Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie

zajęcia praktyczneZespół Szkół Elektrycznych nr 2 mieści się na osiedlu Szkolnym 26 w Krakowie - Nowej Hucie, od ponad siedemdziesięciu lat specjalizuje się w zawodach elektrycznych.

Niewątpliwym wyróżnikiem naszej szkoły 2 jest dobra baza lokalowa i stale modernizowane wyposażenie. Szkoła dysponuje 14 salami do kształcenia ogólnego i 16 pracowniami zawodowymi, w tym urządzeń systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń, montażu układów elektronicznych na obwodach drukowanych, systemów i urządzeń telewizyjnych i mechatronicznych, domowej instalacji elektrycznej. Wszystkie zajęcia odbywają w rodzimym budynku szkoły, do egzaminów przygotowują się w pracowniach, w których finalnie te egzaminy zdają.

W szkole znajdują się również dwie duże sale gimnastyczne, sala teatralna i radiowęzeł szkolny, w którym uczniowie przygotowują audycje muzyczne i okolicznościowe. 

Szkoła uczestniczy w projektach unijnych i projektach grantowych tj. Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Erasmus+ „Planowanie kariery w szkole”, Małopolska Chmura Edukacyjna, Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków I i II edycja , gdzie uczniowie mogą poszerzyć swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych.

Atrakcyjną formą doszkalania jest uczestnictwo naszych uczniów w płatnych zawodowych stażach wakacyjnych, na których zdobywają wiedzę fachową w zakładach pracy.

Cieszymy się dobrą opinią w środowisku, nasza szkoła  to – zdaniem absolwentów oraz uczniów klas starszych i ich rodziców -  dobra szkoła kształcąca fachowców dla nowoczesnego przemysłu i usług. 

Kierunki kształcenia

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik informatyk,
 • technik mechatronik.

Największe osiągnięcia

Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach i turniejach, tych na szczeblu międzyszkolnym, regionalnym i ogólnopolskim. Są finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,  laureatami Ogólnopolskich Mistrzostw w Programowaniu  poziom Expert , laureatami Skawińskiego Turnieju Wiedzy Mechatronicznej, laureatami Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych, brązowymi medalistami Mistrzostw Polski Szkół w E-Sporcie. Osiągają sukcesy w konkursach historycznych, matematycznych, sportowych i innych.

Nauczyciele „Elektryka” to wykształceni, doświadczeni i kreatywni pedagodzy. Wielu już otrzymało tytuł Krakowskiego „Nauczyciela z Pasją” nadawany przez Prezydenta Miasta Krakowa. Dobra atmosfera, współdziałanie i efektywna współpraca pozwalają cyklicznie realizować projekty i konkursy, w tym: Małopolski Konkurs Prac Własnych Technicznych, Małopolskie Mistrzostwa w Łamigłówkach Logicznych, Międzyszkolny Konkurs Oblicza Nowej Huty, konkurs Moja Pasja - Mój Zawód, konferencje Dobra Szkoła.

W szkole prężnie rozwija się wolontariat, organizowana jest pomoc najbardziej potrzebującym, inicjowane są działania w środowisku lokalnym i realizowane inicjatywy charytatywne. W działania angażują się niemal wszyscy nasi nauczyciele i uczniowie.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Nasi absolwenci:

Technik Informatyk - pracują w firmach zajmujących się produkcją i serwisem sprzętu i oprogramowania komputerowego, instalacją, konserwacją i nadzorem sieci komputerowych, instalacją skomputeryzowanych linii produkcyjnych, grafiką komputerową. Są zatrudniani na stanowiska głównych informatyków w firmach, instytucjach i przedsiębiorstwach użytkujących sprzęt i systemy komputerowe do celów produkcyjnych, usługowych, księgowości i administracyjno-biurowych.

Technik Elektryk – pracują w zakładach wytwarzających , przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, w zakładach wykorzystujących energie elektryczną, produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu stosownych uprawnień wykonują instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Technik Elektronik – pracują w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego, w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki, w specjalistycznych placówkach handlowych. Prowadzą także własne działalności gospodarcze.

Technik Mechatronik – znajdują zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w charakterze pracownika produkcji lub działu utrzymania ruchu, pracownika działu remontowego, asystenta projektanta i konstruktora. W mniejszych firmach często zatrudniani są jako pracownicy spełniający szereg funkcji i zadań w produkcji i utrzymaniu ruchu. Prowadzę własne działalności gospodarcze, usługowe w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z uznanymi na rynku zakładami przemysłowymi i usługowymi co pozwala utrzymywać dobry poziom przygotowania zawodowego:

 • ArcelorMittal Poland,
 • MPK Kraków SA,
 • Industria Polska,
 • Interia PL,
 • INSAP Sp. z o.o.,
 • Electricon Sp. z o.o,
 • PG System Kraków.

Nasi uczniowie odbywają głównie w tych zakładach praktyki śródroczne oraz staże wakacyjne. Jesteśmy jedyną elektryczną szkołą zawodową w Polsce, przy której działa od 1968 roku Szkolne Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W ramach współpracy z Nowohuckim Oddziałem SEP uczniowie, bez względu na kształcony zawód, uczestniczą w prelekcjach, wycieczkach zawodoznawczych, konkursach oraz kursach przygotowujących do egzaminu SEP na uprawnienia elektryczne do 1 KW.

Informacje opracowała Dorota Krawczyk, Dyrektor Zespołu  Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie
31-977 Kraków
os. Szkolne 26
tel. (+48 - 12) 644 59 50
elektryk2.krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy