Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

kierunki kształcenia

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach oferuje kształcenie w zawodach:

 • higienistka stomatologiczna
 • opiekun medyczny
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka dziecięca
 • opiekunka środowiskowa
 • podolog
 • technik elektroniki i informatyki medycznej
 • technik masażysta
 • technik sterylizacji medycznej
 • terapeuta zajęciowy

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach oferuje kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach:

 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka dziecięca
 • opiekunka środowiskowa
 • technik usług kosmetycznych

O Nas

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach od ponad 60-ciu lat specjalizuje się w kształceniu kadr medyczno-społecznych. Wykształcił wielu absolwentów, którzy dzięki zdobytej w szkole wiedzy i nabytym umiejętnościom praktycznym podjęli pracę w wyuczonym zawodzie.

W skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach wchodzą:

 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach jest publiczną szkołą policealną. Słuchaczem szkoły może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe (nie jest wymagane posiadanie matury).

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego, która realizuje kształcenie w formach pozaszkolnych. Z oferty placówki mogą skorzystać osoby dorosłe bez względu na poziom posiadanego wykształcenia.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach funkcjonuje w budynku zlokalizowanym w centrum miasta. Jego bazę dydaktyczną stanowią zarówno sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, jak i specjalistyczne pracownie szkolne posiadające nowoczesne pomoce do nauki zawodu.

Oferta edukacyjna jednostki skierowana jest do osób w różnym wieku, które chcą zdobyć nowy zawód, przebranżowić się, uzyskać dodatkowe lub poszerzyć posiadane kwalifikacje zawodowe, zwiększając w ten sposób swoją atrakcyjność na zmieniającym się rynku pracy.

ZJEWM w Gorlicach w krótkim czasie (1 rok, 1,5 roku lub 2 lata) umożliwia zdobycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu. Kształcenie realizowane w różnych systemach – dziennym, stacjonarnym lub zaocznym, oraz elastyczne harmonogramy zajęć dostosowywane do potrzeb słuchaczy umożliwiają podjęcie nauki również osobom pracującym, kształcącym się w innych jednostkach lub studentom.

Jednostka oferuje bezpłatne kształcenie i zapewnia praktyczną naukę zawodu na każdym kierunku, która realizowana jest w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców.

Ponadto realizując projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej jednostka umożliwia słuchaczom zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i kursach specjalistycznych, a także nabycie doświadczenia podczas staży zawodowych realizowanych u pracodawców (za które słuchacz otrzymuje wynagrodzenie).

Perspektywy zawodowe absolwentówNa zdjęciu budynek szkoły ZJEW w Gorlicach

Bogata oferta edukacyjna Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach pozwala na podjęcie zatrudnienia w różnych miejscach. Absolwenci jednostki mogą pracować między innymi w:

 • szpitalach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • domach pomocy społecznej
 • sanatoriach
 • hospicjach
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • klubach seniorów
 • gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • gabinetach stomatologii estetycznej
 • gabinetach masażu
 • gabinetach fizjoterapiiNa fotografii słuchaczki wykonujące zabieg nakładania maski algowej w pracowni szkolnej
 • ośrodkach rehabilitacyjnych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • hotelach i ośrodkach SPA
 • uzdrowiskach
 • klubach fitness i siłowniach
 • gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach medycyny estetycznej
 • studiach stylizacji, wizażu, paznokci
 • perfumeriach i drogeriach
 • żłobkach
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • klubach dziecięcych
 • steryzlizatorniach
 • mogą założyć własną działalność gospodarczą

Nasi partnerzyNa fotografii słuchaczka wykonująca masaż gorącymi kamieniami w pracowni szkolnej.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach współpracuje z pracodawcami działającymi w zakresie zawodów, w których prowadzi kształcenie. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe dla słuchaczy organizowane są u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy. W tym zakresie jednostka współpracuje między innymi z:

 • Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach (w tym: Zespołem Pracowni Fizjoterapii, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Oddziałem Internistyczno-Geriatrycznym, Oddziałem Internistyczno-Kardiologicznym, Oddziałem Internistyczno-Endokrynologicznym oraz Oddziałem Medycyny Paliatywnej)
 • domami pomocy społecznej
 • warsztatami terapii zajęciowej
 • gabinetami stomatologicznymi
 • gabinetami kosmetycznymi
 • gabinetami masażu
 • gabinetami fizjoterapii
 • przedszkolami
 • żłobkami

Informacja została opracowana przezDamiana Firsta,Referenta w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

kontakt

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Władysława Jagiełły 2
tel. (+48-18) 352 04 59
www.medyk.gorlice.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy