Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

kierunki kształcenia

Technikum nr 1:

 • Technik budownictwa,
 • Technik architektury krajobrazu,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Branżowa szkoła I stopnia:

 • Stolarz,
 • Cieśla,
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych.

O Nas

Przed absolwentami szkół podstawowych gorące najbliższe tygodnie i trudne życiowe wybory. Kto choć trochę interesuje się „budarką” w szerokim tego słowa znaczeniu, zapraszamy do Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem, zwanego potocznie Zakopiańską Budowlanką.

Szkoła kształci uczniów na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia. Budowlanka istnieje już prawie 150 lat i mieści się w samym sercu Zakopanego tj. na Krupówkach, gdzie uczniowie mają również warsztaty szkolne. Przy zakopiańskiej Budowlance działa prężnie i z wieloma sukcesami szkolny zespół regionalny BUDORZE, który w swoje szeregi chętnie przyjmie nowych kandydatów.

Największe osiągnięcia

Co roku uczniowie naszej szkoły zdobywają wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach takich jak: konkurs wiedzy o pasterstwie, konkurs recytatorski im. A. Skupnia-Florka, konkurs wiedzy pożarniczej, Złota Kielnia, Mam zawód – Mam fantazję, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i innych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich:
  • przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie,
  • wykonywania mieszanek betonowych,
  • układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;
 • w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
  • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
  • sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:
  • dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
  • opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
  • urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 • w zakresie kwalifikacji OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:
  • dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
  • opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,
  • budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
  • montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót.
 • w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
  • wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cieśla jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu,
 • wykonywania konstrukcji drewnianych,
 • wykonywania deskowań i form elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych,
 • wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Nasi partnerzy

Szkoła posiada swoje warsztaty – oddzielne pracownie dla każdego zawodu kształcącego w Budowlance, w których uczniowie odbywają cotygodniowe praktyki pod okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Oprócz tego młodzież klas trzecich i czwartych Technikum Nr 1 zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie na miesięcznych praktykach u pracodawców.

Partnerzy szkoły

 • Firma BMI Braas Sp. z o.o.
 • F.P.H.U „ODNOVA”
 • SEMA Polska
 • Firma FAKRO
 • Związek Podhalan

 Informacja została opracowana przez Andrzeja Gewonta nauczyciela Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem

kontakt

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane
ul. Krupówki 8
tel. (+48 -18) 2014410
https://zsbzakopane.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy