Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

budynek szkołyZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej to nowoczesna placówka kształcąca w branżach: mechanicznej, rolniczej i gastronomiczno-turystycznej. Organem prowadzącym Szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bazę dydaktyczną Szkoły stanowią odnowione budynki szkoły, sali gimnastycznej  i internatu oraz nowoczesne pracownie warsztatów szkolnych w tym nowa hala dydaktyczno-egzaminacyjna. Uczniowie uzyskują bezpłatne prawo jazdy kat. B i T w ramach programu nauczania oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe w ramach kursów finansowanych z Funduszy Unijnych. Przy Szkole działa Uczniowski Klub Sportowy z sekcjami piłki nożnej i narciarstwa biegowego. ZSCKR w Hańczowej to nowoczesna i bezpieczna szkoła. Szkoła wielu możliwości!

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • technik turystyki na obszarach wiejskich,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Branżowa Szkoła I stopnia:maszyny rolnicze

 • mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • pszczelarz.

Centrum Kształcenia Ustawicznego:

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie rolnik i technik rolnik.

Największe osiągnięcia

Uczniowie ZSCKR w Hańczowej to wielokrotni laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu krajowym, w tym kilkakrotni zwycięscy bloków mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna
i produkcja zwierzęca. W roku 2021 uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajęli III miejsce w I edycji Pucharu Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Ukończenie ZSCKR w Hańczowej umożliwia:

 • założenie własnej działalności w branży mechaniczno-rolniczej, usługowej, handlowej oraz turystycznej,
 • pracę w nowoczesnych serwisach maszyn rolniczych oraz zakładach gastronomicznych i hotelach,
 • przejęcie i prowadzenie gospodarstw rolniczych lub agroturystycznych,
 • korzystanie z bezzwrotnych dotacji UE; uzyskanie rzetelnego wykształcenia ogólnego
  i zawodowego.

Nasi partnerzy

Zespół Szkół w Hańczowej ciągle dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej i podnoszenia jakości kształcenia zawodowego również za przyczyną lokalnych partnerów takich jak: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kombinat Rolny „Kietrz” i Firma „Wialan”. W szkole z powodzeniem funkcjonują klasy patronackie, a praktyka zawodowa realizowana jest u wiodących pracodawców w regionie.

Informacje opracował Stanisław Sęk, Kierownik Praktycznej Nauki zawodu

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
38-316 Wysowa - Zdrój
Hańczowa 80
tel. (+48 - 18) 353 20 04
zsr-hanczowa.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy