Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

uczniowie technikumZespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini jest szkołą zawodową, działającą nieprzerwanie od roku 1961. W tym czasie mury szkoły opuściło kilka tysięcy absolwentów wykształconych w wielu zawodach, a w szczególności ekonomistów, handlowców i chemików. Zawsze kształciliśmy w zawodach, które cieszyły się zainteresowaniem młodzieży i na które było zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Obecnie szkołę tworzy kilkuset uczniów uczęszczających do kilkunastu oddziałów oraz kadra pedagogiczna  systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje. Dzięki dużemu wsparciu jednostki prowadzącej, sponsorów, rodziców i środków z funduszy unijnych szkoła jest modernizowana, a jej baza dydaktyczna doposażania i unowocześniana. W 2020 r. szkoła otrzymała wsparcie nauczania zdalnego w postaci 25 tabletów wraz z dostępem do Internetu.

Kierunki kształcenia

zajęcia gastronomiczneTechnikum:

 • technik eksploatacji portów i terminali,
 • technik eksploatacji portów i terminali – specjalność edukacja policyjna,
 • technik eksploatacji portów i terminali – specjalność mundurowe służby operacyjne,
 • technik spedytor,
 • technik spedytor – specjalność edukacja policyjna,
 • technik spedytor – specjalność służba celna,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – specjalność dietetyka i fitness,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – specjalność kontrola jakości żywności i żywienia,
 • technik ekonomista,
 • technik analityk,
 • technik analityk– specjalność kryminalistyka,
 • technik analityk– specjalność kosmetologia i produkty kosmetyczne,
 • technik hotelarstwa,
 • technik obsługi turystycznej.

Szkoła branżowa I stopnia

Liceum Ogólnokształcące - klasa o profilu biologiczno-chemicznym

Największe osiągnięcia

W ostatnich latach szkoła uzyskała następujące certyfikaty związane z kształceniem zawodowym:  „Wiarygodne Technikum”,  „Zadowolony Konsument” i  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Od 2019 r. realizowany jest program stypendialny dla najlepszych uczniów klas trzecich we wszystkich zawodach  pod patronatem GÓRKA CEMENT sp. z o.o. w Trzebini. Dwukrotnie – w 2017 i 2019 r. zdobyliśmy 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Kelnerów w Serwisie Synchronicznym.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci szkoły w zależności od skończonego kierunku najczęściej pracują w:

 • firmach transportowych, logistycznych i spedycyjnych,
 • portach lotniczych, morskich i dworcach kolejowych,
 • hotelach i innych obiektach hotelarskich,
 • urzędach, instytucjach i bankach,
 • laboratoriach różnego rodzaju,
 • restauracjach, stołówkach i firmach cateringowych.

Nasi partnerzy

W ostatnich latach szkoła podpisała m.in.:

 • umowę partnerską z firmą LS Airport Services  z Warszawy,
 • porozumienie o współpracy z Hotelem Platan w Chrzanowie,
 • porozumienie o współpracy z ZUS i PUP w Chrzanowie,
 • porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie,
 • porozumienie o współpracy z 35 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Krakowie-Rząstce.
 • umowę z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Ponadto współpracuje z szeregiem firm i instytucji samorządowych z powiatu chrzanowskiego, m.in.:

 • bankiem PKO O/Trzebinia, Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Skarbowym w Chrzanowie,
 • lotniskami Kraków-Balice i Katowice-Pyrzowice,
 • centrami logistycznymi i firmami transportowymi,
 • Powiatową Komendą Policji w Chrzanowie,
 • Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie,
 • Dworem Zieleniewskich w Trzebini – hotel i restauracja,
 • Małopolską Organizacją Turystyczną i PTT O/ Chrzanów,
 • Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej i Uniwersytetem Jagiellonskim w Krakowie,
 • Starostwem Powiatowym w Chrzanowie i Urzędem Miasta w Trzebini.

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomiczno- Chemicznych w Trzebini
32-540 Trzebinia
ul. Głogowa 12
tel. (+48 - 32) 612 11 85
https://zsech.edu.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy