Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie

kierunki kształcenia

Technikum nr 16:

 • technik organizacji turystyki,
 • technik logistyk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik usług fryzjerskich.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego

kierunki kształcenia

 • Technik pojazdów samochodowych,
 • Technik elektromobilności (w trakcie wprowadzania do oferty),
 • Technik informatyk,
 • Technik programista,
 • Technik mechatronik,
 • Technik robotyk,
 • Technik mechanik lotniczy,
 • Technik awionik,
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych,
 • Technik eksploatacji portów i terminali,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • Mechanik motocyklowy.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 to połączenie tradycji i nowoczesności. Nasz Zespół, kształcący od ponad 50 lat specjalistów z różnych branż, mieści się w budynku, który służy potrzebom edukacji już od niemal wieku. Cały czas monitorujemy rynek pracy i dlatego oprócz tradycyjnych zawodów jak mechanik czy technik pojazdów samochodowych mamy w swojej ofercie również zawody z branży lotniczej: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik lotniczych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali. Wielką atrakcją dla uczniów są praktyki zagraniczne odbywane w Niemczech (mechanik samochodowy) i Hiszpanii (kierunki lotnicze). Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż szkolenie praktyczne odbywa się we współpracy z pracodawcami. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły często zwracają uwagę na szczególną atmosferę panującą w szkole. Nauczyciele są mili, życzliwi, ale również kompetentni i wymagający.

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

Technikum Komunikacyjne to jedna z najlepiej wyposażonych szkół w Małopolsce, która od 1950 roku nieustannie ewoluuje, wykorzystując w swojej ofercie edukacyjnej innowacyjne technologie. Nauczyciele prowadzą zajęcia w najnowocześniejszych pracowniach, takich jak pracownia obróbki sterowanej numerycznie, pracownia spajania, dziesięć pracowni komputerowych oraz pracownia elektroniczna. Szkoła posiada także dwie sale gimnastyczne, duży i świetnie wyposażony kompleks sportowy oraz siłownię.
Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach których stale rozwija bazę dydaktyczną oraz poszerza kompetencje zawodowe uczniów.

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

kierunki kształcenia

 • technik przemysłu mody
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik reklamy
 • technik fotografii i multimediów
 • technik logistyk

Zespół Szkół nr 1 w Miechowie

kierunki kształcenia

TECHNIKUM

 • technik ekonomista
  • specjalizacja – zastosowanie technologii informatycznej w zarządzaniu firmą,
 • technik handlowiec
  • specjalizacja – handel internetowy,
 • technik logistyk
  • specjalizacja – technologie informatyczne w logistyce,

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

kierunki kształcenia

Technikum:

 • Technik aranżacji wnętrz
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik budownictwa
 • Technik budowy dróg
 • Technik geodeta
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik reklamy
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik teleinformatyk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik hotelarstwa,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik spedytor,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

kierunki kształcenia

Technikum Przemysłu Mody:

 • technik przemysłu mody,
 • technik stylista.

Branżowa Szkoła Nr 6 I. Stopnia

 • krawiec,
 • kaletnik,
 • tapicer,
 • fotograf.

Zespół Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

kierunki kształcenia

Technikum nr 4 proponuje naukę w zawodach:

 • technik budownictwa - projektowanie architektoniczne z elementami aranżacji wnętrz
 • technik usług fryzjerskich z elementami wizażu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki
 • technik hotelarstwa - przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik ochrony środowiska - ochrona zdrowia przed zanieczyszczeniami
 • technik papiernictwa

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy