Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

kierunki kształcenia

Technikum, w zawodzie technik:

 • ekonomista
 • rachunkowości
 • informatyk
 • hotelarstwa
 • organizacji turystyki
 • żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła Branżowa 1 stopnia:

 • sprzedawca
 • kucharz
 • klasa wielozawodowa

O Nas

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego (dawniej Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce) cieszy się od przeszło 50 lat coraz większą popularnością wśród mieszkańców Krakowa, Wieliczki i okolic, a nasi uczniowie chętnie uczestniczą w rozmaitych olimpiadach i konkursach, odnosząc tam liczne sukcesy. Ich ciężka praca pod opieką naszych nauczycieli, została potwierdzona także w wynikach egzaminów zewnętrznych (matura, egzaminy zawodowe) i przełożyła się na zdobycie prestiżowego certyfikatu Złotej Szkoły wydawnictwa Perspektywy.Kolaż przedstawia kolejno: budynek szkoły, pracownię hotelarską, która wygląda jak recepcja; obszerną aulę; salę gimnastyczną, na którym uczennice grają w siatkówkę, pracownię gastronomiczną oraz pracownię informatyczną.

Baza dydaktyczno-socjalna:

 • 24 pracownie ogólnokształcące (w tym specjalistyczne: fizyczna, biologiczna, językowa)
 • 14 pracowni zawodowych, w tym:
  • 3 pracownie informatyczne dla technika informatyki (pracownia sieci komputerowych, montażowo-elektroniczna, multimedialno-programistyczna)
  • 2 pracownie informatyczno-ekonomiczne
  • pracownia turystyczno-informatyczna
  • pracownia hotelarsko-informatyczna
  • 2 pracownie gastronomiczne
  • pracownia obsługi konsumenta
  • pracownia hotelarska
  • pracownia rachunkowości
  • pracownia handlowa
 • biblioteka z czytelnią multimedialną
 • sala amfiteatralna z kinemFotografia przedstawia targi edukacyjne na sali gimnastycznej. Sala jest wypełniona uczniami, którzy odwiedzają różne stoiska.
 • pełnowymiarowa hala sportowa
 • siłownia, sala aerobiku, sala tenisa stołowego
 • 2 boiska (typu orlik i koszykówka)
 • bistro

Największe osiągnięcia

 • tytuł Złotej Szkoły zdobywany rokrocznie w latach 2019-2023 w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw,
 • tytuł Małopolskiej Szkoły z Pasją przyznany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie,
 • certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”,
 • praktyki i staże zagraniczne w Niemczech (Europass Mobilność),
 • udział w wielu projektach Erasmus+, w partnerstwie ze szkołami z Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Litwy,
 • oddział regionalny Akademii Komputerowej CISCO,
 • Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • udział i liczne wysokie miejsca w różnych konkursach i olimpiadach zawodowych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

W czasie nauki zapewniamy uczniom dostęp do informacji o rynku pracy i jego aktualnych wymaganiach, a także procedurach rekrutacyjnych pracodawców w regionie. Gromadzimy informacje o szkoleniach, które mogą zwiększyć wartość przyszłego pracownika na rynku pracy. Kontakty z pracodawcami, praktykami biznesu w trakcie nauki to wsparcie absolwentów w sprawnym funkcjonowaniu na rynku pracy.

W zależności od ukończonego kierunku nasi absolwenci to pracownicy banków, korporacji finansowych, urzędów, działów marketingu, firm z sektora IT, usług gastronomicznych, cateringowych, biur podróży, hoteli, instytucji turystycznych.

Nasi partnerzyZdjęcie przedstawia występ artystyczny szkolnego zespołu. Na scenie trójka uczniów gra na gitarach, jeden na saksofonie, jeden na keyboardzie, a jedna wokalistka śpiewa.

Szkoła zawarła umowy partnerskie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, Wyższą Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Dzięki temu nasi uczniowie biorą udział w warsztatach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

Współpracujemy z instytucjami rynku pracy: Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce, Młodzieżowym Centrum Kariery w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Kontakty z tymi instytucjami to zapewnienie aktualnych i rzetelnych informacji o rynku pracy na szczeblu lokalnym i regionalnym

Dzięki podpisaniu umowy współpracy takie firmy, jak m.in. Hitachi Data Systems (Polska) Sp. z o.o. oraz Capgemini Polska Sp. z o.o. oraz Rainbow Tours S.A. zapewniają zainteresowanym uczniom możliwość odbycia praktyk i staży.

Informacja została opracowana przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

kontakt

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce
32-020 Wieliczka
ul. Piłsudskiego 105
tel. (+48 -12) 289 17 40
www.pckziu-wieliczka.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy