Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

kierunki kształcenia

Technikum Odzieżowe Nr 1

 • technik przemysłu mody
 • technik stylista

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 19

 • krawiec

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Jesteśmy szkołą z ponad 100-letnia tradycją, kształcimy młodzież w kierunkach, które mają przyszłość. Zapewniamy w trakcie nauki w naszej szkole wszechstronny rozwój uczniów – powiązanie teorii z praktyką, konkursy przedmiotowe, możliwość udziału w programach unijnych, rozwój sprawności fizycznej – zajęcia SKS, a przede wszystkim przyjazną atmosferę i budowanie relacji uczeń-nauczyciel w pełnym poszanowaniu i wzajemnej życzliwości.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

kierunki kształcenia

 • Technikum analityczne,
 • technikum weterynarii,
 • technikum hodowli koni,
 • technikum architektury krajobrazu,
 • technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie

kierunki kształcenia

Technikum dla młodzieży:

 • Technik hotelarstwa
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik usług fryzjerskich

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

kierunki kształcenia

 • technik logistyk
 • technik logistyk klasa wojskowa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik organizacji turystyki
 • branżowa szkoła I stopnia – klasy wielozawodowe

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

kierunki kształcenia

Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 im. Maksymiliana Marii Kolbe:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą
 • technik usług kelnerskich

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

kierunki kształcenia

 • Technik hotelarstwa
 • Technik hodowca koni
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii
 • KKZ (w tym kurs R0L.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej)

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

kierunki kształcenia

W Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia MIRiP uczymy w zawodach:

 • MOTORYZACYJNYCH:
  • blacharz samochodowy,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • lakiernik samochodowy,
  • mechanik pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik ekonomista,
 • technik mechatronik,
 • technik informatyk,
 • technik hotelarstwa,
 • technik logistyk.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

kierunki kształcenia

 • technik budownictwa,
 • technik mechanik,
 • technik informatyk,
 • technik elektryk,

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy