Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie

kierunki kształcenia

Technikum Elektryczne:

 • Technik elektryk,
 • Technik elektronik,
 • Technik informatyk,
 • Technik mechatronik.

Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie

kierunki kształcenia

Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik informatyk

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

kierunki kształcenia

5-letnie technikum

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki;
 • technik usług kelnerskich
 • technik technologii żywności

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie

kierunki kształcenia

Technikum Gastronomicznym nr 11:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA
 • technik technologii żywności ze specjalnością DIETETYKA SPORTOWA
 • technik usług kelnerskich ze specjalnością BARMAN

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10:

 • kucharz z elementami kuchni świata
 • kucharz z elementami kuchni świata - pracownik młodociany

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

kierunki kształcenia

 • technik geodeta,
 • technik logistyk,
 • technik ochrony środowiska.

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem

kierunki kształcenia

 • technik organizacji turystyki,
 • technik hotelarstwa.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

kierunki kształcenia

 • technik logistyk,
 • technik informatyk,
 • technik logistyk Oddział Przygotowania Wojskowego – Program MON,
 • technik organizacji turystyki

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

kierunki kształcenia

TECHNIKUM

 • technik technologii drewna,
 • technik ekonomista,
 • technik organizacji turystycznej,
 • technik reklamy,
 • technik fotografii i multimediów.

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

kierunki kształcenia

Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa wojskowa,
 • klasa policyjna,
 • Oddział Przygotowania Wojskowego.

Technikum:

 • Technik Agrobiznesu - kwalifikacje: RL.03,
 • Prowadzenie produkcji rolniczej - RL. 07,
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1:

 • elektryk,
 • elektronik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • klasa wielozawodowa dla młodocianych pracowników.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy