Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, rozpoczął działalność 1 września 2010 roku. Jest placówką przeznaczoną dla chłopców, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Ośrodek przeznaczony jest maksymalnie dla 60 wychowanków, podzielonych na pięć grup wychowawczych. Zlokalizowany jest w pięknym zakątku Pogórza Wiśnickiego w Małopolsce, ok. 70 km na wschód od Krakowa i 16 km na południowy wschód od Brzeska. Naszą dewizą są słowa Owidiusza “ipsa sua melior fama” co w wolnym tłumaczeniu znaczy “jestem lepszy niż opinia o mnie”.

Niepubliczne Technikum Programistyczno-Robotyczne New Technology w Krakowie

kierunki kształcenia

 • Technik programista
 • Technik robotyk

O Nas

Technikum Programistyczno-Robotyczne New Technology w Krakowie jest innowacyjną szkołą, która realizuje plany transformacji cyfrowej w edukacji – kształcimy inżynierów przyszłości.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

kierunki kształcenia

Technikum, w zawodzie technik:

 • ekonomista
 • rachunkowości
 • informatyk
 • hotelarstwa
 • organizacji turystyki
 • żywienia i usług gastronomicznych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie

kierunki kształcenia

XL Liceum Ogólnokształcące

Technikum nr 27

 • technik informatyk
 • technik mechatronik
 • technik przemysłu mody
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie

kierunki kształcenia

 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • Kucharz
 • Pracownik pomocniczy gastronomi

O Nas

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie to placówka kształcenia ciągłego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Umożliwiamy także dzieciom z głęboką niepełnosprawnością intelektualną realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych. Kształcimy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie

Jesteśmy placówką edukacyjną przeznaczoną dla młodzieży w wieku od 15 do 24 roku, która ukończyla szkołę podstawową życia, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez organ prowadzący.

Wyróżnia nas:

 • dogodne położenie w centrum miasta,
 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Krakowa,
 • przyjazna i życzliwa atmosfera,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie

kierunki kształcenia

 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

O Nas

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie kształci młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Rekrutacja odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez cały rok szkolny.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

kierunki kształcenia

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach oferuje kształcenie w zawodach:

 • higienistka stomatologiczna
 • opiekun medyczny
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka dziecięca
 • opiekunka środowiskowa
 • podolog
 • technik elektroniki i informatyki medycznej
 • technik masażysta
 • technik sterylizacji medycznej
 • terapeuta zajęciowy

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

kierunki kształcenia

 • ortoptystka
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekun medyczny
 • protetyk słuchu
 • technik optyk
 • technik sterylizacji medycznej
 • opiekunka dziecięca
 • asystent osoby niepełnosprawnej

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie

kierunki kształcenia

TECHNIKUM BUDOWLANE NR 1:

 • Budownictwo
 • Architektura krajobrazu
 • Aranżacja wnętrz
 • Inżynieria sanitarna
 • Energetyka odnawialna
 • Renowacje elementów architektury

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy