Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik informatyk - cyberbezpieczeństwo,
 • technik programista,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka sportowa - klasa patronacka Restauracji Platan w Chrzanowie,
 • technik reklamy - media społecznościowe,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik elektronik - robotyka,
 • technik budownictwa - aranżacja wnętrz,
 • technik usług fryzjerskich - stylizacja wizerunku.

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik transportu drogowego,
 • technik mechanik

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie

kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik elektryk,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach

kierunki kształcenia

 • technik technologii chemicznej
 • technik fotografii i multimediów
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik analityk
 • technik programista

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

kierunki kształcenia

Technikum Nr 4

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • technik usług fryzjerskich
 • technik spawalnictwa

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

kierunki kształcenia

 • technik elektronik,
 • technik mechatronik,
 • technik mechanik,
 • technik elektryk,
 • technik informatyk,
 • technik logistyki,
 • technik hotelarstwa,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • elektromechanik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • fryzjer.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie

kierunki kształcenia

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik informatyk
 • Technik budownictwa
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik usług kelnerskich
 • Kucharz
 • Cukiernik

Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Prof. Walerego Goetla w Krakowie

kierunki kształcenia

 • technik informatyk
 • technik ochrony środowiska
 • technik geolog
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik wiertnik

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik informatyk,
 • technik programista,
 • technik mechanik operator obrabiarek skrawających,
 • technik pojazdów samochodowych mechanik samochodowy,
 • technik pojazdów samochodowych elektromechanik.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy