Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4

  • Technik ekonomista
  • Technik rachunkowości
  • Technik hotelarstwa
  • Technik organizacji turystyki

O Nas

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 to jedna z najlepszych średnich szkół zawodowych w Krakowie. Szkoła funkcjonuje od 1882r. w zabytkowym budynku w centrum miasta. Wykształciła wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą wiedzę, by osiągnąć sukcesy zawodowe. Bardzo dobra lokalizacja ułatwia dojazd do szkoły ze wszystkich kierunków. Szkoła zapewnia nowoczesne pracownie przedmiotowe i komputerowe, 2 sale gimnastyczne, siłownie, bibliotekę z czytelnią multimedialną, bufet, windę dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, monitoring. Ważną kwestią dla naszej placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa i akceptacji. Zatrudniona w szkole kadra dba o przyjemną atmosferę i podmiotowe traktowanie każdego ucznia. Nasi absolwenci potrafią świadomie zaplanować swoją przyszłość i są dobrze przygotowani do odnalezienia się na rynku pracy. Uczestniczymy w projektach unijnych Erasmus+ oraz projektach organizowanych przez Centrum Kompetencji Zawodowych w branżach: turystyczno-gastronomicznej i administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków. Wybierając Naszą Szkołę, zdasz maturę i zdobędziesz atrakcyjny zawód. Dowiesz się, jak prowadzić własną firmę. Biorąc udział w praktykach zagranicznych w ramach projektów unijnych, nabędziesz ciekawe doświadczenia, które otworzą przed Tobą większe  możliwości na rynku pracy. Rozwiniesz swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia. „Szkoła przyjazna uczniom-uczniowie przyjaźni szkole.”

Największe osiągnięcia

Ranking „Perspektyw” regularnie honoruje nas „Złotą Tarczą”. W 2023r. Technikum Ekonomiczno- Hotelarskie nr 4 zajęło 5 miejsce w Krakowie, a 7 miejsce w województwie małopolskim. Wyróżnienie to świadczy o wysokim poziomie nauczania zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych.

Nasi uczniowie są finalistami i laureatami olimpiad oraz konkursów: Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 w Krakowie kontynuują naukę na studiach, uczestniczą w kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podejmują pracę w następujących branżach:

  • ekonomiczno-administracyjno-biurowej (specjaliści ds. finansowych, pracownicy ds. finansowo- księgowych ze znajomością języków obcych, samodzielni księgowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości)
  • hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy w hotelach, pracownicy organów administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki).

Nasi partnerzy

Uczniowie zawodów technik ekonomista oraz technik rachunkowości realizują praktyki zawodowe w bankach, biurach rachunkowych, instytucjach finansowych, Urzędach Skarbowych np.: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Uczniowie zawodów technik hotelarstwa oraz technik organizacji turystyki realizują praktyki zawodowe w renomowanych krakowskich i zagranicznych hotelach m.in. w Hotelu Hilton, Kazimierz, Sheraton Grand, Qubus Hotel, w hotelach na Malcie oraz w biurach podróży w Krakowie.

Szkoła współpracuje m.in. ze  Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, wyższymi uczelniami, Polską Izbą Turystyki, Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Szkoła współpracuje z firmą Capgemini, która objęła patronat nad klasami ekonomicznymi.

Na zdjęciu pracownia zawodowa wyglądająca jak hotelowy bar.

Na fotografii budynek szkoły w stylu historycystycznym.

Na zdjęciu złata tarcza 2022 Perspektywy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację przygotowała Agata Janiszewska  koordynator zespołu do spraw promocji szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie

kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
31-113 Kraków
ul. Kapucyńska 2
tel. (+48-12) 4220284
https://zse1.edu.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy