Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

Jesteśmy szkołą z 75-letnią tradycją, będącą rozpoznawalnym punktem krakowskiego Podgórza, położona w miejscu ważnych węzłów komunikacyjnych. Budynki szkoły położone są na rozległym terenie zielonym, na którym wybudowano nowoczesne obiekty sportowe. Szkoła posiada internat, parking, jest w pełni monitorowana. Od wielu lat kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku, systematycznie uzupełniając coraz bogatszą bazę dydaktyczną i warsztatową. W rankingach nauczania obejmujących wyniki maturalne i zdawalność egzaminów zawodowych znajdujemy się w czołówce krakowskich techników. Współpracujemy z uczelniami i licznymi firmami zewnętrznymi, które zapewniają naszym uczniom dodatkowe wsparcie naukowe oraz możliwość odbycia praktyk i staży a po ukończeniu szkoły miejsca pracy. Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój ucznia tak, aby dobrze przygotować go do funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik automatyk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik informatyk,
 • technik programista.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • elektryk,
 • elektronik.

Największe osiągnięcia

 • wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych naszych uczniów,
 • nowoczesna baza dydaktyczna,
 • życzliwa, posiadająca uprawnienia egzaminatorów kadra nauczycielska, systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje,
 • kształcenie uczniów w poszukiwanych na rynku pracy, przyszłościowych i dobrze płatnych zawodach,
 • liczne szkolenia dla uczniów dające im większe uprawnienia i zwiększające ich kompetencje zawodowe,
 • kompleksowa infrastruktura sportowa w postaci boisk sportowych, sali gimnastycznej i siłowni,
 • duża ilość zajęć dodatkowych rozwijających wszechstronne zainteresowania uczniów oraz kształtująca postawy godne naśladowania,
 • praktyki zagraniczne organizowane, w ramach programów europejskich, w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Hiszpanii,
 • wdrażanie uczniów do nowoczesnych metod uczenia się i komunikacji poprzez udział w wideokonferencjach,
 • aktywny udział naszych uczniów w licznych konkursach zewnętrznych dających możliwość zdobycia indeksu renomowanych uczelni,
 • drugi raz z rzędu Srebrna odznaka w rankingu „Perspektyw”, coroczne czołowe miejsca w badaniach EWD.

Perspektywy zawodowe absolwentów

 • praca od zaraz,
 • zakłady pracy zabiegają o pozyskanie pracowników spośród naszych absolwentów,
 • dobre zarobki, możliwość dalszego kształcenia,
 • absolwenci podejmują naukę na kierunkach studiów związanych z zawodem i nie tylko,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Nasi partnerzy

 • szkoła współpracuje z wieloma firmami, które organizują dla naszych uczniów dodatkowe wykłady, spotkania, praktyki i staże,
 • naszymi Partnerami są m.in. firmy
  • Astor,
  • Cisco,
  • Sunigor,
  • Finder,
  • Elsta,
  • El12,
  • Satel
  • Huawei,
 • uczelnie współpracujące to AGH i Politechnika Krakowska.

Informacje opracował Maciej Pudlik, nauczyciel, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 Kraków

kontakt

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
30-644 Kraków
ul. Kamieńskiego 49
tel. (+48 - 12) 655 12 93
www.zsel1.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy