Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

kierunki kształcenia

W Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia MIRiP uczymy w zawodach:

 • MOTORYZACYJNYCH:
  • blacharz samochodowy,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • lakiernik samochodowy,
  • mechanik pojazdów samochodowych.
 • BUDOWLANYCH:
  • betoniarz-zbrojarz,
  • blacharz,
  • cieśla,
  • dekarz,
  • elektryk
  • kamieniarz,
  • kominiarz,
  • kowal
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • murarz-tynkarz,
  • ślusarz,
  • zdun.
 • SPOŻYWCZYCH:
  • cukiernik,
  • piekarz,
  • przetwórca mięsa.
 • USŁUGOWYCH I INNYCH:
  • elektromechanik (ograniczona ilość miejsc),
  • fryzjer;
  • kucharz;
  • kaletnik,
  • krawiec,
  • kuśnierz,
  • obuwnik,
  • sprzedawca,
  • stolarz,
  • tapicer;
  • złotnik-jubiler (ograniczona ilość miejsc).

NOWOŚĆ!!! magazynier-logistyk.

Kierunki kształcenia w Publicznym Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości:

 • technik ekonomista, spec. doradca biznesowy,
 • technik handlowiec, spec. doradca handlowy,
 • technik logistyk,
 • technik organizacji turystyki.

O Nas

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie powstał w 2018 r. po połączeniu utworzonej przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie (organ prowadzący szkołę) w 2014 r. Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia (wtedy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej) z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie (szczycącym się ponad 60-letnią tradycją), mieszczącym się w tym samym budynku przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie.

Obecnie w skład ZSRiP wchodzą:

 • Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia.

W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało tylko 12 uczniów, jednak czas pokazał, że rzemiosło mocno się rozwija, obecnie do ZSRiP uczęszcza ponad 770 uczniów!

Nasza placówka oferuje bezpłatną naukę absolwentom szkół podstawowych. W ofercie jest ponad 30 zawodów rzemieślniczych, także tych niszowych, oraz 4 kierunki w technikum. Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego i uzyskania dyplomu zawodowego, oraz umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass - po zdaniu egzaminu w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Największe osiągnięciaZdjęcie z drona z lotu ptaka przedstawia kilkudziesięciu uczniów tworzących literę R na boisku szkolnym

Uczniowie naszej szkoły zostali Przewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa, wygrali w Lidze Samorządów Uczniowskich. Prężnie działa Samorząd Uczniowski i Teatr Ulica Rzeźnicza. Organizujemy liczne konkursy, często na skalę wojewódzką, m.in. Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa, konkursy zawodowe („Fachowa Ozdoba”, „Rzemiosło-Rękodzieło-Sztuka”), literackie, okolicznościowe. Młodzież jest chętna do działań charytatywnych, wrażliwa na potrzeby innych ludzi.

Uczniowie naszej Szkoły są laureatami wielu lokalnych i ogólnopolskich konkursów, m.in. I miejsca w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego „Mein Beruf ist Spitze”, organizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie czy Małopolskiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa. Zajmują wysokie miejsca w konkursie z wiedzy o BHP w pracy („Bezpiecznie od startu!”).

Co nas wyróżnia?

 • bezpłatna szkoła publiczna w centrum Krakowa (dojazd z każdego kierunku), nowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki,
 • jednozmianowy system nauki,
 • płatne praktyki w zakładach rzemieślniczych (szkoła branżowa),
 • dodatkowy język obcy w szkole branżowej (niemiecki),
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach edukacji dla kultury i krzewienia patriotyzmu,
 • zagraniczne praktyki: Erasmus+, POWER,
 • nowoczesna siłownia, salka do crossfitu, sprzęt bokserski, nowa infrastruktura sportowa i nowoczesne boiska szkolne!
 • zajęcia z WF na kortach tenisowych i pływalni,
 • zajęcia MMA dla chłopców i dziewcząt na specjalnie przystosowanej sali - nasi obecni uczniowie i absolwenci osiągają sukcesy w tej dyscyplinie na szczeblu ogólnopolskim (Mistrzostwa Polski),
 • sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
 • zajęcia pozalekcyjne i imprezy: teatr szkolny „Ulica Rzeźnicza”, Koło Turystyczno-Rowerowe, grupa wokalna i taneczna Cheerleaders, wolontariat, Szkolny Klub Sportowy SKS, Szkolny Klub Insert,
 • bursa w budynku szkoły,
 • monitoring,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • psycholog szkolny,
 • nowoczesne pracownie multimedialne i zawodowe oraz klimatyzowana aula,
 • specjalistyczna pracownia fryzjerska,
 • bardzo szeroko wyposażona i na bieżąco doposażana nowościami biblioteka szkolna, organizująca wiele konkursów  i innych inicjatyw kulturalnych, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
 • odznaczenia „Kapituły R” dla zasłużonych,
 • sklepik szkolny.Na zdjęciu siłownia, boisko do piłki nożnej oraz boisko do siatkówki i koszykówki.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci szkoły branżowej najczęściej pracują nadal w swoich zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, sprzedawca.

Badanie losów absolwentów technikum wskazuje natomiast, że w klasach: technik ekonomista, technik organizacji turystyki 45% absolwentów podjęło pracę w wyuczonym zawodzie, 7% kontynuuje naukę w szkole wyższej, 21% pracuje i kontynuuje naukę, 6% pracuje w innym zawodzie niż wyuczony w szkole.

Absolwenci klas technik ekonomista i technik handlowiec: 45% absolwentów podjęło pracę w wyuczonym zawodzie, 22% kontynuuje naukę w szkole wyższej, 22% pracuje i kontynuuje naukę, 6% pracuje w innym zawodzie niż wyuczony w szkole.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy staramy się poszerzać naszą ofertę edukacyjną. Wielu absolwentów naszej szkoły pracuje na wysokich stanowiskach, wielu z nich prowadzi dobrze prosperujące, własne firmy. Osiągają sukcesy na skalę krajową, a nawet międzynarodową.

Nasi partnerzy

Na zdjęciu Samorząd Uczniowski ZSRiP

Szkoła realizuje praktyki głównie w firmach zrzeszonych w cechach, które należą do Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, organu prowadzącego ZSRiP. Szkoła, wspólnie z cechami, pomaga uczniom w znalezieniu i zapewnieniu im miejsc praktyk, oraz w nadzorowaniu ich prawidłowego przebiegu.

Aby zapewnić uczniom odpowiednie praktyki szkoła współpracuje w tym zakresie z Ochotniczym Hufcem Pracy w Krakowie.

Uczniowie odbywają praktyki zarówno w lokalnych zakładach rzemieślniczych z wieloletnią tradycją, jak i w dużych przedsiębiorstwach (np. Eurotrade, CCC, Auchan, Hotel Galaxy, OBI, Castorama).

Szkoła stale i intensywnie współdziała z MIRiP oraz cechami, a pośrednio także ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz innymi izbami rzemieślniczymi - w zakresie opiniowania przepisów dotyczących kształcenia zawodowego, programów nauczania czy wymagań egzaminacyjnych.

Od kilku lat szkoła bierze udział w projekcie „Lekcje z ZUS” i olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Współpracuje również z Państwową Inspekcją Pracy (konkursy z zasad BHP) i z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie (wyjścia z uczniami na Dni Otwarte uczelni, udział w Targach Pracy), Instytutem Austriackim oraz Narodowym Bankiem Polskim.

Współpracujemy także z licznymi instytucjami kulturalnymi, m. in. Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Narodowym, Muzeum Kraków, Biblioteką Kraków, z wydawnictwami i księgarniami.

Współpracujemy z Fundacją Promocji Nowej Huty, której członkowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji #wspierambeauty – owocem współpracy jest stworzony przez Fundację film promujący naukę zawodu FRYZJER w naszej szkole!

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

kontakt

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 4
tel. (+48 -12) 421 38 44
www.szkola.izba.krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy