Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa- Kraków" SA

kierunki kształcenia

Technikum, które kształci w zawodach:

 • Technik budownictwa
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik elektromobilności – Nowość 2024
 • Technik programista
 • Technik spedytor
 • Technik logistyk

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

kierunki kształcenia

Technikum:

 • Technik budownictwa
 • Technik geodeta
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik aranżacji wnętrz
 • Technik technologii drewna

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

kierunki kształcenia

Technikum nr 1:

 • Technik budownictwa,
 • Technik architektury krajobrazu,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Branżowa szkoła I stopnia:

 • Stolarz,
 • Cieśla,
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

kierunki kształcenia

Technikum kształcące w zawodach:

 • technik weterynarii,
 • technik technologii żywności,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik turystyki na obszarach wiejskich,
 • technik agrobiznesu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

kierunki kształcenia

 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Kucharz

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krakowie

kierunki kształcenia

 • technik analityk

O Nas

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie – to szkoła gwarantująca sukces.

W jej skład wchodzą:

 • Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3,
 • XXVI Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

kierunki kształcenia

 • TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
 • TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI z możliwością wyboru specjalności:
  • Edukacja policyjna
  • NOWOŚĆ! – Operacyjne służby mundurowe
 • TECHNIK SPEDYTOR
 • TECHNIK SPEDYTOR z możliwością wyboru specjalności:
  • Edukacja policyjna
  • NOWOŚĆ! – Służba celna

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4

 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości
 • Technik hotelarstwa
 • Technik organizacji turystyki

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie

kierunki kształcenia

 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik handlowiec,
 • technik logistyk,
 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik lotniskowych służ operacyjnych,
 • sprzedawca.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

Jesteśmy szkołą z 75-letnią tradycją, będącą rozpoznawalnym punktem krakowskiego Podgórza, położona w miejscu ważnych węzłów komunikacyjnych. Budynki szkoły położone są na rozległym terenie zielonym, na którym wybudowano nowoczesne obiekty sportowe. Szkoła posiada internat, parking, jest w pełni monitorowana. Od wielu lat kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku, systematycznie uzupełniając coraz bogatszą bazę dydaktyczną i warsztatową. W rankingach nauczania obejmujących wyniki maturalne i zdawalność egzaminów zawodowych znajdujemy się w czołówce krakowskich techników. Współpracujemy z uczelniami i licznymi firmami zewnętrznymi, które zapewniają naszym uczniom dodatkowe wsparcie naukowe oraz możliwość odbycia praktyk i staży a po ukończeniu szkoły miejsca pracy. Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój ucznia tak, aby dobrze przygotować go do funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy