
 • branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM),
 • branża mechaniczna (MEC),
 • branża motoryzacyjna (MOT),
 • branża ogrodnicza (OGR).

Największe osiągnięcia

Lider Edukacji 2013 r.

Nasi partnerzy

 • Magneti Marelli – sprzęt do warsztatów samochodowych,
 • Satel – inteligentne systemy alarmowe,
 • Festool – elektronarzędzia i akcesoria,
 • Astor – systemy sterowania i oprogramowania przemysłowego.

Informacje opracował Tomasz Plebański, Specjalista ds. kształcenia ustawicznego, Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1

Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie
31-123 Kraków
ul. Krupnicza 42a
tel. (+48 - 12) 422 26 70
ckz.krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy