Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Ekonomicznych nr 1 to jedna z najlepszych średnich szkół zawodowych w Krakowie. Szkoła funkcjonuje od 1882r. w zabytkowym budynku w centrum miasta. Wykształciła wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą wiedzę, by osiągnąć sukcesy zawodowe. Bardzo dobra lokalizacja ułatwia dojazd do szkoły ze wszystkich kierunków. Szkoła zapewnia nowoczesne pracownie przedmiotowe i komputerowe, 2 sale gimnastyczne, siłownie, bibliotekę z czytelnią multimedialną, bufet, windę dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, monitoring. Ważną kwestią dla naszej placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa i akceptacji. Zatrudniona w szkole kadra dba o przyjemną atmosferę i podmiotowe traktowanie każdego ucznia. Nasi absolwenci potrafią świadomie zaplanować swoją przyszłość i są dobrze przygotowani do odnalezienia się na rynku pracy.

Uczestniczymy w projektach unijnych Erasmus + oraz projektach organizowanych przez Centrum Kompetencji Zawodowych w branżach: turystyczno- gastronomicznej i administracyjno- usługowej w Gminie Miejskiej Kraków.

Wybierając Naszą Szkołę zdasz maturę i zdobędziesz atrakcyjny zawód. Dowiesz się jak prowadzić własną firmę. Biorąc udział w praktykach zagranicznych w ramach projektów unijnych, nabędziesz ciekawe doświadczenia, które otworzą przed Tobą większe  możliwości na rynku pracy. Rozwiniesz swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia. Nowość od września 2022r język włoski. „Szkoła przyjazna uczniom- uczniowie przyjaźni szkole.”

Kierunki kształcenia

 • technik ekonomista,
 • technik rachunkowości,
 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji turystyki.

Największe osiągnięcia

Ranking „Perspektyw” regularnie honoruje nas „Złotą Tarczą”. W 2023r. Technikum Ekonomiczno- Hotelarskie nr 4 zajęło 5 miejsce w Krakowie, a 10 miejsce w województwie małopolskim. Wyróżnienie to świadczy o wysokim poziomie nauczania zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Nasi uczniowie są finalistami i laureatami olimpiad oraz konkursów: Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 w Krakowie kontynuują naukę na studiach, uczestniczą w kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podejmują pracę w następujących branżach:

 • ekonomiczno-administracyjno-biurowej (specjaliści ds. finansowych, pracownicy ds. finansowo- księgowych ze znajomością języków obcych, samodzielni księgowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości),
 • hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej (pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy w hotelach, pracownicy organów administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki).

Nasi partnerzy

Uczniowie zawodów technik ekonomista oraz technik rachunkowości realizują praktyki zawodowe w bankach, biurach rachunkowych, instytucjach finansowych, Urzędach Skarbowych np.: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Uczniowie zawodów technik hotelarstwa oraz technik organizacji turystyki realizują praktyki zawodowe w renomowanych krakowskich i zagranicznych hotelach m.in. w Hotelu Hilton, Kazimierz, Sheraton Grand, Qubus Hotel, w hotelach na Malcie ( Labranda Riviera Hotel & Spa) oraz w biurach podróży w Krakowie.

Szkoła współpracuje m.in.:

 • ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce,
 • wyższymi uczelniami,
 • Polską Izbą Turystyki,
 • Izbą Przemysłowo- Handlową w Krakowie,
 • Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie,
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Informacje opracowała Agata Janiszewska - koordynator zespołu do spraw promocji szkoły, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
31-113 Kraków
ul. Kapucyńska 2
tel. (+48 - 12) 422 02 84
zse1.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy